Liên kết web

Trường mầm non xã Đc Lý được thành lập ngày 05 tháng 10 năm 1996, thuộc loại hình trường dân lập. Sau 6 năm thành lp, trưng được chuyển đổi sang loại hình trưng bán công, đến tháng 01 năm 2012 tiếp tục được chuyển đổi sang loại hình trường công lập theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Nhà trường được quy hoạch thành 03 đim trường với tổng diện tích là 3.814m2. Tổng số có 13 nhóm, lớp, trong đó có 04 nhóm trẻ và 09 lớp mẫu giáo với tổng số trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hằng năm từ 373 đến 510 cháu. Toàn trường có 13 phòng học, 04 phòng chức năng, trong đó có 11 phòng được xây dựng kiên cố đạt chuẩn, 06 phòng còn lại là phòng bán kiên cố; có 03 nhà bếp xây dựng theo nguyên tắc bếp 1 chiều, có nguồn nước sạch đủ cho trẻ dùng. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học nhìn chung đã đáp ng được yêu cầu giảng dạy của cô và học tập, vui chơi của trẻ.

Phòng hoạt động chung của trẻ


Văn phòng nhà trường

Nhà trưng có cơ cấu tổ chức bộ máy đáp ng theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các Hội đng tư vấn, các tổ chuyên môn (tổ giáo viên mẫu giáo, tổ giáo viên nhà trẻ) và tổ văn phòng hoạt động hiệu quả theo đúng chc năng, nhiệm vụ đưc quy định tại Điều lệ trường mầm non. Hội đng trưng được thành lập theo quyết định số 322/QĐ-GDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2013 gồm có 07 thành viên. Hội đng thi đua khen thưởng; hội đồng tự đánh giá cht lượng giáo dục của nhà trưng được hiệu trưởng ra quyết định thành lập theo từng năm học. Ngoài ra, hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm; hội đồng chấm thi giáo viên giỏi hằng năm cũng đã được duy trì và hoạt động hiệu quả, có nền nếp.

Các tổ chức chính trị, xã hội (chi bộ Đảng, tổ chức công đoàn...) luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhà trưng điều hành tốt các hoạt động giáo dục của nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ các năm học.

Nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác quản lý hành chính, tài chính, tài sản, các hoạt động giáo dục; quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ theo quy định. Tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, văn ngh, vui chơi vv...

Hoạt động học của trẻ tại trường

Giờ ăn của trẻ tại trường

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của nhà trường luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách ca Đảng, pháp luật của Nhà nưc, quy định của chính quyền đa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp. Thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do ngành giáo dc và đa phương phát động.  

Trong những năm qua, công tác tổ chức quản lý của nhà trường không ngừng đổi mới và nâng cao, các tổ chức đoàn thể hoạt động có nền nếp và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Chất lưng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng đưc nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Công tác xã hội hóa giáo dục luôn được thực hiện có hiệu quả.

ờn cổ tích được làm từ nguồn xã hội hóa

Đảng, chính quyền, nhân dân đa phương, cha mẹ học sinh luôn quan tâm, ủng hộ sự nghiệp giáo dục nên đã tạo nhiều thuận lợi cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học. Chính vì vậy, trong những năm gn đây, trường mầm non xã Đc Lý đã có nhiều khởi sắc, nhiều năm lin nhà trưng đu đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen. Nhà trưng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân công nhận danh hiệu đơn v đạt chuẩn văn hóa 2 năm 2015, 2016 theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 10/2/2017; được Chủ Tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam cấp giấy chứng nhận đơn v đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT Hà Nam về khảo sát và công nhận trường mầm non xã Đức Lý đạt chuẩn chất lượng cấp độ 3

Giấy chứng nhận trường đạt chuẩn chất lượng cấp độ 3