Liên kết web

Trường mầm non xã Đức Lý được thành lập ngày 05 tháng 10 năm 1996, thuộc loại hình trường dân lập. Sau 7 năm thành lập, trường được chuyển đổi sang loại hình trường bán công, đến tháng 01 năm 2012 tiếp tục được chuyển đổi sang loại hình trường công lập theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Nhà trường có 04 điểm trường với tổng diện tích là 4.500m2. Tổng số trẻ huy động ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo là 376 cháu/13 nhóm, lớp, trong đó có 04 nhóm trẻ và 09 lớp mẫu giáo. Toàn trường có 13 phòng học, 01 phòng chức năng, trong đó có 09 phòng được xây dựng kiên cố đạt chuẩn, 05 phòng còn lại là phòng bán kiên cố; có 03 nhà bếp xây dựng theo nguyên tắc bếp 1 chiều, có nguồn nước sạch đủ cho trẻ dùng. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của cô và học tập, vui chơi của trẻ.

Trong những năm qua, công tác tổ chức quản lý của nhà trường không ngừng đổi mới và nâng cao, các tổ chức đoàn thể hoạt động có nền nếp và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Công tác xã hội hóa giáo dục luôn được thực hiện có hiệu quả

Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, cha mẹ học sinh luôn quan tâm, ủng hộ sự nghiệp giáo dục nên đã tạo nhiều thuận lợi cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, trường mầm non xã Đức Lý đã có nhiều khởi sắc, nhiều năm liền nhà trường đều đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện, được chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen.