Liên kết web

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ ĐỨC LÝ

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập -Tự Do-Hạnh phúc

 


Đức Lý, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

 

 

NỘI QUY PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

(Ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-TrMN, ngày 02 tháng 9 năm 2017)

 

CHƯƠNG I.

SỬ DỤNG ĐIỆN, GA

Điều 1: Cán bộ, nhân viên khi đưa thiết bị tiêu thụ điện, ga vào sử dụng phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng nhà trường.

Điều 2: Khi đang sử dụng thiết bị tiêu thụ điện, ga phải trông coi, không được bỏ đi làm việc khác.

Điều 3: Không được tùy tiện đấu mắc điện hoặc thay đổi vị trí thiết bị điện đã được lắp đặt. Không được để vật dụng dễ cháy, phát nổ gần bình ga.

Điều 4: Không được đặt ổ cắm điện trên nền nhà. Nếu có nhu cầu sử dụng ổ cắm điện phải đặt cách nền nhà  > 1,2 m.

Điều 5. Việc đấu mắc thiết bị điện phải do chính thợ điện làm và phải đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn về điện.

Điều 6: Không được sử dụng các thiết bị điện hoạt động ở chế độ đốt nóng (bàn là, bếp điện, lò sấy, siêu điện ), trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng. Người được sử dụng phải cam kết an toàn khi sử dụng.

Điều 7: Không được dùng bóng điện tròn để sấy, dùng giấy hoặc các vật liệu dễ cháy làm chao bóng điện.

Điều 8: Khi có sự cố thiết bị điện, ga cần sửa chữa phải báo cho thợ điện làm; phải ngắt cầu dao để sửa chữa; tại cầu dao phải treo biển cấm đóng điện; người nào cắt điện phải do chính người đó đóng điện.

Điều 9: Không được sử dụng đường dây dẫn điện làm phơi, móc quần áo hoặc các vật tương tự.

Điều 10: Không được đặt thiết bị điện đốt nóng trên, dưới, gần vật dễ cháy.

Điều 11: Sắp sếp các đồ vật dễ cháy phải cách bóng điện, bảng điện, dây tải điện  > 0,5m

Điều 12: Hết giờ làm việc phải phải kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở nơi làm việc của mình và ngắt nguồn điện, khóa bình ga trước khi ra về.

Điều 13: Khi có cháy phải ngắt nguồn điện vào khu vực sẩy cháy mới được dùng nước để chữa cháy.

Điều 14: Mọi người có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, ai vi phạm tùy theo lỗi nặng nhẹ bị cắt thi đua hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG II.

QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DỤNG CỤ CHỮA CHÁY

Điều 15: Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải được lắp đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy, chống ẩm, chống chất ăn mòn, chống tác động của mưa nắng; đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chữa cháy. Cấm mang phương tiện dụng cụ chữa cháy đi nơi khác hoặc dùng làm công việc khác.

Điều 16: Không được tự ý thay đổi vị trí lắp đặt phương tiện dụng cụ chữa cháy, trường hợp cần thiết thay đổi vị trí phải được sự đồng ý của người có thẩm quyền và phải thông báo cho mọi người ở khu vực đó biết.

Điều 17: Phương tiện dụng cụ chữa cháy trang bị, giao cho bộ phận, cá nhân nào thì bộ phận, cá nhân đó có trách nhiệm quản lý. Và phải thực hiện tốt chế độ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, thường xuyên vệ sinh lau chùi sạch sẽ. Khi phát hiện hư hỏng hoặc kém chất lượng phải đưa vào kho hoặc báo cho người có thẩm quyền để sửa chữa, thay thế.

Điều 18: Phương tiện dụng cụ chữa cháy được sử dụng cho luyện tập phải lấy từ nguồn dự trữ hoặc nguồn khác; không được lấy các phương tiện dụng cụ chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt phục vụ thường trực sẵn sàng chữa cháy.

Điều 19: CBCN viên phải học tập, tìm hiểu và biết cách sử dụng các phương tiện dụng cụ chữa cháy được trang bị, lắp đặt ở khu vực làm việc của

mình. Phát hiện cháy và sử dụng thiết bị chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

Điều 20: Mọi người có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, ai vi phạm tùy theo lỗi nặng nhẹ bị cắt thi đua hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III.

BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Điều 21. Biện pháp phòng cháy khi thiết kế xây dựng, thi công công trình.

- Vật liệu xây dựng, cấu trúc công trình phải phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng của công trình.

- Phải đảm bảo yêu cầu ngăn cháy và khoảng cách an toàn đối với công trình lân cận.

- Phải đảm bảo các yêu cầu thoát hiểm khi có cháy (hành lang, cầu thang, hệ thống cửa).

- Lắp đặt thiết bị điện, hệ thống chống sét cho công trình phải có thiết kế và thi công theo đúng tiêu chuẩn quy phạm.

- Lắp đặt thiết bị dụng cụ phòng cháy và chữa cháy phù hợp với mục đích sử dụng của công trình.

- Khi thay đổi tính chất mục đích sử dụng phải xem xét lại các yêu cầu ở trên. Đối với các công trình lớn được quy định trong phụ lục 3 ban hành theo Nghị định số 35/2003/ NĐ - CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ hồ sơ thiết kế phải được thẩm duyệt về công tác phòng cháy và chữa cháy.

Điều 22. Biện pháp quản lý chất cháy.

- Cấm đưa chất nổ, chất dễ cháy vào cơ quan, nơi làm việc.

- Thay thế các vật liệu dễ cháy bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy.

- Hạn chế đến mức thấp nhất lượng chất cháy có ở nơi làm việc và nơi sản xuất.

- Các chất lỏng cháy, chất khí cháy phải được bảo quản trong thiết bị bể

chứa có nắp đậy kín, không được để hơi, khí cháy thoát ra tạo môi trường nguy hiểm cháy bên ngoài.

- Khi sắp xếp đồ vật dễ cháy phải tạo ra khoảng các an toàn với các nguồn

nhiệt, chất sinh nhiệt, thiết bị sinh nhiệt sinh lửa.

Điều 23. Biện pháp quản lý nguồn nhiệt.

- Cấm lửa và làm các công việc phát sinh tia lửa ở khu vực có biển báo cấm lửa.

- Loại bỏ các nguồn nhiệt không liên quan đến sản xuất kinh doanh và làm việc.

- Thiết kế lắp đặt hệ thống điện phải theo đúng kỹ thuật an toàn và phù hợp với môi trường lắp đặt, định kỳ kiểm tra bảo dưỡng.

- Thiết kế lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình theo đúng quy định an toàn, định kỳ kiểm tra bảo dưỡng.

- Chất có khả năng sinh nhiệt phải có nơi bảo quản riêng (không sắp xếp chung với các loại chất cháy khác).

- Không sắp xếp chung các chất cháy mà khi chúng tiếp xúc với nhau tạo phản ứng hoá học toả nhiệt.

- Khi sử dụng các nguồn nhiệt, các thiết bị tiêu thụ điện phải có mặt trông coi, khi ngừng sử dụng phải dập tắt và ngắt nguồn điện.

- Khi sử dụng nguồn nhiệt phải đảm bảo khoảng cách an toàn, cách ly với môi trường cháy.

Điều 24. Biện pháp chữa cháy.

Để hình thành một sự cháy phải hội đủ bốn điều kiện; nếu thiếu 1 điều kiện thì đám cháy không hình thành hoặc đám cháy sẽ bị tắt. Các điều kiện đó là:

- Điều kiện chất cháy: Hơi, khí cháy phải đủ kết hợp với ôxi tạo thành hỗn hợp cháy. (Tất cả các chất cháy muốn cháy được phải hình thành ở trạng thái hơi và khí. Các chất rắn cháy phải có nhiệt tác động để phân huỷ thành hơi và khí. Do vậy những loại chất cháy nào ở điều kiện nhiệt độ bình thường tồn tại ở thể hơi hoặc thể khí là loại chất cháy nguy hiểm nhất, ví dụ như Xăng, khí Gas ). Tác động vào điều kiện này gọi là biện pháp làm Loãng, ức chế phản ứng cháy. Chất chữa cháy: Bột chữa cháy, khí CO2 chữa cháy.

- Điều kiện nguồn nhiệt: Nguồn nhiệt cung cấp cho vật cháy phải đủ nâng vật cháy đến nhiệt độ tự cháy của vật đó. Tác động vào điều kiện này gọi là biện pháp làm lạnh (thu nhiêt). Chất chữa cháy: nước.

- Điều kiện ôxi không khí: Lượng ôxi không khí phải đạt từ 14% trở lên (trong không khí ôxi chiếm 21%). Tác động vào điều kiện này gọi là biện pháp làm ngạt. Chất chữa cháy: Bột chữa cháy, khí CO2 chữa cháy.

- Điều kiện tiếp xúc: Khi có các điều kiện về chất cháy, nguồn nhiệt, ôxi không khí, muốn cháy được thì các điều kiện trên phải tiếp xúc với nhau. Tác động vào điều kiện này gọi là biện pháp cách ly - không cho tiếp xúc.

                                                                                       

         

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân