Liên kết web

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017

       I. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2017

       - Điều tra trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi trong toàn xã.

       - Dọn vệ sinh, trang trí nhóm, lớp, đón đoàn ĐGN của SGD.

       - Tập trung rèn văn nghệ cho trẻ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

       - Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, tu sửa bàn ghế, trang trí tạo cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học.

       - Huy động trẻ ra nhóm trẻ và lớp mẫu giáo, tập trung rèn nề nếp, thói quen ăn ngủ, học tập và vui chơi cho trẻ.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia học chính trị; tập huấn chuyên môn hè 2017.

       - Nhận và cấp phát tài liệu cho các nhóm, lớp.

       - Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/8/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 31/7/2017

- Họp giao ban tuần.

- Kiểm tra CSVC, vệ sinh của các nhóm, lớp, bếp khu Nội, Văn xá.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 01/8/2017

- Kiểm tra CSVC, vệ sinh của các nhóm, lớp, bếp khu Hội Động.

- Đ/c Sáng,

- Đ/c Vân

 

Thứ 4 ngày 02/8/2017

- Học bồi dưỡng chính trị hè 2017

- CB, GV, NV

 

Thứ 5 ngày 03/8/2017

- Thảo luận sau bồi dưỡng chính trị hè.             

- CB, GV, NV

 

Thứ 6 ngày 04/8/2017

- Đôn đốc GV luyện tập văn nghệ cho trẻ chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 7 ngày 05/8/2017

- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- CB,GV,NV

 

          2. Tuần 2/8/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 07/8/2017

- Tập huấn BDTX tại Kim Bảng

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 08/8/2017

- Tập huấn BDTX tại Kim Bảng

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 09/8/2017

- Tập huấn BDTX tại Kim Bảng

- Đôn đốc GV luyện tập văn nghệ cho trẻ chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 10/8/2017

- Rà soát lại số liệu phổ cập toàn xã.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 11/8/2017

 - Rà soát lại số liệu phổ cập toàn xã.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 12/8/2017

 - Các tổ sinh hoạt chuyên môn

 

- CB,GV,NV

 

          3. Tuần 3/8/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

14/8/2017

- Họp giao ban

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày

15/8/2017

 - Kiểm tra bếp nuôi khu Văn Xá.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 16/8/2017

- Kiểm tra bếp nuôi khu Hội Động, khu Nội

- Đôn đốc GV luyện tập văn nghệ cho trẻ chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 17/8/2017

- Đôn đốc GV làm cỏ vườn khu Nội, trồng rau sạch cho trẻ.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

18/8/2017

- Tập huấn BDTX cụm Văn Lý

- CB,GV dự tập huấn BDTX hè 2017

- Đ/c Vân

- CB,GV

 

Thứ 7

ngày

19/8/2017

- Tập huấn BDTX cụm Nhân chính

- CB,GV dự tập huấn BDTX hè 2017

- Đ/c Vân

- CB,GV

 

       4. Tuần 4/8/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 21/8/2017

- Tập huấn BDTX cụm Nhân Mỹ, Nhân Bình.

- Chuẩn bị đón đoàn ĐGN của SGD về khảo sát sơ bộ tại trường.

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 22/8/2017

- Đón đoàn ĐGN của SGD về khảo sát sơ bộ tại trường.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 23/8/2017

- Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 24/8/2017

- Xây dựng KH thu, chi  NH 2017-2018.

- Duyệt văn nghệ các lớp khu Hội Động.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 25/8/2017

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7 ngày 26/8/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

 

       5. Tuần 5/8/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 28/8/2017

- Đón đoàn ĐGN của SGD về khảo sát chính thức tại trường.

- Dự tổng kết năm học 2016-2017 tại UBND huyện.

- Đ/c Vân,

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 29/8/2017

- Kiểm tra sĩ số các nhóm lớp ở tất cả các điểm trường.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 30/8/2017

- Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 31/8/2017

- Xây dựng KH thu chi  NH 2016-2017.

- Duyệt văn nghệ các lớp khu Hội Động.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 01/9/2017

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7 ngày 02/9/2017

- Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

CB,GV,NV

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017

         - Tổ chức khai giảng năm học 2017 - 2018.

- Tổng hợp số liệu, báo cáo nhanh sau khai giảng, nộp về Phòng GD-ĐT.

- Chỉ đạo các nhóm, lớp cân, đo, theo dõi sức khỏe của trẻ bằng BĐ tăng trưởng.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học.

- Xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra NBTH 2017 - 2018.

- Duyệt  kế hoạch năm học 2017 - 2018 với Phòng GD-ĐT.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, nộp về PGD.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học theo hướng dẫn của PGD.

- Xây dựng quy chế phòng chống cháy nổ.

- Kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn của PHT.

- Chỉnh sửa kế hoạch năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, nộp về Phòng giáo dục.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/9/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 04/9/2017

- Họp giao ban tuần.

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 05/9/2017

- Tổ chức khai giảng năm học 2017 - 2018

 

CB,GV,NV,

Phụ huynh và trẻ

 

Thứ 4

ngày 06/9/2017

- Kiểm tra trẻ ra lớp sau khai giảng.

- Nộp báo cáo sau khai giảng về PGD.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 07/9/2017

- Kiểm tra bếp nuôi khu văn xá

- Rà soát phổ cập

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 08/9/2017

- Kiểm tra bếp nuôi khu văn xá

- Rà soát phổ cập

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

09/9/2017

- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

CB,GV,NV

 

 

       2. Tuần 2/9/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 11/9/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký sổ kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 12/9/2017

- Dạy lớp A5

- Dự giờ cô Hồng, Huyền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 13/9/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra lớp các nhóm, lớp.

- Dạy lớp C5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 14/9/2017

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

- Dự giờ cô Hiền, Ánh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 15/9/2017

- Rà soát trẻ chuyển đi, chuyển đến, học trái tuyến.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 16/9/2017

- Sinh hoạt chuyên môn

- Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.

CB,GV,NV

- Đại diện cha mẹ trẻ

 

       3. Tuần 3/9/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 18/9/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 19/9/2017

- Dạy lớp A4

- Dự giờ cô Nữ, Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 20/9/2017

- Dạy lớp C4

- Dự giờ Phạm Thúy, Lương Hà

 

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 5 ngày 21/9/2017

- Dự giờ cô Lan, Xuân

 

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày 22/9/2017

- Kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn

 

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 23/9/2017

Nghỉ

CB,GV, NV

 

     4. Tuần 4/9/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày  25/9/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 26/9/2017

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày

27/9/2017

- Kiểm tra trẻ ăn bán trú.

- Dự giờ cô Vị, Trầm

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 28/9/2017

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện

-  Dự giờ cô Thảo, Lụa.

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 6 ngày 29/9/2017

- Kiểm tra hồ sơ phổ cập tại PGD

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 30/9/2017

- Đại hội công đoàn trường

CB,GV,NV

 

 

          LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017

       - Đón Đoàn kiểm tra chuyên môn của Sở GD&ĐT

       - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường; CBQL đi giao lưu học tập;

       - Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và lao động.

       - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

       - Hợp đồng với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho trẻ.

       - Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 2 giáo viên (Lan Anh, Quý);

       - Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (Hiền, Thiện, Hường, Uyên).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/10/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 02/10/2017

- Họp giao ban tuần.

- Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 03/10/2017

- Nộp KH tổ chức thi GVG cấp trường về PGD

- Đ/c Hằng

 

Thứ 4

ngày 04/10/2017

- Dạy lớp A2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 05/10/2017

- Dự giờ cô Ánh, Hiền

- Dự giờ cô Trầm, Lan Anh

- Nộp kế hoạch công tác pháp chế về pgd

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Hằng

 

Thứ 6

ngày 06/10/2017

- Chuẩn bị cho hội nghị CB,CC,VC,NLĐ

- Dự giờ cô Xuân, Tĩnh.

- GV nộp đăng ký SP dự thi, đề tài dạy

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 7

 ngày 07/10/2017

- Hội nghị CB,CC,VC và NLĐ

 

CB, GV, NV

 

 

       2. Tuần 2/10/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 09/10/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 10/10/2017

- Dự giờ cô Riệu, Huệ

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh

 

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

 

Thứ 4

ngày 11/10/2017

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 5

ngày 12/10/2017

- Chuẩn bị cho Hội giảng cấp trường.

- Dự giờ cô Uyên, Nữ

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 6

ngày 13/10/2017

- Hội giảng cấp trường (Trưng bầy, chấm sản phẩm sáng tạo của GV)

CB, GV

 

 

 

Thứ 7

ngày 14/10/2017

- Sinh hoạt Chuyên môn liên trường tại trường MN Bắc Lý (Buổi sáng).

- Khai mạc thi, GV làm bài thi năng lực

- PHT, GV

 

- GV

 

       3. Tuần 3/10/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày

16/10/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Chấm bài thi năng lực của GV

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

- BGK

 

Thứ 3 ngày 17/10/2017

- Kiểm tra công tác quản lý của HT

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Lan Anh, Quý; Kiểm tra chuyên đề cô Hiền, Thiện, Hường, Uyên.

Ban KTNB trường học

 

Thứ 4 ngày 18/10/2017

- Dự giờ cô Tĩnh, Bùi Thị Hoa Lụa.

- Dự giờ cô P. Thúy, L. Hà, Hiền, Thiện.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 19/10/2017

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 20/10/2017

- Hội giảng cấp trường

CB, GV

 

 

Thứ 7

ngày 21/10/2017

- Hội giảng cấp trường

 

CB, GV

 

       4. Tuần 4/10/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 23/10/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 24/10/2017

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 25/10/2017

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

 ngày 26/10/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Trầm, Vị.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 27/10/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp.

- Lập danh sách trẻ khám bệnh lần 1 năm học 2017-2018.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

Ngày 28/10/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

         

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017

       - Duy trì sĩ số, giáo viên tiếp tục làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí nhóm, lớp phù hợp theo chủ điểm.

       - Nhà trường phối hợp với trường Tiểu học, THCS, UBND xã tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

       - Nộp báo cáo kết quả hội giảng cấp trường về Phòng giáo dục;

       - Kiểm tra kế hoạch của các tổ chuyên môn (Nguyễn Thúy, Tĩnh, Thiện).

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (Hiên);

       - Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (B. Lụa, Hiền (HĐ), Tĩnh, Quyên).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/11/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 30/10/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 10.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3 ngày 31/10/2017

- Dự giờ cô Trầm, Vị.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày

01/11/2017

- Dạy lớp C2

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 02/11/2017

- Kiểm tra bếp nuôi Hội Động.

- Dự giờ cô Mây, Bùi Thị Hoa Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 03/11/2017

- Kiểm tra KH của các tổ CM (Ng Thúy, Tĩnh, Thiện); Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Hiên; Kiểm tra chuyên đề cô B. Lụa, Hiền (HĐ), Tĩnh, Quyên.

- Ban KTNB trường học

 

Thứ 7

ngày 04/11/2017

Họp CB,GV,NV

CB,GV,NV

 

      

       2. Tuần 2/11/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 06/11/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 07/11/2017

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 08/11/2017

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh

- Dự giờ cô Uyên, Nữ

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 09/11/2017

- Kiểm tra các bếp nuôi khu Hội Động

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 10/11/2017

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Lan, Xuân

- Nộp báo cáo KQ hội giảng về PGD

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Hằng

 

Thứ 7

ngày 11/11/2017

- Sinh hoạt chuyên môn

                                        

CB,GV,NV

 

      

       3. Tuần 3/11/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 13/11/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 14/11/2017

- Dự giờ cô Huệ, Riệu.

- Dự giờ cô Hiên, Lan

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 15/11/2017

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Hà, Phạm Thúy.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 16/11/2017

- Kiểm tra bếp nuôi Văn Xá.

- Dạy lớp C4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 17/11/2017

- Kiểm tra bếp nuôi khu Nội

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 18/11/2017

Nghỉ.

 

CB, GV, NV

 

       4. Tuần 4/11/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 20/11/2017

- Họp giao ban tuần

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 21/11/2017

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Tĩnh, Lụa

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 22/11/2017

- Dự giờ cô Lan, Hiên (Bếp Nội).

- Dạy lớp B3                         

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 23/11/2017

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Hiền, Ánh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 24/11/2017

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 25/11/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB, GV,NV                         

 

      5. Tuần 5/11/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 27/11/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 28/11/2017

- Dự giờ cô Đào, Riệu.

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 29/11/2017

- Dạy lớp C2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 5

 ngày 30/11/2017

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 11

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 01/12/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Vị, Trầm.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 02/12/2017

- Họp CB,GV,NV

CB, GV,NV

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017

       - Tổ chức thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN” cấp trường;

       - Lựa chọ giáo viên tham dự thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN” cấp huyện.

       - Chỉ đạo 100% các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

       - Kiểm tra thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5T (Nguyễn Thị Thúy).

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 2 giáo viên, nhân viên (Đào, Riệu).

       - Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (L. Hà, Duyên, Ánh, Mây)

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/12/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 04/12/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 05/12/2017

- Dự giờ cô Uyên, Nữ

- Dự giờ cô Duyên, Tĩnh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 06/12/2017

- Dạy lớp C2.

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Hà

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 07/12/2017

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp.

- Dạy lớp D2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 08/12/2017

- Kiểm tra bếp ăn khu Hội Động.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 09/12/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB, GV,NV

 

      

       2. Tuần 2/12/2017

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 11/12/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 12/12/2017

- Dạy lớp A5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 13/12/2017

- Dự giờ cô Thảo, Bùi Lụa.

- Dự giờ cô Vinh, Chuyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 14/12/2017

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Mây, Hiền (HĐ).

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 15/12/2017

- Kiểm tra thực hiện Bộ chuẩn PTTE5T (Ng Thúy); Kiểm tra việc thực hiện NV cô Đào, Riệu; Kiểm tra chuyên đề cô L. Hà, Duyên, Ánh, Mây.

- Ban KTNBTH

 

 

Thứ 7

ngày 16/12/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/12/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 18/12/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 19/12/2017

- Dự giờ cô Nữ, Uyên

- Dự giờ cô Hường, Huyền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 20/12/2017

- Dạy  lớp A4.

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 21/12/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ ăn toàn trường.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 22/12/2017

- Kiểm tra sổ nuôi khu Nội, Hội Động

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 23/12/2017

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/12/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

25/12/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

26/12/2017

- Dạy  lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

27/12/2017

- Dự giờ cô Thúy, Thiện.

- Dự giờ cô Huệ, Riệu.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 5

ngày

28/12/2017

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Riệu, Đào.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 6

ngày

29/12/2017

Tổng hợp nuôi ăn tháng 12.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

30/12/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

 

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1           

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2018

       - Kiểm tra chất lượng các hoạt động của các nhóm, lớp.

- Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- Phát động phong trào trồng cây xanh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường mầm non.

  - Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

- Kiểm tra quyết toán tài chính, KK tài sản năm 2017 (Trần Hà).

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 nhân viên (Lan).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (Vị, P.Thúy, Thảo, Tuyến).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/1/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 01/01/2018

- Nghỉ tết dương lịch

CB,GV,NV

 

Thứ 3

ngày 02/01/2018

- Dự giờ cô Hường, Huyền

- Dự giờ cô Lan, Hiên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 03/01/2018

- Dạy  lớp C5

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 04/01/2018

- Chuẩn bị nội dung họp HĐSP, PH

- Dự giờ cô Lan, Xuân.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 05/01/2018

- Kiểm tra chất lượng các hoạt động của các nhóm, lớp.

 

- Đ/c Sáng

- TT các tổ CM

 

Thứ 7

ngày 06/01/2018

- Họp HĐSP (Buổi sáng).

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh (Buổi chiều).

-CB,GV,NV

CB,GV,NV,phụ huynh

 

       2. Tuần 2/1/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 08/01/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 09/01/2018

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Dự giờ cô thảo, Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 10/01/2018

- Dạy  lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 11/01/2018

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

- Dự giờ cô Huệ, Đào.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày 12/01/2018

- Kiểm tra CSVC bếp nuôi khu Nội.

- Kiểm tra hồ sơ nuôi khu Nội.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

13/01/2018

- Sinh hoạt chuyên môn (Buổi sáng).

- Tổ chức sơ kết HKI, triển khai nhiệm vụ HKII (Buổi chiều).

CB,GV,NV

 

 

       3. Tuần 3/1/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 15/01/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 16/01/2018

- Kiểm tra quyết toán tài chính, KK tài sản năm 2017 (Trần Hà); Kiểm tra việc thực hiện NV cô Lan (GV); Kiểm tra chuyên đề cô Vị, P.Thúy, Thảo, Tuyến

- Ban KTNBTH

 

Thứ 4

ngày

17/01/2018

- Dự giờ cô Vị, Trầm

- Dự giờ cô Lụa, Thảo

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

18/01/2018

- Dạy  lớp C3

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

19/01/2018

- Kiểm tra vệ sinh khu Nội

- Dự giờ cô Mây, Duyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

20/01/2018

Nghỉ

CB,GV,NV

 

 

       4. Tuần 4/1/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 22/01/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

Ngày 23/01/2018

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Hiên, Lan (Sáng).

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

24/01/2018

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh

- Dự giờ cô Nữ, Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

Ngày

25/01/2018

- Dạy  lớp C2

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

 ngày

26/01/2018

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp

 

 

Thứ 7

ngày

27/01/2018

- Sinh hoạt chuyên môn

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2018

       - Kiểm tra hồ sơ GV, NV tại PGD;

- Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

- Kiểm tra khuôn viên, CSVC các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

- Chỉ đạo nghỉ tết Nguyên đán. Phối hợp với ban công an xã bảo vệ tài sản trong dịp tết Nguyên đán.

       - Kiểm tra việc thực hiện công văn lưu trữ (Hằng).

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 nhân viên (Huệ).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (Vinh, Trầm, N. Thúy, Chuyên).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/2/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

29/01/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

30/01/2018

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 1

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

31/01/2018

- Dự giờ cô Huệ, Riệu.

- Dự giờ cô Hiên, Lan

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

01/2/2018

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Hà, Phạm Thúy.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

02/2/2018

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Dạy lớp C4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

03/2/2018

- Họp HĐSP

CB, GV,NV

 

      2. Tuần 2/2/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 05/2/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 06/2/2018

- Dự giờ cô Tĩnh, Duyên

- Dự giờ cô Ng Thúy, Thiện

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

07/2/2018

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn

- Dự giờ cô Hiền, Ánh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

08/2/2018

- Dạy  lớp C4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 09/2/2018

- Kiểm tra việc thực hiện công văn lưu trữ (Hằng); Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Huệ; Kiểm tra chuyên đề cô Vinh, Trầm, N. Thúy, Chuyên.

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 10/2/2018

- Sinh hoạt chuyên môn

 

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/2/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 12/2/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 13/2/2018

- Dạy  lớp C3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

14/2/2018

Nghỉ tết Nguyên Đán

CB,GV,NV

 

Thứ 5

ngày

15/2/2018

Nghỉ tết Nguyên Đán

CB,GV,NV

 

Thứ 6

ngày

16/2/2018

Nghỉ tết Nguyên Đán

CB,GV,NV

 

Thứ 7

ngày 17/2/2018

Nghỉ tết Nguyên Đán

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/2/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 19/2/2018

Nghỉ tết Nguyên Đán

CB,GV,NV

 

Thứ 3

ngày 20/2/2018

Nghỉ tết Nguyên Đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 4

ngày 21/2/2018

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Xuân, Nguyễn Lụa

                              

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

22/2/2018

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

- Dự giờ cô Bùi Lụa, Tĩnh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

23/2/2018

- Dạy  lớp C2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

24/2/2018

- Sinh hoạt chuyên môn

 

 

CB,GV,NV

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018

       - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường;

- Tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

- Chỉ đạo các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng BĐTT

       - Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ (Sáng).

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 2 giáo viên (Nữ, Xuân).

- Kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên (Huyền, N. Lụa, Lan).

       II. Lịch công tác tuần                                                            

       1. Tuần 1/3/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

26/2/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

27/2/2018

- Dự giờ cô Vị, Trầm.

- Dự giờ cô Riệu, Huệ.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

28/2/2018

- Tổng hợp nuôi tháng 2.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

01/3/2018

- Dạy lớp D2

- Dạy lớp B2

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

02/3/2018

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn

- Dự giờ cô Mây, Bùi Thị Hoa Lụa.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 03/3/2018

- Họp CB, GV, NV

 

 

CB,GV,NV

 

       2. Tuần 2/3/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 05/3/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 06/3/2018

- Dự giờ cô Hường, Huyền

- Dự giờ cô Thảo, Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

07/3/2018

- Dạy lớp A5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

08/3/2018

- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

09/3/2018

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp khu Hội Động.

- Dự giờ cô Xuân, Lan

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

10/3/2018

- Sinh hoạt Chuyên môn liên trường tại trường MN Nhân Chính

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/3/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 12/3/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 13/3/2018

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp khu Văn Xá, Nội, Ngò.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

14/3/2018

- Dự giờ cô Thảo, Lan.

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

15/3/2018

- Dạy lớp A4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

16/3/2018

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn.

- Dự giờ cô Hiền, Ánh.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

17/3/2018

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/3/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 19/3/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 20/3/2018

- Dự giờ cô Uyên, Nữ.

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

21/3/2018

- Kiểm tra nề nếp bếp nuôi khu Hội Động

- Dự giờ cô Tĩnh, Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

22/3/2018

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

23/3/2018

- Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ (Sáng); Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Nữ, Xuân; Kiểm tra chuyên đề cô Huyền, Nguyễn Lụa, Lan.

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

Ngày

24/3/2018

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

                                        

CB,GV,NV

 

 

       5. Tuần 5/3/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 26/3/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 27/3/2018

- Dự giờ cô Huyền, Lụa.

- Dự giờ cô Mây, Duyên.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

28/3/2018

- Kiểm tra nề nếp bếp nuôi khu Hội Động

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

29/3/2018

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

30/3/2018

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 3.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

Ngày

31/3/2018

- Họp CB, GV, NV

CB,GV,NV

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018

       - Duy trì sĩ số, tiếp tục huy động trẻ ra các nhà, nhóm trẻ.

       - GV nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ.

       - GV tiếp tục làm bổ xung đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động.

       - Trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

       - Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ khi ở trường.

       - Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng trong các bếp ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

       - Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của nhà trường và cán bộ quản lý tại PGD. 

- Kiểm tra chất lượng các hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

- Hợp đồng với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho trẻ.

       - Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường (Vân).

II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/4/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

02/4/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 03/4/2018

- Dạy lớp A2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 04/4/2018

- Dự giờ cô Huyền, Hường.

- Dự giờ cô Quý, Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày 05/4/2018

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày 06/4/2018

- Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá chất lượng giáo dục.

- Dự giờ cô Thảo, Lan.

- HĐTĐG

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 07/4/2018

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

 

 

 

       2. Tuần 2/4/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 09/4/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 10/4/2018

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Lương Hà.

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 11/4/2018

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

12/4/2018

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Riệu, Huệ.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

13/4/2018

- Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường  Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày

14/4/2018

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/4/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 16/4/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 17/4/2018

- Dự giờ cô Mây, Bùi Lụa.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

18/4/2018

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

19/4/2018

- Kiểm tra sĩ số ăn các điểm trường

- Dự giờ cô Thảo, Lan.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

20/4/2018

- Kiểm tra chất lượng các hoạt động các nhóm, lớp

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- TTCM

 

Thứ 7

ngày

21/4/2018

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/4/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 23/4/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 24/4/2018

- Dự giờ cô Quý, Lụa.

- Dự giờ cô Đào, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

25/4/2018

- Kiểm tra sĩ số ăn khu Văn Xá.

- Dự giờ cô Nữ, Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ 5

ngày

26/4/2018

- Dạy lớp C3

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

27/4/2018

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 4.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

28/4/2018

- Họp HĐSP

 

CB,GV,NV

 

 

          LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018

       - Tổng hợp số liệu thống kê, các loại báo cáo cuối năm.

- Báo cáo tự đánh giá  lĩnh vực công tác;

- Sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi;

- Sơ kết 02 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”;

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ trẻ 5 tuổi bàn giao trường tiểu học

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/5/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

30/4/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 01/5/2018

- Dự giờ cô Tĩnh, Duyên.

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

02/5/2018

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

03/5/2018

- Kiểm tra bếp ăn khu Văn Xá

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

04/5/2018

- Kiểm tra sĩ số ra nhóm, lớp khu Nội

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

05/5/2018

- Họp HĐSP

 

CB,GV,NV

 

       2. Tuần 2/5/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 07/5/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 08/5/2018

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp khu Hội Động, Văn Xá

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

09/5/2018

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh.

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Hà.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

10/5/2018

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày

11/5/2018

- Kiểm tra bếp ăn khu Hội Động.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

12/5/2018

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

        3. Tuần 3/5/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 14/5/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 15/5/2018

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra các nhóm, lớp khu Nội, Ngò

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

16/5/2018

- Dự giờ cô Trầm, Vị.

- Dự giờ cô Riệu, Huệ.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

17/5/2018

- Dạy lớp B4

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

18/5/2018

- Kiểm tra bếp ăn khu Nội.

- Dự giờ cô Quý, Lụa.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

19/5/2018

- Nghỉ

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/5/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 21/5/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 22/5/2018

- Kiểm tra chất lượng các hoạt động của các nhóm, lớp.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 4

ngày

23/5/2018

- Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ cuối độ tuổi năm học 2017 - 2018.

 

- Đ/c Sáng,

TT các tổ CM

 

Thứ 5

ngày

24/5/2018

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

25/5/2018

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

- GV, NV

 

Thứ 7

Ngày

26/5/2018

Sinh hoạt chuyên môn

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 5/5/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

 

Thứ 2

ngày 28/5/2018

- Bình xét thi đua cuối năm

CB,GV,NV

 

Thứ 3

ngày 29/5/2018

- Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ trẻ 5 tuổi bàn giao trường tiểu học (đ/c Sáng).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 4

ngày 30/5/2018

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 5.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 31/5/2018

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ngày 1/6 cho trẻ.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân