Liên kết web

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015

          I. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2015

          - Điều tra trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi trong toàn xã.

          - Dọn vệ sinh, trang trí nhóm, lớp.

          - Tập trung rèn văn nghệ cho trẻ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

          - Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, tu sửa bàn ghế, trang trí tạo cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học.

          - Huy động trẻ ra nhóm trẻ và lớp mẫu giáo, tập trung rèn nề nếp, thói quen ăn ngủ, học tập và vui chơi cho trẻ.

          - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia học chính trị; tập huấn chuyên môn hè 2015.

          - Phát tài liệu cho các nhóm, lớp.

          - Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

          II. Lịch công tác tuần

          1. Tuần 1/8/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 03/8/2015

-  Kiểm tra khuôn viên, cơ sở vật chất các nhóm, lớp.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 04/8/2015

- Tập huấn công tác Phổ cập xóa mù chữ

tại Kim Bảng.

- Họp đoàn ĐGN của SGD

- Đ/c Sáng

 

- Đ/c Vân

 

Thứ 4 ngày 05/8/2015

- Kiểm tra tình hình trẻ ra nhóm, lớp

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 06/8/2015

- Kiểm tra CSVC của các nhà bếp.

- Kiểm tra tình hình trẻ ra nhóm, lớp.

             

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 6 ngày 07/8/2015

- Kiểm tra cơ sở vật chất khu Nội.

- Đôn đốc các nhóm, lớp tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 7 ngày 08/8/2015

- Tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016

- CB,GV,NV

 

          2. Tuần 2/8/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 10/8/2015

- Tham gia học bồi dưỡng chính trị hè 2015

- CB,GV,NV

 

Thứ 3 ngày 11/8/2015

- Thảo luận sau bồi dưỡng chính trị.

 

- Làm việc tập trung tại Hoa Sen

- CB,GV,NV

 

- Đ/c Vân

 

Thứ 4 ngày 12/8/2015

- Tham gia học bồi dưỡng thường xuyên  hè 2015 do Phòng GD-ĐT tổ chức.

- CB,GV

 

Thứ 5 ngày 13/8/2015

- Tham gia học bồi dưỡng thường xuyên  hè 2015 do Phòng GD-ĐT tổ chức

- ĐGN trường MN Nhật Tựu - Duy Tiên

- CBQL, GV

 

- Đ/c Vân

 

Thứ 6 ngày 14/8/2015

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra các nhóm, lớp ở tất cả các điểm trường.

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 7

ngày 15/8/2015

- Tập hợp số liệu trẻ ra lớp, lập danh sách các nhóm, lớp.

- CB,GV,NV

 

          3. Tuần 3/8/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

17/8/2015

- Xây dựng kế hoạch tu sửa, bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm, lớp.

- Kiểm tra trang trí các nhóm, lớp.

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

18/8/2015

- Kiểm tra bếp nuôi khu Văn Xá

- Kiểm tra nhóm trẻ Ngò

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 4

ngày 19/8/2015

- Kiểm tra bếp nuôi khu Hội Động

- Kiểm tra bếp nuôi khu Nội

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 20/8/2015

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Duyệt văn nghệ lớp MG khu Văn Xá

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

21/8/2015

- Dự thảo kế hoạch thu chi năm học 2015-2016.

- Kiểm tra nề nếp học sinh khu Nội.

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

22/8/2015

- GV tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

CB,GV,NV

 

         

          4. Tuần 4/8/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 24/8/2015

- Về UBND xã tham mưu kinh phí chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

- Tập duyệt văn nghệ các lớp mẫu giáo khu Văn Xá.

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 25/8/2015

- Dự tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 tại UBND huyện.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 4 ngày 26/8/2015

- Duyệt kế hoạch tổ chức khai giảng với UBND xã.

- Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập.

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 27/8/2015

- Xây dựng kế hoạch thu chi đầu năm học 2015-2016.

- Duyệt các tiết mục văn nghệ các lớp khu Hội Động.

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 28/8/2015

- Đôn đốc các lớp chuẩn bị mọi điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới.

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 8/2015.

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7 ngày 29/8/2015

- Họp hội đồng sư phạm phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học 2015-2016.

CB,GV,NV

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

                                    I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2015

         - Tổ chức khai giảng năm học 2015-2016.

         - Tiếp tục huy động trẻ ra nhóm, lớp.

         - Trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm, làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho

hoạt động của cô và trẻ.

         - Tiến hành nhập số liệu vào phần mềm phổ cập xóa mù chữ.

         - Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; kế hoạch kiểm tra nội

bộ trường học; kế hoạch pháp chế; kế hoạch phòng chống tham nhũng; kế hoạch

chuyên môn... năm học 2015-2016.

         - Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 với PGD.

         - Tổ chức cân đo, theo dõi sức khỏe của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

         - Tổ chức họp phụ huynh học sinh của 100% các nhóm, lớp.

         II. Lịch công tác tuần

         1. Tuần 1/9/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 31/8/2015

- Học triển khai Nghị quyết tại Đảng bộ xã

 

- 100% đảng viên của chi bộ

 

Thứ 3 ngày 01/9/2015

- Dự hội nghị tổng kết NH 2014-2015, triển khai niệm vụ NH 2015-2016 tại SGD.

- Đ/c Vân

 

 

 

Thứ 4

ngày 02/9/2015

Nghỉ ngày Quốc khánh 2/9

CB,GV,NV

 

 

Thứ 5

ngày 03/9/2015

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày 04/9/2015

- Tổng duyệt văn nghệ (Buổi sáng).

- Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới (Buổi chiều).

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thúy

 

Thứ 7

ngày

05/9/2015

- Tổ chức khai giảng năm học 2015-2016.

- Phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên mới hợp đồng.

CB,GV,NV

phụ huynh và trẻ.

 

          2. Tuần 2/9/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 07/9/2015

- Họp giao ban tuần.

- Kiểm tra trẻ ra lớp tại các điểm trường.

- Ký duyệt giáo án các lớp.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 08/9/2015

- Dạy lớp A5

- Dự giờ cô Hồng, Huyền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 09/9/2015

- Đối khớp số liệu phổ cập trẻ em 5T năm học 2015-2016.

- Mua bổ sung đồ dùng học tập cho trẻ.

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 10/9/2015

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy.

- Dự giờ cô Hiền, Phạm Thúy

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 11/9/2015

- Dự giờ cô Trầm, buổi chiều nhận bổ xung tài liệu tại PGD

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 12/9/2015

- Họp ban chấp hành hội cha mẹ học sinh

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

- BGH

CB,GV,NV

 

 

          3. Tuần 3/9/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 14/9/2015

- Họp giao ban tuần.

- Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 tại PGD.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

- TT CM

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 3 ngày 15/9/2015

- Dạy lớp A4

- Dự giờ cô Nữ, Lan

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 16/9/2015

- Kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn, công tác phổ cập xóa mù chữ.

 

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 5 ngày 17/9/2015

- Dự giờ Phạm Thúy, Lương Thị Thanh Hà

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày 18/9/2015

- Dự giờ cô Nguyễn Thị Lụa, Thảo

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 7

ngày 19/9/2015

- Tiêp tục xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016

- Họp phụ huynh học sinh

- Đ/c Vân

 

- GV, NV

 

       4. Tuần 4/9/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày  21/9/2015

- Xây dựng kế hoạch KTNBTH năm học 2015-2016; Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

- Đ/c Sáng  

 

Thứ 3 ngày 22/9/2015

- Xây dựng kế hoạch pháp chế năm học 2015-2016.

- Nộp KH thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch KTNBTH năm học 2015-2016 về PGD.

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 4 ngày 23/9/2015

- Xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng năm học 2015-2016.

- Dự giờ cô Vị, Trầm

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 24/9/2015

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện

-  Dự giờ cô Thảo, Lụa (Buổi sáng).

- Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 tại PGD (Buổi chiều).

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 6 ngày 25/9/2015

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 26/9/2015

- Họp hội đồng sư phạm (Buổi sáng).

- Dự lễ khai mạc trại thu năm 2015 (Buổi chiều).

CB,GV,NV

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

          I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2015

          - Tiếp tục huy động trẻ ra nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi.

          - Đón kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.                                                   

          - Vào phần mềm điều tra phổ cập giáo dục - xóa mù chữ

          - Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường.                          

          - Tham gia dự bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non do Phòng Giáo dục-Đào tạo tổ chức.

          - Kiểm tra nề nếp đầu năm của tất cả các nhóm, lớp.

          - Kiểm tra việc triển khai các khoản thu chi đầu năm.

          - Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng.

          - Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn.

          - Kiểm tra công tác nuôi dưỡng (Hồ sơ sổ sách, cơ sở vật chất, chất lượng nuôi dưỡng).

          - Kiểm tra việc thực hiện chương trình của giáo viên.

          - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 1 GV (Hiền); Kiểm tra chuyên đề 3 GV (Thiện, Uyên, Lan).

          II. Lịch công tác tuần

          1. Tuần 1/10/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 28/9/2015

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 29/9/2015

Dự Đại hội khuyến học xã

 

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Ng.Thúy

 

Thứ 4

ngày 30/9/2015

- Dạy lớp A2

- Dạy lớp B2

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 9/2015.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 01/10/2015

- Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng.

- Dự giờ cô Trầm, Lan Anh

Ban KTNB trường học

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 02/10/2015

- Dự giờ cô Thiện, Hiền

- Dự giờ cô Xuân, Tĩnh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

 ngày 03/10/2015

 

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

 

CB, GV, NV

 

         

 

          2. Tuần 2/10/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 5/10/2015

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 6/10/2015

- Dự giờ cô Duyên, Huệ

- Dự giờ cô Tuyến, Huyền

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 4

ngày 7/10/2015

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp A5

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày 8/10/2015

- Dự giờ cô Uyên, Lưu (Buổi sáng).

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

(Buổi chiều).

- Đ/c Sáng

Ban KTNB trường học

 

Thứ 6

ngày 9/10/2015

- Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động (Buổi chiều).

CB,GV,NV

 

Thứ 7

ngày 10/10/2015

- Hội giảng cấp trường

CB, GV

 

 

          3. Tuần 3/10/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 12/10/2015

- Hội giảng cấp trường

CB, GV

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 3 ngày 13/10/2015

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Hiền; Kiểm tra chuyên đề cô Thiện, Uyên, Lan.

Ban KTNB trường học

 

Thứ 4 ngày 14/10/2015

- Dự giờ cô Mây, Bùi Thị Hoa Lụa

- Dự giờ cô Hiền, Nguyệt (Buổi sáng); Phạm Thúy, Lương Hà (Buổi chiều).

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5 ngày 15/10/2015

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của giáo viên.

 

Ban KTNB trường học

 

Thứ 6 ngày 16/10/2015

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 17/10/2015

 

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV                         

 

          4. Tuần 4/10/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 19/10/2015

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 20/10/2015

- Kiểm tra công tác nuôi dưỡng (Sáng).

- Kiểm tra việc triển khai các khoản thu chi đầu năm (Buổi chiều).

 

Ban KTNB trường học

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 4

ngày 21/10/2015

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Dạy lớp A3.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

 ngày 22/10/2015

- Kiểm tra nề nếp đầu năm.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 6

ngày 23/10/2015

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Tuyến, Huyền

- Lập danh sách trẻ khám bệnh lần 1 năm học 2015-2016.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 7

Ngày 24/10/2015

 

- Nghỉ

 

 

CB,GV,NV

 

          5. Tuần 5/10/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 26/10/2015

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3 ngày 27/10/2015

- Dự giờ cô Trầm, Vị.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 28/10/2015

- Dạy lớp C2

- Dạy lớp A2

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 5 ngày 29/10/2015

- Kiểm tra các bếp ăn.

- Dự giờ cô Mây, Bùi Thị Hoa Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 30/10/2015

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 10/2015.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 31/10/2015

 

Họp HĐSP

 

 

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11

         I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2015

         - Duy trì sĩ số, làm đồ dùng đồ, chơi, trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

         - Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

         - Đón cấp tỉnh kiểm tra công nhận PCGDMNTENT.

         - Dự sơ kết, rút kinh nghiệm 3 năm thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

         - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

         - Kiểm tra hồ sơ của giáo viên và nhân viên tại PGD.

         - Đón kiểm tra chuyên ngành của PGD.

         - Kiểm tra kế hoạch tổ CM, hồ sơ sổ sách giáo viên, nhân viên.

         - Kiểm tra hoạt động các lớp, tạo môi trường, trang trí lớp.

         - Kiểm tra trang thiết bị theo TT 34 lớp 5 tuổi và các nhóm, lớp.

         - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 1 GV (Bùi Lụa); Kiểm tra chuyên đề 3 GV, NV (Nguyễn Thúy, Tĩnh, Hiên).

          II. Lịch công tác tuần

          1. Tuần 1/11/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 02/11/2015

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3 ngày 03/11/2015

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 04/11/2015

- Dự giờ cô Chuyên, Lan Anh

- Dự giờ cô Uyên, Tĩnh

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 05/11/2015

- Kiểm tra hoạt động các lớp, tạo môi trường, trang trí lớp.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 6 ngày 06/11/2015

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Lụa, Thiện

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 07/11/2015

- Sinh hoạt chuyên môn

 

CB,GV,NV

 

          2. Tuần 2/11/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 09/11/2015

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 3

ngày 10/11/2015

- Dự giờ cô Huệ, Duyên.

- Dự giờ cô Hiên, Riệu.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 11/11/2015

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Hà, Phạm Thúy.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày 12/11/2015

- Kiểm tra bếp nuôi Văn Xá.

- Dạy lớp C4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 13/11/2015

- Kiểm tra bếp nuôi khu Nội

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 14/11/2015

Sinh hoạt chuyên môn.

 

 

CB, GV, NV

 

          3. Tuần 3/11/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 16/11/2015

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3 ngày 17/11/2015

- Kiểm tra kế hoạch tổ CM, hồ sơ sổ sách giáo viên, nhân viên.

 

Ban KTNB trường học

 

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 4 ngày 18/11/2015

- Dự giờ cô Lan, Hiên (Bếp Nội).

- Dạy lớp B3                         

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 19/11/2015

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Uyên, Lưu

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 20/11/2015

- Tổ chức kỷ niêm ngày nhà giáo Việt nam.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 21/11/2015

 

- Nghỉ.

 

CB, GV,NV                          

 

        4. Tuần 4/11/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 23/11/2015

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 24/11/2015

- Kiểm tra trang thiết bị theo TT 34 lớp 5 tuổi và các nhóm, lớp.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 4

ngày 25/11/2015

- Dự giờ cô Đào, Quý

- Dự giờ cô Tuyến, Huyền, Vị, Trầm.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 5

 ngày 26/11/2015

- Dạy lớp C2

- Dạy lớp B2

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 27/11/2015

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Bùi thị Hoa Lụa; Kiểm tra chuyên đề cô Nguyễn Thúy, Tĩnh, Hiên.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 7

ngày 28/11/2015

 

Họp hội đồng sư phạm

 

CB, GV,NV

 

 

        LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

          I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2015

          - Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp.

          - Đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường.

          - Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện nghiêm túc hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ.

          - Chỉ đạo các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

          - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

          - Đón Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận PCGDMNTENT.

          - Tổ chức Hội thi, triển lãm đồ dùng, đồ chơi tự làm bằng các nguyên vật liệu sẵn có của địa phương.

          - Kiểm tra thực hiện tài chính, kế toán.

          - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 1 NV (Diệu); Kiểm tra chuyên đề 4 GV (Lương Hà, Hồng, Mây, Lưu).

          - Kiểm tra thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

          II. Lịch công tác tuần

          1. Tuần 1/12/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 30/11/2015

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 11/2015.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3 ngày 01/12/2015

- Dự giờ cô Uyên, Lưu

- Dự giờ cô Xuân, Tĩnh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 02/12/2015

- Dạy lớp C2.

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Hà

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày 03/12/2015

- Viết báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ.

- Dạy lớp D2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 04/12/2015

- Kiểm tra bếp ăn khu Hội Động.

- Kiểm tra sổ nuôi khu Hội Động

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 05/12/2015

 

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

 

CB, GV,NV

 

          2. Tuần 2/12/2015

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 07/12/2015

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 3

ngày 08/12/2015

- Dạy lớp A5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 09/12/2015

- Dự giờ cô Thảo, Lụa.

- Dự giờ cô Vinh, Chuyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 10/12/2015

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Mây, Bùi Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 11/12/2015

- Tổ chức Hội thi, triển lãm ĐDĐC tự làm của giáo viên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- GV

 

 

 

Thứ 7

ngày 12/12/2015

 

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

 

CB,GV,NV

 

          3. Tuần 3/12/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 14/12/2015

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3 ngày 15/12/2015

- Dự giờ cô Nữ, Lan

- Dự giờ cô Hồng, Huyền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 4 ngày 16/12/2015

- Dạy  lớp A4.

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 17/12/2015

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Diệu; Kiểm tra chuyên đề cô Lương Hà, Hồng, Mây, Lưu.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 6 ngày 18/12/2015

- Kiểm tra bếp nuôi khu Nội.    

- Kiểm tra sổ nuôi khu Nội

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 19/12/2015

 

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

          4. Tuần 4/12/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

21/12/2015

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày

22/12/2015

- Dạy  lớp A3.

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

23/12/2015

- Dự giờ cô Thúy, Thiện

- Dự giờ cô Huệ, Duyên.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 5

ngày

24/12/2015

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Quý, Đào.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ 6

ngày

25/12/2015

- Kiểm tra thực hiện tài chính, kế toán. 

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 7

ngày

26/12/2015

- Họp hội đồng sư phạm.

 

 

CB,GV,NV

 

 

          5. Tuần 5/12/2015

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

28/12/2015

- Kiểm tra thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

Ban KTNB trường học

 

Thứ 4

ngày

29/12/2015

- Dự giờ cô Nữ, Lan

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện, Uyên, Lưu.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

30/12/2015

- Dạy  lớp A2.

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

31/12/2015

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 12/2015.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 6

ngày

01/01/2016

 

Nghỉ tết dương lịch

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày

02/01/2016

- Sinh hoạt chuyên môn

CB,GV,NV

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1           

         I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2016

- Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp.

- Làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động dạy của cô và trẻ.

- Trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

- Đảm bảo uyệt đối an toàn tính mạng của trẻ, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

         - Kiểm tra chất lượng học kỳ I.

         - Báo cáo, tổng hợp số liệu thống kê học kỳ I.

       - Nộp báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ trường học về Phòng Giáo dục - Đào tạo.

         - Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

         - Phát động phong trào trồng cây xanh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường mầm non.

         - Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

         - Dự Hội thi, triển lãm đồ dùng, đồ chơi tự làm bằng các nguyên vật liệu sẵn có của địa phương tại Phòng Giáo dục-Đào tạo.

         - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên; giáo viên dự bồi dưỡng kỹ năng Đàn organ.

         - Kiểm tra việc thực hiện ba công khai (Theo Thông tư 09).

         - Kiểm tra quyết toán tài chính, kiểm kê tài sản năm.

         - Kiểm tra  hoạt động của tổ chuyên môn.

         - KT tổ chức thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

         - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 1 GV (Vị); Kiểm tra chuyên đề 4 GV

(Phạm Thúy, Tuyến, Lan Anh, Huyền).

          II. Lịch công tác tuần

          1. Tuần 1/1/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 04/01/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Báo cáo, tổng hợp số liệu TK HKI

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 3

ngày 05/01/2016

- Dự giờ cô Hồng, Huyền

- Dự giờ cô Diệu, Hiên, Tĩnh, Xuân

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 06/01/2016

- Dạy  lớp C5

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 07/01/2016

- Kiểm tra việc thực hiện ba công khai.

- Kiểm tra quyết toán tài chính, kiểm kê tài sản năm.

Ban KTNB trường học

 

Thứ 6

ngày 08/01/2016

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I.

 

- Đ/c Sáng

- TT các tổ CM

 

Thứ 7

ngày 09/01/2016

- Sinh hoạt chuyên môn (Buổi sáng).

- Tổ chức sơ kết HKI, triển khai nhiệm vụ HKII (Buổi chiều).

CB,GV,NV

 

         

          2. Tuần 2/1/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 11/01/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 12/01/2016

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Dự giờ cô thảo, Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 13/01/2016

- Dạy  lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 14/01/2016

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

- Dự giờ cô Xoan, Đào.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày 15/01/2016

- Kiểm tra CSVC bếp nuôi khu Nội.

- Kiểm tra hồ sơ nuôi khu Nội.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

16/01/2016

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

 

CB,GV,NV

- Phụ huynh

 

          3. Tuần 3/1/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 18/01/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 3

ngày 19/01/2016

- Kiểm tra  hoạt động của tổ chuyên môn.

- KT tổ chức thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

Ban KTNB trường học

 

Thứ 4

ngày

20/01/2016

- Dự giờ cô Vị, Trầm

- Dự giờ cô Quý, Thảo

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

21/01/2016

- Dạy  lớp C3

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

22/01/2016

- Kiểm tra vệ sinh khu Nội

- Dự giờ cô Mây, Bùi Thị Hoa Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

23/01/2016

Nghỉ

CB,GV,NV

 

 

          4. Tuần 4/1/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 25/01/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

Ngày 26/01/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Vị; Kiểm tra chuyên đề cô Phạm Thúy, Tuyến, Lan Anh, Huyền.

Ban KTNB trường học

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 4

ngày

27/01/2016

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh

- Dự giờ cô Nữ, Lan

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

Ngày

28/01/2016

- Dạy  lớp C2

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

 ngày

29/1/2016

- Kiểm tra vệ sinh khu Hội Động).

- Dự giờ cô Hiên, Lan (NV nấu ăn).

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

30/01/2016

- Họp HĐSP

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 1.

CB,GV,NV

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2

          I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2015

          - Duy trì sĩ số, tiếp tục huy động trẻ ra nhà, nhóm trẻ.

          - Vệ sinh trang trí trường lớp tạo không khí đón tết nguyên đán. Trồng cây đầu xuân, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

          - Đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh ATTP, phòng bệnh tay chân miệng, phòng bệnh đậu mùa cho trẻ.

          - Tích cực làm đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng phục vụ cho các hoạt động phát triển vận động của cô và trẻ.

       - Dự giao lưu văn nghệ GVMN kỷ niệm thành lập Đảng 3-2 và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.

         - Kiểm tra khuôn viên, cơ sở vật chất của các nhóm trẻ và các lớp mẫu giáo.

         - Kiểm tra việc thực hiện công văn lưu trữ.

         - Kiểm tra đồ dùng, đồ chơi tự làm, việc bảo quản, sử dụng thiết bị của giáo

viên.

         - Kiểm tra công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

         - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 1 giáo viên (Nguyễn Thị Vinh); Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên, nhân viên (Hoàng Thị HươngTrầm, Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Lương Thị Thúy Huệ, Đinh Thị Nguyệt).

         II. Lịch công tác tuần

         1. Tuần 1/2/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

01/2/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

02/2/2016

- Kiểm tra việc thực hiện công văn lưu trữ

- Kiểm tra công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ban KTNB trường học

 

Thứ 4

ngày

03/2/2016

- Dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng CSVN.

- Dự giờ cô Ng Thúy, Nguyệt

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

04/2/2016

- Dự giờ cô Tuyến, Huyền

- Dự giờ cô Huệ, Duyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

05/2/2016

Nghỉ tết nguyên đán

CB, GV,NV

 

Thứ 7

ngày

06/2/2016

Nghỉ tết nguyên đán

CB, GV,NV

 

       

        2. Tuần 2/2/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 08/2/2016

Nghỉ tết nguyên đán

CB,GV,NV

 

Thứ 3

ngày 09/2/2016

Nghỉ tết nguyên đán

CB,GV,NV

 

Thứ 4

ngày

10/2/2016

Nghỉ tết nguyên đán

CB,GV,NV

 

Thứ 5

ngày

11/2/2016

Nghỉ tết nguyên đán

CB,GV,NV

 

Thứ 6 ngày 12/2/2016

Nghỉ tết nguyên đán

CB,GV,NV

 

Thứ 7

ngày 13/2/2016

Nghỉ tết nguyên đán

CB,GV,NV

 

          3. Tuần 3/2/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 15/2/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 3

ngày 16/2/2016

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp khu Nội, Ngò.

- Dự giờ cô Huyền, Hồng.

- Đ/c Vân,

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

17/2/2016

- Dạy  lớp C3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

18/2/2016

- Dự giờ cô Mây, Lụa

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 6 ngày 19/2/2016

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp khu Văn Xá, Hội Động.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 20/2/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

          4. Tuần 4/2/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 22/2/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 23/2/2016

- Kiểm tra đồ dùng, đồ chơi tự làm, việc bảo quản, sử dụng thiết bị của giáo viên.

 

Ban KTNB trường học

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 4

ngày 24/2/2016

- Dạy  lớp C2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

25/2/2016

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

- Dự giờ cô Riệu, Tĩnh, Xuân, Lưu

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

26/2/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Vinh; Kiểm tra chuyên đề cô Trầm, Chuyên, Huệ, Nguyệt.

Ban KTNB trường học

 

Thứ 7

ngày

27/2/2016

Họp hội đồng sư phạm nhà trường

 

 

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3

          I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2015

                                        - Duy trì sĩ số, tiếp tục huy động trẻ ra các nhà, nhóm trẻ.

                                        - Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

                                        - Tích cực làm bổ xung đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của cô và trẻ trong tháng.

                                        - Trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

                                        - Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

                                        - Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ khi ở trường.

                                        - Tổ chức cân, đo, theo dõi sức khỏe của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, phối hợp với cha mẹ trẻ điều chỉnh chế độ ăn phù hợp cho trẻ để hạn chế thấp nhất trẻ bị suy dinh dưỡng.

                                        - Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng trong các bếp ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

                                        - Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng.

                                        - Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

                                        - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 2 giáo viên (Lê Thị Thanh Huyền, Lê Thị Thanh Nữ); Kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên (Nguyễn Thị Kim Quý, Nguyễn Thị Lụa, Nguyễn Thị Phương Lan).

          II. Lịch công tác tuần

          1. Tuần 1/3/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

29/2/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Tổng hợp nuôi tháng 2.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

01/3/2016

- Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng.

 

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 4

ngày

02/3/2016

- Dự giờ cô Vị, Trầm.

- Dự giờ cô Duyên, Huệ.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

03/3/2016

- Dạy lớp D2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

04/3/2016

 

- Dự giờ cô Mây, Bùi Thị Hoa Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 05/3/2016

- Sinh hoạt chuyên môn

CB,GV,NV

 

         

          2. Tuần 2/3/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 07/3/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 08/3/2016

- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

09/3/2016

- Dự giờ cô Xoan, Đào

- Dự giờ cô Nữ, Lan, Hồng, Huyền

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

10/3/2016

- Dạy lớp A5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

11/3/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Huyền, Nữ; Kiểm tra chuyên đề cô Quý, Lụa, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

12/3/2016

- Sinh hoạt chuyên môn

CB,GV,NV

 

          3. Tuần 3/3/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 14/3/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 3

ngày 15/3/2016

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

16/3/2016

- Dự giờ cô Thảo, Lụa

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Nguyệt

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

17/3/2016

- Dạy lớp A4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

18/3/2016

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn.

- Dự giờ cô Hiền, Thiện

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

19/3/2016

 

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

          4. Tuần 4/3/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 21/3/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 22/3/2016

- Dự giờ cô Uyên, Lưu.

- Dự giờ cô Riệu, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

 

Thứ 4

ngày

23/3/2016

- Kiểm tra nề nếp bếp nuôi khu Hội Động

- Dự giờ cô Tĩnh, Xuân.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

24/3/2016

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

25/3/2016

- Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 7

Ngày

26/3/2016

- Họp HĐSP

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4

         I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2016

         - Duy trì trẻ ra nhóm, lớp, tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra nhà trẻ.

         - Đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trẻ. Phòng chống bệnh tật về mùa hè, kết hợp với trạm y tế khám, chữa bệnh cho trẻ.

         - Tích cực trồng cây xanh, rau sạch trong vườn trường khu Nội.

         - Giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ, tích cực làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động học tập và vui chơi của trẻ.

         - Bổ sung điều tra phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, cập nhập thông tin trẻ chuyển đến, chuyển đi trong năm học.

         - Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá chất lượng năm học 2015-2016.

         - Tổ chức Hội thi "Bé khéo tay" và triển lãm tranh của trẻ cấp trường.

           - Kiểm tra chất lượng cuối năm học của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

         - Hoàn thành việc tự đánh giá Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

         - Đón kiểm tra các cơ sở GDMN công lập và ngoài công lập của PGD.

         - Đón kiểm tra chéo các trường mầm non.

         - Kiểm tra việc duy trì sĩ số, huy động trẻ ra lớp.

         - Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường.

         - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 2 giáo viên, nhân viên (Xuân, Xoan); Kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên, nhân viên (Thảo, Duyên, Đào).

         II. Lịch công tác tuần

         1. Tuần 1/4/2016.

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

28/3/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 29/3/2016

- Dạy lớp A2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 30/3/2016

- Dự giờ cô Huyền, Hồng.

- Dự giờ cô Xoan, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày 31/3/2016

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 3.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày 01/4/2016

- Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá chất lượng giáo dục.

- Dự giờ cô Thảo, Lụa.

- HĐTĐG

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 02/4/2015

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

 

 

 

 

          2. Tuần 2/4/2016.

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 04/4/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 05/4/2016

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Lương Hà.

- Dự giờ cô Tuyến, Huyền.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 06/4/2016

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

07/4/2016

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Duyên, Huệ.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

08/4/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Xuân, Xoan; Kiểm tra chuyên đề cô Thảo, Duyên, Đào.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 7

ngày

09/4/2016

 

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

          3. Tuần 3/4/2016.

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 11/4/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 3

ngày 12/4/2016

- Dự giờ cô Mây, Bùi Lụa.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

13/4/2016

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

14/4/2016

- Kiểm tra sĩ số ăn khu Nội

- Dự giờ cô Thảo, Nguyễn Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

15/4/2016

- Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 7

ngày

16/4/2016

 

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

          4. Tuần 4/4/2016.

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 18/4/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 19/4/2016

- Dự giờ cô Quý, Xoan.

- Dự giờ cô Đào, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 4

ngày

20/4/2016

- Kiểm tra sĩ số ăn khu Văn Xá.

- Dự giờ cô Nữ, Hồng

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ 5

ngày

21/4/2016

- Kiểm tra việc duy trì sĩ số, huy động trẻ ra lớp.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 6 ngày

22/4/2016

- Dạy lớp C3

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

23/4/2016

- Họp HĐSP

 

CB,GV,NV

 

          4. Tuần 5/4/2016.

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 25/4/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 26/4/2016

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

- Dự giờ cô Hiền, Nguyệt.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

27/4/2016

- Kiểm tra sĩ số trẻ ăn khu Hội Động.

- Dự giờ cô Uyên, Lưu.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 5

ngày

28/4/2016

- Dạy lớp C2

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

29/4/2016

- Nghỉ bù 1/5

CB,GV,NV

 

Thứ 7

ngày

30/4/2016

- Nghỉ 30/4

 

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5

         I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2016

         - Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ.

         - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trong và ngoài lớp học, vệ sinh bếp ăn... để phòng chống các dịch bệnh mùa hè cho trẻ.

         - Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực làm đồ dùng, chơi.

       - Hoàn thành việc tự kiểm tra, đề nghị cấp huyện kiểm tra công nhận PCGDMNTENT của đơn vị.

         - Dự tổng kết 3 năm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng GD phát triển vận động cho trẻ trong trường MN”.

         - Tổng hợp số liệu thống kê cuối năm, thống kê phổ cập, các loại báo cáo cuối năm.

         - Nộp báo cáo tổng kết, thống kê cuối năm học, báo cáo tổng kết công tác KTNBTH và báo cáo tự đánh giá chỉ tiêu công tác KTNBTH năm học 2015-2016 về PGD.

           - Dự tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình GDMN.

         - Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

         - Kiểm tra chất lượng các hoạt động của các nhóm, lớp.

         - Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của CB, GV, NV.

         - Kiểm tra công tác tài chính, kế toán.

         - Kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao học sinh 5 tuổi vào lớp 1.

         II. Lịch công tác tuần

         1. Tuần 1/5/2016.

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

02/5/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 03/5/2016

- Dự giờ cô Nguyễn Tĩnh, Xuân.

- Dự giờ cô Hiên, Lan, Mây, Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

04/5/2016

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

05/5/2016

- Kiểm tra bếp ăn khu Nội

- Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ cuối độ tuổi năm học 2015-2016.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

06/5/2016

- Kiểm tra sĩ số ra nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Mây, Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

07/5/2016

 

Sinh hoạt chuyên môn

 

CB,GV,NV

 

         

          2. Tuần 2/5/2016.

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 09/5/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 10/5/2016

- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của CB, GV, NV.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 4

ngày

11/5/2016

- Dự giờ cô Tuyến, Lương Hà.

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Huyền.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

12/5/2016

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày

13/5/2016

- Kiểm tra bếp ăn khu Hội Động.

- Dự giờ cô Chuyên, Lan Anh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

14/5/2016

    Sinh hoạt chuyên môn.

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

         3. Tuần 3/5/2016.

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 16/5/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 3

ngày 17/5/2016

- Kiểm tra chất lượng các hoạt động của các nhóm, lớp.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 4

ngày

18/5/2016

- Dự giờ cô Trầm, Vinh.

- Dự giờ cô Duyên, Huệ.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

19/5/2016

- Dạy lớp B4

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

20/5/2016

- Kiểm tra bếp ăn khu Văn Xá.

- Dự giờ cô Chuyên, Lan Anh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

21/5/2016

- Nghỉ

CB,GV,NV

 

          4. Tuần 4/5/2016.

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 23/5/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 24/5/2016

- Kiểm tra số trẻ ra nhóm, lớp.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 4

ngày

25/5/2016

- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 5

ngày

26/5/2016

-  Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ.

 

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

27/5/2016

 - Chuẩn bị các điều kiện để bàn giao trẻ 5T vào lớp 1 và tổ chức ngày 1/6 cho trẻ.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

Ngày

28/5/2016

 

Họp hội đồng sư phạm

 

 

CB,GV,NV

 

          4. Tuần 5/5/2016.

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

 

Thứ 2

ngày 30/5/2016

- Kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao học sinh 5 tuổi vào lớp 1.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 3

ngày 31/5/2016

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 5.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân