Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đức Lý)/LỊCH CÔNG TÁC 2016-2017/

Lịch công tác Năm học 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

       I. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2016

       - Điều tra trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi trong toàn xã.

       - Dọn vệ sinh, trang trí nhóm, lớp.

       - Tập trung rèn văn nghệ cho trẻ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

       - Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, tu sửa bàn ghế, trang trí tạo cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học.

       - Huy động trẻ ra nhóm trẻ và lớp mẫu giáo, tập trung rèn nề nếp, thói quen ăn ngủ, học tập và vui chơi cho trẻ.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia học chính trị; tập huấn chuyên môn hè 2016.

       - Nhận và cấp phát tài liệu cho các nhóm, lớp.

       - Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/8/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 01/8/2016

- Họp giao ban tuần.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 02/8/2016

- Kiểm tra CSVC của các nhà bếp.

- Kiểm tra tình hình trẻ ra nhóm, lớp.

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 4 ngày 03/8/2016

- Tập huấn BDTX tại MN Hoa Sen-PL

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 04/8/2016

- Tập huấn BDTX tại MN Hoa Sen-PL

- Đôn đốc GV luyện tập văn nghệ cho trẻ chuẩn bị khai giảng năm học mới.       

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 05/8/2016

- Tập huấn BDTX tại MN Hoa Sen-PL

- Kiểm tra cơ sở vật chất khu Nội.

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 7 ngày 06/8/2016

- Họp HĐSP

- CB,GV,NV

 

          2. Tuần 2/8/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 08/8/2016

- Học chính trị hè tại PGD

 

- CB,GV,NV

 

 

Thứ 3 ngày 09/8/2016

- Thảo luận sau bồi dưỡng chính trị.

 

- CB,GV,NV

 

 

Thứ 4 ngày 10/8/2016

- Kiểm tra cơ sở vật chất khu Nội, Ngò

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 11/8/2016

- Kiểm tra cơ sở vật chất khu Văn Xá, Hội Động.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 12/8/2016

- BDTX cụm Xuân Khê.

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra các nhóm, lớp ở tất cả các điểm trường.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 7

ngày 13/8/2016

- BDTX cụm Nhân Mỹ.

 

- Đ/c Vân

 

 

          3. Tuần 3/8/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

15/8/2016

- BDTX cụm Bắc Lý

- Tham gia học bồi dưỡng thường xuyên  hè 2015 do Phòng GD-ĐT tổ chức.

 

- Đ/c Vân

- CB,GV

 

Thứ 3

ngày

16/8/2016

- BDTX cụm Công Lý.

- Kiểm tra bếp nuôi khu Văn Xá.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 17/8/2016

- Kiểm tra bếp nuôi khu Hội Động.

- Kiểm tra bếp nuôi khu Nội

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 18/8/2016

- Dự hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 tại PGD.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

19/8/2016

- Dự thảo kế hoạch thu, chi năm học 2016-2017.

Duyệt văn nghệ lớp MG khu Văn Xá.

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

20/8/2016

- Nghỉ

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/8/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 22/8/2016

- Họp giao ban tuần.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 23/8/2016

- Học BDTX qua mạng.

- Kiểm tra sĩ số các nhóm lớp ở tất cả các điểm trường.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 4 ngày 24/8/2016

- Học BDTX qua mạng.

- Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 25/8/2016

- Xây dựng KH thu chi  NH 2016-2017.

- Duyệt văn nghệ các lớp khu Hội Động.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 26/8/2016

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7 ngày 27/8/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

                                    I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2016

       - Tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017.

       - Tổng hợp số liệu, báo cáo nhanh sau khai giảng, nộp về Phòng GD-ĐT.

       - Chỉ đạo giáo viên phụ trách các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

       - Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học.

       - Xây dựng kế hoạch năm học 2016 - 2017.

       - Xây dựng kế hoạch kiểm tra NBTH 2016 - 2017.

       - Duyệt  kế hoạch năm học 2016 - 2017 với Phòng GD-ĐT.

       - Xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, nộp về PGD.

       - Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học theo hướng dẫn của PGD.

         - Xây dựng quy chế phòng chống cháy nổ.

       - Tham dự tập huấn qua mạng 10 mô đun nâng cao.

       - Kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn

       - Chỉnh sửa kế hoạch năm học,  kế hoạch kiểm tra NBTH, nộp về PGD.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/9/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 29/8/2016

- Họp giao ban tuần.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 30/9/2016

- Duyệt văn nghệ khu Nội.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 31/9/2016

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 8/2016.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 01/9/2016

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới.

 

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 02/9/2016

- Nghỉ ngày Quốc khánh 2/9

 

CB,GV,NV

 

 

Thứ 7

ngày

03/9/2016

- Tổng duyệt văn nghệ (Buổi sáng).

- Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới (Buổi chiều).

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

       2. Tuần 2/9/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 05/9/2016

- Tổ chức khai giảng năm học 2016-2017.

- Phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên mới hợp đồng.

CB,GV,NV,

Phụ huynh và trẻ

 

Thứ 3

ngày 06/9/2016

- Dạy lớp A5

- Dự giờ cô Hồng, Huyền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 07/9/2016

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra lớp các nhóm, lớp.

- Dạy lớp C5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 08/9/2016

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

- Dự giờ cô Hiền, Huệ

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 09/9/2016

- Rà soát trẻ chuyển đi, chuyển đến, học trái tuyến.

 

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 10/9/2016

- Họp HĐSP

 

 

CB,GV,NV

 

 

       3. Tuần 3/9/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 12/9/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3 ngày 13/9/2016

- Dạy lớp A4

- Dự giờ cô Nữ, Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 14/9/2016

- Dạy lớp C4

- Dự giờ Phạm Thúy, Lương Hà

 

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 5 ngày 15/9/2016

- Dự giờ cô Lan, Thảo

 

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày 16/9/2016

- Kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn

 

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 17/9/2016

Sinh hoạt chuyên môn

CB,GV, NV

 

    

      4. Tuần 4/9/2016

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày  19/9/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 20/9/2016

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày

21/9/2016

- Xây dựng kế hoạch KTNBTH năm học 2016-2017.

- Dự giờ cô Vị, Trầm

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 22/9/2016

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện

-  Dự giờ cô Thảo, Lụa (Buổi sáng).

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 6 ngày 23/9/2016

- Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 tại PGD.

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 7

ngày 24/9/2016

- Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Họp phụ huynh các nhóm, lớp.

- CBQL

-CB,GV,NV

- Phụ huynh

 

       5. Tuần 5/9/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày  26/9/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 27/9/2016

- Chỉnh sửa, bổ xung các loại KH, nộp PGD.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 28/9/2016

- Chỉnh sửa các loại kế hoạch.

- Dự giờ cô Vị, Trầm

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 29/9/2016

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện

-  Dự giờ cô Thảo, Lụa.

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 6 ngày 30/9/2016

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 01/10/2016

- Họp triển khai nhiệm vụ tại PGD (sáng)

- Họp Hội đồng sư phạm (chiều).

- CBQL, TT,TPCM

-CB,GV,NV

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016

       - Xây dựng kế hoạch pháp chế, kế hoạch CNTT năm học 2016 - 2017, nộp về PGD.

       - Tổng hợp số liệu thống kê, báo cáo đầu năm học.

         - Nộp kế hoạch năm học 2016 - 2017 về Phòng GD-ĐT.

       - Nộp kế hoạch KTNBTH năm học 2016 - 2017 về Phòng GD-ĐT.

       - Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và lao động.

       - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

       - Kiểm tra nền nếp, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên và nhân viên đầu năm học.

       - Tự kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập GDMNTENT.

       - Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho trẻ.

       - Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Uyên

       - Kiểm tra chuyên đề Đ/c Hiền, Thiện, Lan (NV)

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/10/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 03/10/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 04/10/2016

- Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng.

Ban KTNB trường học

 

Thứ 4

ngày 05/10/2016

- Dạy lớp A2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 06/10/2016

- Dự giờ cô Thiện, Hiền

- Dự giờ cô Trầm, Lan Anh

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 07/10/2016

- Chuẩn bị cho hội nghị CB,CC,VC,NLĐ

- Dự giờ cô Xuân, Tĩnh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 7

 ngày 08/10/2016

- Hội nghị CB,CC,VC và NLĐ

 

CB, GV, NV

 

 

 

       2. Tuần 2/10/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 10/10/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 11/10/2016

- Dự giờ cô Riệu, Huệ

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

 

Thứ 4

ngày 12/10/2016

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 5

ngày 13/10/2016

- Chuẩn bị cho Hội giảng cấp trường.

- Dự giờ cô Uyên, Lưu

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 6

ngày 14/10/2016

- Hội giảng cấp trường

CB, GV

 

 

 

Thứ 7

ngày 15/10/2016

- Hội giảng cấp trường

 

 

CB, GV

 

 

       3. Tuần 3/10/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày

17/10/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 18/10/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Uyên; Kiểm tra chuyên đề cô Hiền, Thiện, Lan (NV).

Ban KTNB trường học

 

Thứ 4 ngày 19/10/2016

- Dự giờ cô Tĩnh, Bùi Thị Hoa Lụa.

- Dự giờ cô P. Thúy, L. Hà, Hiền, Thiện.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 20/10/2016

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 21/10/2016

- Tiếp tục hội giảng cấp trường

CB, GV

 

 

Thứ 7

ngày 22/10/2016

- Tiếp tục hội giảng cấp trường

 

CB, GV

 

       4. Tuần 4/10/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 24/10/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 25/10/2016

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 26/10/2016

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

 ngày 27/10/2016

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Trầm, Vị.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 28/10/2016

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp.

- Lập danh sách trẻ khám bệnh lần 1 năm học 2016-2017.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

Ngày 29/10/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

         

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2016

       - Duy trì sĩ số, làm đồ dùng đồ, chơi, trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

       - Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

       - Đón cấp huyện kiểm tra công nhận PCGDMNTENT.

       - Bồi dưỡng giáo viên tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.

       - Kiểm tra kế hoạch của các tổ chuyên môn (Nguyễn Thúy, Tĩnh, Thiện).

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Tĩnh.

       - Kiểm tra chuyên đề Đ/c Bùi Lụa, Ng Thúy, Hiên.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/11/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 31/10/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 10.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3 ngày 01/11/2016

- Dự giờ cô Trầm, Vị.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày

02/11/2016

- Dạy lớp C2

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 03/11/2016

- Kiểm tra các bếp ăn.

- Dự giờ cô Mây, Bùi Thị Hoa Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 04/11/2016

- Kiểm tra kế hoạch của các tổ chuyên môn (Nguyễn Thúy, Tĩnh, Thiện).

 

- Ban KTNB trường học

 

Thứ 7

ngày 05/11/2016

Họp HĐSP

CB,GV,NV

 

       2. Tuần 2/11/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 07/11/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 08/11/2016

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 09/11/2016

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh

- Dự giờ cô Uyên, Nữ

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 10/11/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Tĩnh; Kiểm tra chuyên đề Đ/c Bùi Lụa, Ng Thúy, Hiên.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 6 ngày 11/11/2016

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Lụa, Xuân

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 12/11/2016

- Sinh hoạt chuyên môn

                                        

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/11/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 14/11/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 15/11/2016

- Dự giờ cô Huệ, Riệu.

- Dự giờ cô Hiên, Lan

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 16/11/2016

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Hà, Phạm Thúy.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 17/11/2016

- Kiểm tra bếp nuôi Văn Xá.

- Dạy lớp C4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 18/11/2016

- Kiểm tra bếp nuôi khu Nội

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 19/11/2016

Nghỉ.

 

CB, GV, NV

 

       4. Tuần 4/11/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 21/11/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 22/11/2016

 

- Dự giờ cô Tĩnh, Lụa

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 23/11/2016

- Dự giờ cô Lan, Hiên (Bếp Nội).

- Dạy lớp B3                         

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 24/11/2016

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Hiền, Quyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 25/11/2016

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 26/11/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB, GV,NV                         

 

      5. Tuần 5/11/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 28/11/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 29/11/2016

- Dự giờ cô Đào, Xoan.

- Dự giờ cô Tuyến, Duyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 30/11/2016

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 11

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 5

 ngày 01/12/2016

- Dạy lớp C2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 02/12/2016

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Vị, Trầm.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 03/12/2016

- Họp hội đồng sư phạm

CB, GV,NV

 

 

        LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2016

       - Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp.

       - Đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường.

       - Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện nghiêm túc hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ.

       - Chỉ đạo các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

       - Đón cấp tỉnh kiểm tra công nhận PCGDMNTENT.

       - Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

       - Kiểm tra thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5T Đ/c Phạm Thị Thúy.

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Mây.

       - Kiểm tra chuyên đề Đ/c Lương Hà, Duyên, Đào.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/12/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 05/12/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 06/12/2016

- Dự giờ cô Uyên, Nữ

- Dự giờ cô Xuân, Tĩnh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 07/12/2016

- Dạy lớp C2.

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Hà

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 08/12/2016

- Viết báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ.

- Dạy lớp D2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 09/12/2016

- Kiểm tra bếp ăn khu Hội Động.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 10/12/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB, GV,NV

 

       2. Tuần 2/12/2016

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 12/12/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 13/12/2016

- Dạy lớp A5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 14/12/2016

- Dự giờ cô Thảo, Lan.

- Dự giờ cô Vinh, Chuyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 15/12/2016

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Mây, Bùi Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 16/12/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Mây; Kiểm tra chuyên đề Đ/c Lương Hà, Duyên, Đào.

- Ban KTNBTH

 

 

Thứ 7

ngày 17/12/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/12/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 19/12/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 20/12/2016

- Dự giờ cô Nữ, Lan

- Dự giờ cô Hồng, Huyền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 21/12/2016

- Dạy  lớp A4.

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 22/12/2016

- Kiểm tra thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5T Đ/c Phạm Thị Thúy.

- Ban KTNBTH

 

Thứ 6 ngày 23/12/2016

- Kiểm tra bếp nuôi khu Nội.    

- Kiểm tra sổ nuôi khu Nội

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 24/12/2016

- Nghỉ.

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/12/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

26/12/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

27/12/2016

- Dạy  lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

28/12/2016

- Dự giờ cô Thúy, Thiện.

- Dự giờ cô Huệ, Riệu.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 5

ngày

29/12/2016

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Xoan, Đào.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 6

ngày

30/12/2016

Tổng hợp nuôi ăn tháng 12.

 

 

Thứ 7

ngày

31/12/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

 

CB,GV,NV

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1           

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2017

       - Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp.

       - Làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động dạy của cô và trẻ.

       - Trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

       - Đảm bảo uyệt đối an toàn tính mạng của trẻ, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

       - Kiểm tra chất lượng học kỳ I.

       - Báo cáo, tổng hợp số liệu thống kê học kỳ I

       - Nộp báo cáo sơ kết công tác KTNBTH về Phòng GD-ĐT.

       - Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

     - Phát động phong trào trồng cây xanh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường mầm non.

       - Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

       - Kiểm tra hồ sơ giáo viên, nhân viên tại Phòng GD-ĐT.

         - Nộp báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học  HKI về PGD.

       - KT quyết toán tài chính, KK tài sản năm 2016 Đ/c Trần Thị Hà.

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Tuyến.

       - Kiểm tra chuyên đề  Đ/c Vị, P.Thúy, Thảo, Lan Anh.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/1/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 02/01/2017

- Nghỉ tết dương lịch

 

CB,GV,NV

 

Thứ 3

ngày 03/01/2017

- Dự giờ cô Hồng, Huyền

- Dự giờ cô Lan, Hiên.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 04/01/2017

- Dạy  lớp C5

- Dạy lớp A5

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 05/01/2017

- Chuẩn bị nội dung họp HĐSP, PH

- Dự giờ cô Qúy, Xuân.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 06/01/2017

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I.

 

 

- Đ/c Sáng

- TT các tổ CM

 

Thứ 7

ngày 07/01/2017

- Họp HĐSP (Buổi sáng).

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh (Buổi chiều).

 

-CB,GV,NV

CB,GV,NV,phụ huynh

 

       2. Tuần 2/1/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 09/01/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 10/01/2017

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Dự giờ cô thảo, Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 11/01/2017

- Dạy  lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 12/01/2017

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

- Dự giờ cô Xoan, Đào.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày 13/01/2017

- Kiểm tra CSVC bếp nuôi khu Nội.

- Kiểm tra hồ sơ nuôi khu Nội.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

14/01/2017

- Sinh hoạt chuyên môn (Buổi sáng).

- Tổ chức sơ kết HKI, triển khai nhiệm vụ HKII (Buổi chiều).

CB,GV,NV

 

 

       3. Tuần 3/1/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 16/01/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 17/01/2017

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Tuyến.

- Kiểm tra chuyên đề  Đ/c Vị, P.Thúy, Thảo, Lan Anh.

- Ban KTNBTH

 

Thứ 4

ngày

18/01/2017

- Dự giờ cô Vị, Trầm

- Dự giờ cô Lụa, Thảo

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

19/01/2017

- Dạy  lớp C3

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

20/01/2017

- Kiểm tra vệ sinh khu Nội

- Dự giờ cô Mây, Bùi Thị Hoa Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

21/01/2017

Nghỉ

CB,GV,NV

 

 

       4. Tuần 4/1/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 23/01/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

Ngày 24/01/2017

- KT quyết toán tài chính, KK tài sản năm 2016 Đ/c Trần Thị Hà (chiều).

- Dự giờ cô Hiên, Lan (Sáng).

- Ban KTNBTH

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

25/01/2017

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh

- Dự giờ cô Nữ, Lan

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

Ngày

26/01/2017

- Dạy  lớp C2

- Dạy lớp A2

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 1 (chiều)

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

 ngày

27/1/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 7

ngày

28/01/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2017

       - Duy trì sĩ số, tiếp tục huy động trẻ ra nhà, nhóm trẻ.

       - Vệ sinh trang trí trường lớp tạo không khí đón tết nguyên đán. Trồng cây đầu xuân, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

     - Chỉ đạo nghỉ tết Nguyên đán. Phối hợp với ban công an xã bảo vệ tài sản trong dịp tết Nguyên đán.

       - Đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh ATTP, phòng bệnh tay chân miệng, phòng bệnh đậu mùa cho trẻ.

       - Tích cực làm đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng phục vụ cho các hoạt động phát triển vận động của cô và trẻ.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

       - Tổ chức Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp trường.

       - Kiểm tra khuôn viên, CSVC các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

     - Kiểm tra việc thực hiện công văn lưu trữ Đ/c Hằng (NV văn phòng).

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Chuyên.

       - Kiểm tra chuyên đề Đ/c Vinh, Trầm, Huệ, Huệ.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/2/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

30/1/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 3

ngày

31/1/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 4

ngày

01/2/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 5

ngày

02/2/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 6

ngày

03/2/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 7

ngày

04/2/2017

- Họp HĐSP

CB, GV,NV

 

      2. Tuần 2/2/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 06/2/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 07/2/2017

- Dự giờ cô Tuyến, Duyên

- Dự giờ cô Ng Thúy, Thiện

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

08/2/2017

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn

- Dự giờ cô Huệ, Riệu

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

09/2/2017

- Dạy  lớp C4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 10/2/2017

- Kiểm tra việc thực hiện công văn lưu trữ Đ/c Hằng (NV văn phòng)

 

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 11/2/2017

- Sinh hoạt chuyên môn

 

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/2/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 13/2/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 14/2/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ ăn bán trú.

- Dự giờ cô Huyền, Hồng.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

15/2/2017

- Dạy  lớp C3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

16/2/2017

- Dự giờ cô Mây, Lụa

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 6

ngày

17/2/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 18/2/2017

- Nghỉ

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/2/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 20/2/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 21/2/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Chuyên.

- Kiểm tra chuyên đề Đ/c Vinh, Trầm, Huệ (NV), Huệ (GV).

- Ban KTNBTH

 

 

Thứ 4

ngày 22/2/2017

- Dạy  lớp C2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

23/2/2017

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

- Dự giờ cô Bùi Lụa, Tĩnh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

24/2/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Xuân, Nguyễn Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

25/2/2017

- Sinh hoạt chuyên môn

 

 

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017

       - Duy trì sĩ số, tiếp tục huy động trẻ ra các nhà, nhóm trẻ.

       - Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

       - Tích cực làm bổ xung đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của cô và trẻ trong tháng.

       - Trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

       - Tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

     - Chỉ đạo các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

       - Phun thuốc diệt ruồi, muỗi, phòng chống các dịch bệnh mùa hè cho trẻ.

       - Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế trường học.

       - Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ (Đ/c Nguyễn Thị Hồng Sáng).

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Ng. Lụa, Lan (GV)

       - Kiểm tra chuyên đề Đ/c Huyền, Nữ, Quý

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/3/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

27/2/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

28/2/2017

- Tổng hợp nuôi tháng 2.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

01/3/2017

- Dự giờ cô Vị, Trầm.

- Dự giờ cô Riệu, Huệ.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

02/3/2017

- Dạy lớp D2

- Dạy lớp B2

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

03/3/2017

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn

- Dự giờ cô Mây, Bùi Thị Hoa Lụa.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 04/3/2017

- Họp HĐSP

 

 

CB,GV,NV

 

       2. Tuần 2/3/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 06/3/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 07/3/2017

- Dự giờ cô Xoan, Đào

- Dự giờ cô Thảo, Lan

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

08/3/2017

- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

09/3/2017

- Dạy lớp A5

- Dạy lớp B5

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

10/3/2017

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp khu Hội Động.

- Dự giờ cô Hồng, Huyền

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

11/3/2017

- Sinh hoạt chuyên môn

 

 

 

CB,GV,NV

 

      

       3. Tuần 3/3/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 13/3/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 14/3/2017

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp khu Văn Xá, Nội, Ngò.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

15/3/2017

- Dự giờ cô Thảo, Lan.

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

16/3/2017

- Dạy lớp A4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

17/3/2017

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn.

- Dự giờ cô Hiền, Quyên.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

18/3/2017

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/3/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 20/3/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 21/3/2017

- Dự giờ cô Uyên, Nữ.

- Dự giờ cô Xoan, Đào.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

22/3/2017

- Kiểm tra nề nếp bếp nuôi khu Hội Động

- Dự giờ cô Tĩnh, Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

23/3/2017

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

24/3/2017

- Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ - Đ/c Nguyễn Thị Hồng Sáng

 

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

Ngày

25/3/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

                                        

CB,GV,NV

 

 

       5. Tuần 5/3/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 27/3/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 28/3/2017

- Dự giờ cô Huyền, Lụa.

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

29/3/2017

- Kiểm tra nề nếp bếp nuôi khu Hội Động

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

30/3/2017

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

31/3/2017

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Ng. Lụa, Lan (GV)

- Kiểm tra chuyên đề Đ/c Huyền, Nữ, Quý.

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 3.

- Ban KTNBTH

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

Ngày

01/4/2017

- Họp HĐSP

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2017

       - Duy trì sĩ số, tiếp tục huy động trẻ ra các nhà, nhóm trẻ.

       - Quán triệt giáo viên nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường.

       - Tích cực làm bổ xung đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của cô và trẻ trong tháng.

       - Trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

       - Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ khi ở trường.

       - Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng trong các bếp ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

       - Đón kiểm tra chéo các trường MN.

         - Kiểm tra hồ sơ cán bộ quản lý tại PGD. 

         - Kiểm tra chất lượng cuối năm học của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

         - Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho trẻ.

     - Chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để đón kiểm tra chất lượng cuối năm của Sở giáo dục.

       - Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân.

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Hồng, Riệu.

       - Kiểm tra chuyên đề Đ/c Xuân, Xoan, Quyên.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/4/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

03/4/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 04/4/2017

- Dạy lớp A2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 05/4/2017

- Dự giờ cô Huyền, Hồng.

- Dự giờ cô Xoan, Đào.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày 06/4/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày 07/4/2017

- Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá chất lượng giáo dục.

- Dự giờ cô Thảo, Lan.

- HĐTĐG

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 08/4/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

 

 

 

       2. Tuần 2/4/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 10/4/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 11/4/2017

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Lương Hà.

- Dự giờ cô Tuyến, Duyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 12/4/2017

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

13/4/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Riệu, Huệ.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

14/4/2017

- Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường  Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày

15/4/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/4/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 17/4/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 18/4/2017

- Dự giờ cô Mây, Bùi Lụa.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

19/4/2016

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

20/4/2017

- Kiểm tra sĩ số ăn khu Nội

- Dự giờ cô Thảo, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

21/4/2017

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Hồng, Riệu

- Kiểm tra chuyên đề Đ/c Xuân, Xoan, Quyên

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày

22/4/2017

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/4/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 24/4/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 25/4/2017

- Dự giờ cô Quý, Xoan.

- Dự giờ cô Đào, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

26/4/2017

- Kiểm tra sĩ số ăn khu Văn Xá.

- Dự giờ cô Nữ, Hồng

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ 5

ngày

27/4/2017

- Dạy lớp C3

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

28/4/2017

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 4.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

29/4/2017

- Họp HĐSP

 

CB,GV,NV

 

 

         

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5

         I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017

       - Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ.

       - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trong và ngoài lớp học, vệ sinh bếp ăn... để phòng chống các dịch bệnh mùa hè cho trẻ.

       - Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực làm đồ dùng, chơi.

       - Tổng hợp số liệu thống kê cuối năm, thống kê phổ cập, các loại báo cáo cuối năm.

         - Nộp báo cáo tổng kết, thống kê cuối năm học, báo cáo tổng kết công tác KTNBTH và báo cáo tự đánh giá chỉ tiêu công tác KTNBTH năm học 2016 - 2017 về Phòng GD-ĐT.

         - Nộp báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học  năm học 2016-2017 về  PGD.

       - Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

       - Kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1 (Đ/c Nguyễn Thị Hồng Sáng).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/5/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

01/5/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 02/5/2017

- Dự giờ cô Tĩnh, Lụa.

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

03/5/2017

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

04/5/2017

- Kiểm tra bếp ăn khu Nội

- Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ cuối độ tuổi năm học 2016-2017.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

05/5/2017

- Kiểm tra sĩ số ra nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Mây, Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

06/5/2017

- Họp HĐSP

 

CB,GV,NV

 

       2. Tuần 2/5/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 08/5/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 09/5/2017

- Kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1 (Đ/c Nguyễn Thị Hồng Sáng).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 4

ngày

10/5/2017

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh.

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Hà.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

11/5/2017

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày

12/5/2017

- Kiểm tra bếp ăn khu Hội Động.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

13/5/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

        3. Tuần 3/5/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 15/5/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 16/5/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra các nhóm, lớp

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

17/5/2017

- Dự giờ cô Trầm, Vị.

- Dự giờ cô Riệu, Huệ.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

18/5/2017

- Dạy lớp B4

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

19/5/2016

- Kiểm tra bếp ăn khu Văn Xá.

- Dự giờ cô Qúy, Lụa.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

20/5/2017

- Nghỉ

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/5/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 22/5/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 23/5/2017

- Kiểm tra số trẻ ra nhóm, lớp.

 

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 4

ngày

24/5/2017

- Kiểm tra chất lượng các hoạt động của các nhóm, lớp.

- Đ/c Sáng,

TT các tổ CM

 

Thứ 5

ngày

25/5/2017

-  Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ.

 

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

26/5/2017

 - Chuẩn bị các điều kiện để bàn giao trẻ 5T vào lớp 1 và tổ chức ngày 1/6 cho trẻ.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

Ngày

27/5/2017

Sinh hoạt chuyên môn

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 5/5/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

 

Thứ 2

ngày 29/5/2017

- Bình xét thi đua cuối năm

CB,GV,NV

 

Thứ 3

ngày 30/5/2017

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức bàn giao trẻ vào trường Tiểu học.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 31/5/2017

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 5.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

       I. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2016

       - Điều tra trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi trong toàn xã.

       - Dọn vệ sinh, trang trí nhóm, lớp.

       - Tập trung rèn văn nghệ cho trẻ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

       - Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, tu sửa bàn ghế, trang trí tạo cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học.

       - Huy động trẻ ra nhóm trẻ và lớp mẫu giáo, tập trung rèn nề nếp, thói quen ăn ngủ, học tập và vui chơi cho trẻ.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia học chính trị; tập huấn chuyên môn hè 2016.

       - Nhận và cấp phát tài liệu cho các nhóm, lớp.

       - Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/8/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 01/8/2016

- Họp giao ban tuần.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 02/8/2016

- Kiểm tra CSVC của các nhà bếp.

- Kiểm tra tình hình trẻ ra nhóm, lớp.

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 4 ngày 03/8/2016

- Tập huấn BDTX tại MN Hoa Sen-PL

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 04/8/2016

- Tập huấn BDTX tại MN Hoa Sen-PL

- Đôn đốc GV luyện tập văn nghệ cho trẻ chuẩn bị khai giảng năm học mới.       

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 05/8/2016

- Tập huấn BDTX tại MN Hoa Sen-PL

- Kiểm tra cơ sở vật chất khu Nội.

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 7 ngày 06/8/2016

- Họp HĐSP

- CB,GV,NV

 

          2. Tuần 2/8/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 08/8/2016

- Học chính trị hè tại PGD

 

- CB,GV,NV

 

 

Thứ 3 ngày 09/8/2016

- Thảo luận sau bồi dưỡng chính trị.

 

- CB,GV,NV

 

 

Thứ 4 ngày 10/8/2016

- Kiểm tra cơ sở vật chất khu Nội, Ngò

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 11/8/2016

- Kiểm tra cơ sở vật chất khu Văn Xá, Hội Động.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 12/8/2016

- BDTX cụm Xuân Khê.

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra các nhóm, lớp ở tất cả các điểm trường.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 7

ngày 13/8/2016

- BDTX cụm Nhân Mỹ.

 

- Đ/c Vân

 

 

          3. Tuần 3/8/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

15/8/2016

- BDTX cụm Bắc Lý

- Tham gia học bồi dưỡng thường xuyên  hè 2015 do Phòng GD-ĐT tổ chức.

 

- Đ/c Vân

- CB,GV

 

Thứ 3

ngày

16/8/2016

- BDTX cụm Công Lý.

- Kiểm tra bếp nuôi khu Văn Xá.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 17/8/2016

- Kiểm tra bếp nuôi khu Hội Động.

- Kiểm tra bếp nuôi khu Nội

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 18/8/2016

- Dự hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 tại PGD.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

19/8/2016

- Dự thảo kế hoạch thu, chi năm học 2016-2017.

Duyệt văn nghệ lớp MG khu Văn Xá.

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

20/8/2016

- Nghỉ

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/8/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 22/8/2016

- Họp giao ban tuần.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 23/8/2016

- Học BDTX qua mạng.

- Kiểm tra sĩ số các nhóm lớp ở tất cả các điểm trường.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 4 ngày 24/8/2016

- Học BDTX qua mạng.

- Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 25/8/2016

- Xây dựng KH thu chi  NH 2016-2017.

- Duyệt văn nghệ các lớp khu Hội Động.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 26/8/2016

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7 ngày 27/8/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

                                    I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2016

       - Tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017.

       - Tổng hợp số liệu, báo cáo nhanh sau khai giảng, nộp về Phòng GD-ĐT.

       - Chỉ đạo giáo viên phụ trách các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

       - Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học.

       - Xây dựng kế hoạch năm học 2016 - 2017.

       - Xây dựng kế hoạch kiểm tra NBTH 2016 - 2017.

       - Duyệt  kế hoạch năm học 2016 - 2017 với Phòng GD-ĐT.

       - Xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, nộp về PGD.

       - Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học theo hướng dẫn của PGD.

         - Xây dựng quy chế phòng chống cháy nổ.

       - Tham dự tập huấn qua mạng 10 mô đun nâng cao.

       - Kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn

       - Chỉnh sửa kế hoạch năm học,  kế hoạch kiểm tra NBTH, nộp về PGD.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/9/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 29/8/2016

- Họp giao ban tuần.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 30/9/2016

- Duyệt văn nghệ khu Nội.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 31/9/2016

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 8/2016.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 01/9/2016

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới.

 

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 02/9/2016

- Nghỉ ngày Quốc khánh 2/9

 

CB,GV,NV

 

 

Thứ 7

ngày

03/9/2016

- Tổng duyệt văn nghệ (Buổi sáng).

- Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới (Buổi chiều).

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

       2. Tuần 2/9/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 05/9/2016

- Tổ chức khai giảng năm học 2016-2017.

- Phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên mới hợp đồng.

CB,GV,NV,

Phụ huynh và trẻ

 

Thứ 3

ngày 06/9/2016

- Dạy lớp A5

- Dự giờ cô Hồng, Huyền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 07/9/2016

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra lớp các nhóm, lớp.

- Dạy lớp C5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 08/9/2016

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

- Dự giờ cô Hiền, Huệ

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 09/9/2016

- Rà soát trẻ chuyển đi, chuyển đến, học trái tuyến.

 

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 10/9/2016

- Họp HĐSP

 

 

CB,GV,NV

 

 

       3. Tuần 3/9/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 12/9/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3 ngày 13/9/2016

- Dạy lớp A4

- Dự giờ cô Nữ, Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 14/9/2016

- Dạy lớp C4

- Dự giờ Phạm Thúy, Lương Hà

 

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 5 ngày 15/9/2016

- Dự giờ cô Lan, Thảo

 

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày 16/9/2016

- Kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn

 

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 17/9/2016

Sinh hoạt chuyên môn

CB,GV, NV

 

    

      4. Tuần 4/9/2016

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày  19/9/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 20/9/2016

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày

21/9/2016

- Xây dựng kế hoạch KTNBTH năm học 2016-2017.

- Dự giờ cô Vị, Trầm

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 22/9/2016

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện

-  Dự giờ cô Thảo, Lụa (Buổi sáng).

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 6 ngày 23/9/2016

- Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 tại PGD.

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 7

ngày 24/9/2016

- Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Họp phụ huynh các nhóm, lớp.

- CBQL

-CB,GV,NV

- Phụ huynh

 

       5. Tuần 5/9/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày  26/9/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 27/9/2016

- Chỉnh sửa, bổ xung các loại KH, nộp PGD.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 28/9/2016

- Chỉnh sửa các loại kế hoạch.

- Dự giờ cô Vị, Trầm

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 29/9/2016

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện

-  Dự giờ cô Thảo, Lụa.

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 6 ngày 30/9/2016

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 01/10/2016

- Họp triển khai nhiệm vụ tại PGD (sáng)

- Họp Hội đồng sư phạm (chiều).

- CBQL, TT,TPCM

-CB,GV,NV

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016

       - Xây dựng kế hoạch pháp chế, kế hoạch CNTT năm học 2016 - 2017, nộp về PGD.

       - Tổng hợp số liệu thống kê, báo cáo đầu năm học.

         - Nộp kế hoạch năm học 2016 - 2017 về Phòng GD-ĐT.

       - Nộp kế hoạch KTNBTH năm học 2016 - 2017 về Phòng GD-ĐT.

       - Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và lao động.

       - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

       - Kiểm tra nền nếp, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên và nhân viên đầu năm học.

       - Tự kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập GDMNTENT.

       - Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho trẻ.

       - Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Uyên

       - Kiểm tra chuyên đề Đ/c Hiền, Thiện, Lan (NV)

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/10/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 03/10/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 04/10/2016

- Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng.

Ban KTNB trường học

 

Thứ 4

ngày 05/10/2016

- Dạy lớp A2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 06/10/2016

- Dự giờ cô Thiện, Hiền

- Dự giờ cô Trầm, Lan Anh

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 07/10/2016

- Chuẩn bị cho hội nghị CB,CC,VC,NLĐ

- Dự giờ cô Xuân, Tĩnh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 7

 ngày 08/10/2016

- Hội nghị CB,CC,VC và NLĐ

 

CB, GV, NV

 

 

 

       2. Tuần 2/10/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 10/10/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 11/10/2016

- Dự giờ cô Riệu, Huệ

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

 

Thứ 4

ngày 12/10/2016

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 5

ngày 13/10/2016

- Chuẩn bị cho Hội giảng cấp trường.

- Dự giờ cô Uyên, Lưu

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 6

ngày 14/10/2016

- Hội giảng cấp trường

CB, GV

 

 

 

Thứ 7

ngày 15/10/2016

- Hội giảng cấp trường

 

 

CB, GV

 

 

       3. Tuần 3/10/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày

17/10/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 18/10/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Uyên; Kiểm tra chuyên đề cô Hiền, Thiện, Lan (NV).

Ban KTNB trường học

 

Thứ 4 ngày 19/10/2016

- Dự giờ cô Tĩnh, Bùi Thị Hoa Lụa.

- Dự giờ cô P. Thúy, L. Hà, Hiền, Thiện.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 20/10/2016

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 21/10/2016

- Tiếp tục hội giảng cấp trường

CB, GV

 

 

Thứ 7

ngày 22/10/2016

- Tiếp tục hội giảng cấp trường

 

CB, GV

 

       4. Tuần 4/10/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 24/10/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 25/10/2016

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 26/10/2016

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

 ngày 27/10/2016

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Trầm, Vị.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 28/10/2016

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp.

- Lập danh sách trẻ khám bệnh lần 1 năm học 2016-2017.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

Ngày 29/10/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

         

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2016

       - Duy trì sĩ số, làm đồ dùng đồ, chơi, trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

       - Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

       - Đón cấp huyện kiểm tra công nhận PCGDMNTENT.

       - Bồi dưỡng giáo viên tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.

       - Kiểm tra kế hoạch của các tổ chuyên môn (Nguyễn Thúy, Tĩnh, Thiện).

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Tĩnh.

       - Kiểm tra chuyên đề Đ/c Bùi Lụa, Ng Thúy, Hiên.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/11/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 31/10/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 10.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3 ngày 01/11/2016

- Dự giờ cô Trầm, Vị.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày

02/11/2016

- Dạy lớp C2

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 03/11/2016

- Kiểm tra các bếp ăn.

- Dự giờ cô Mây, Bùi Thị Hoa Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 04/11/2016

- Kiểm tra kế hoạch của các tổ chuyên môn (Nguyễn Thúy, Tĩnh, Thiện).

 

- Ban KTNB trường học

 

Thứ 7

ngày 05/11/2016

Họp HĐSP

CB,GV,NV

 

       2. Tuần 2/11/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 07/11/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 08/11/2016

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 09/11/2016

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh

- Dự giờ cô Uyên, Nữ

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 10/11/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Tĩnh; Kiểm tra chuyên đề Đ/c Bùi Lụa, Ng Thúy, Hiên.

Ban KTNB trường học

 

 

Thứ 6 ngày 11/11/2016

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Lụa, Xuân

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 12/11/2016

- Sinh hoạt chuyên môn

                                        

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/11/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 14/11/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 15/11/2016

- Dự giờ cô Huệ, Riệu.

- Dự giờ cô Hiên, Lan

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 16/11/2016

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Hà, Phạm Thúy.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 17/11/2016

- Kiểm tra bếp nuôi Văn Xá.

- Dạy lớp C4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 18/11/2016

- Kiểm tra bếp nuôi khu Nội

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 19/11/2016

Nghỉ.

 

CB, GV, NV

 

       4. Tuần 4/11/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 21/11/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 22/11/2016

 

- Dự giờ cô Tĩnh, Lụa

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 23/11/2016

- Dự giờ cô Lan, Hiên (Bếp Nội).

- Dạy lớp B3                         

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 24/11/2016

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Hiền, Quyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 25/11/2016

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 26/11/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB, GV,NV                         

 

      5. Tuần 5/11/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 28/11/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 29/11/2016

- Dự giờ cô Đào, Xoan.

- Dự giờ cô Tuyến, Duyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 30/11/2016

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 11

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 5

 ngày 01/12/2016

- Dạy lớp C2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 02/12/2016

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Vị, Trầm.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 03/12/2016

- Họp hội đồng sư phạm

CB, GV,NV

 

 

        LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2016

       - Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp.

       - Đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường.

       - Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện nghiêm túc hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ.

       - Chỉ đạo các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

       - Đón cấp tỉnh kiểm tra công nhận PCGDMNTENT.

       - Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

       - Kiểm tra thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5T Đ/c Phạm Thị Thúy.

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Mây.

       - Kiểm tra chuyên đề Đ/c Lương Hà, Duyên, Đào.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/12/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 05/12/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 06/12/2016

- Dự giờ cô Uyên, Nữ

- Dự giờ cô Xuân, Tĩnh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 07/12/2016

- Dạy lớp C2.

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Hà

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 08/12/2016

- Viết báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ.

- Dạy lớp D2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 09/12/2016

- Kiểm tra bếp ăn khu Hội Động.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 10/12/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB, GV,NV

 

       2. Tuần 2/12/2016

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 12/12/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 13/12/2016

- Dạy lớp A5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 14/12/2016

- Dự giờ cô Thảo, Lan.

- Dự giờ cô Vinh, Chuyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 15/12/2016

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Mây, Bùi Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 16/12/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Mây; Kiểm tra chuyên đề Đ/c Lương Hà, Duyên, Đào.

- Ban KTNBTH

 

 

Thứ 7

ngày 17/12/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/12/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 19/12/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 20/12/2016

- Dự giờ cô Nữ, Lan

- Dự giờ cô Hồng, Huyền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 21/12/2016

- Dạy  lớp A4.

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 22/12/2016

- Kiểm tra thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5T Đ/c Phạm Thị Thúy.

- Ban KTNBTH

 

Thứ 6 ngày 23/12/2016

- Kiểm tra bếp nuôi khu Nội.    

- Kiểm tra sổ nuôi khu Nội

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 24/12/2016

- Nghỉ.

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/12/2016

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

26/12/2016

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

27/12/2016

- Dạy  lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

28/12/2016

- Dự giờ cô Thúy, Thiện.

- Dự giờ cô Huệ, Riệu.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 5

ngày

29/12/2016

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Xoan, Đào.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 6

ngày

30/12/2016

Tổng hợp nuôi ăn tháng 12.

 

 

Thứ 7

ngày

31/12/2016

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

 

CB,GV,NV

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1           

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2017

       - Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp.

       - Làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động dạy của cô và trẻ.

       - Trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

       - Đảm bảo uyệt đối an toàn tính mạng của trẻ, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

       - Kiểm tra chất lượng học kỳ I.

       - Báo cáo, tổng hợp số liệu thống kê học kỳ I

       - Nộp báo cáo sơ kết công tác KTNBTH về Phòng GD-ĐT.

       - Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

     - Phát động phong trào trồng cây xanh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường mầm non.

       - Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

       - Kiểm tra hồ sơ giáo viên, nhân viên tại Phòng GD-ĐT.

         - Nộp báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học  HKI về PGD.

       - KT quyết toán tài chính, KK tài sản năm 2016 Đ/c Trần Thị Hà.

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Tuyến.

       - Kiểm tra chuyên đề  Đ/c Vị, P.Thúy, Thảo, Lan Anh.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/1/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 02/01/2017

- Nghỉ tết dương lịch

 

CB,GV,NV

 

Thứ 3

ngày 03/01/2017

- Dự giờ cô Hồng, Huyền

- Dự giờ cô Lan, Hiên.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 04/01/2017

- Dạy  lớp C5

- Dạy lớp A5

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 05/01/2017

- Chuẩn bị nội dung họp HĐSP, PH

- Dự giờ cô Qúy, Xuân.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 06/01/2017

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I.

 

 

- Đ/c Sáng

- TT các tổ CM

 

Thứ 7

ngày 07/01/2017

- Họp HĐSP (Buổi sáng).

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh (Buổi chiều).

 

-CB,GV,NV

CB,GV,NV,phụ huynh

 

       2. Tuần 2/1/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 09/01/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 10/01/2017

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Dự giờ cô thảo, Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 11/01/2017

- Dạy  lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 12/01/2017

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

- Dự giờ cô Xoan, Đào.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày 13/01/2017

- Kiểm tra CSVC bếp nuôi khu Nội.

- Kiểm tra hồ sơ nuôi khu Nội.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

14/01/2017

- Sinh hoạt chuyên môn (Buổi sáng).

- Tổ chức sơ kết HKI, triển khai nhiệm vụ HKII (Buổi chiều).

CB,GV,NV

 

 

       3. Tuần 3/1/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 16/01/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 17/01/2017

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Tuyến.

- Kiểm tra chuyên đề  Đ/c Vị, P.Thúy, Thảo, Lan Anh.

- Ban KTNBTH

 

Thứ 4

ngày

18/01/2017

- Dự giờ cô Vị, Trầm

- Dự giờ cô Lụa, Thảo

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

19/01/2017

- Dạy  lớp C3

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

20/01/2017

- Kiểm tra vệ sinh khu Nội

- Dự giờ cô Mây, Bùi Thị Hoa Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

21/01/2017

Nghỉ

CB,GV,NV

 

 

       4. Tuần 4/1/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 23/01/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

Ngày 24/01/2017

- KT quyết toán tài chính, KK tài sản năm 2016 Đ/c Trần Thị Hà (chiều).

- Dự giờ cô Hiên, Lan (Sáng).

- Ban KTNBTH

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

25/01/2017

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh

- Dự giờ cô Nữ, Lan

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

Ngày

26/01/2017

- Dạy  lớp C2

- Dạy lớp A2

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 1 (chiều)

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

 ngày

27/1/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 7

ngày

28/01/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2017

       - Duy trì sĩ số, tiếp tục huy động trẻ ra nhà, nhóm trẻ.

       - Vệ sinh trang trí trường lớp tạo không khí đón tết nguyên đán. Trồng cây đầu xuân, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

     - Chỉ đạo nghỉ tết Nguyên đán. Phối hợp với ban công an xã bảo vệ tài sản trong dịp tết Nguyên đán.

       - Đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh ATTP, phòng bệnh tay chân miệng, phòng bệnh đậu mùa cho trẻ.

       - Tích cực làm đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng phục vụ cho các hoạt động phát triển vận động của cô và trẻ.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

       - Tổ chức Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp trường.

       - Kiểm tra khuôn viên, CSVC các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

     - Kiểm tra việc thực hiện công văn lưu trữ Đ/c Hằng (NV văn phòng).

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Chuyên.

       - Kiểm tra chuyên đề Đ/c Vinh, Trầm, Huệ, Huệ.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/2/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

30/1/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 3

ngày

31/1/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 4

ngày

01/2/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 5

ngày

02/2/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 6

ngày

03/2/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán

CB,GV,NV

 

 

Thứ 7

ngày

04/2/2017

- Họp HĐSP

CB, GV,NV

 

      2. Tuần 2/2/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 06/2/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 07/2/2017

- Dự giờ cô Tuyến, Duyên

- Dự giờ cô Ng Thúy, Thiện

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

08/2/2017

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn

- Dự giờ cô Huệ, Riệu

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

09/2/2017

- Dạy  lớp C4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 10/2/2017

- Kiểm tra việc thực hiện công văn lưu trữ Đ/c Hằng (NV văn phòng)

 

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 11/2/2017

- Sinh hoạt chuyên môn

 

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/2/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 13/2/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 14/2/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ ăn bán trú.

- Dự giờ cô Huyền, Hồng.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

15/2/2017

- Dạy  lớp C3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

16/2/2017

- Dự giờ cô Mây, Lụa

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 6

ngày

17/2/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 18/2/2017

- Nghỉ

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/2/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 20/2/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 21/2/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Chuyên.

- Kiểm tra chuyên đề Đ/c Vinh, Trầm, Huệ (NV), Huệ (GV).

- Ban KTNBTH

 

 

Thứ 4

ngày 22/2/2017

- Dạy  lớp C2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

23/2/2017

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

- Dự giờ cô Bùi Lụa, Tĩnh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

24/2/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Xuân, Nguyễn Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

25/2/2017

- Sinh hoạt chuyên môn

 

 

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017

       - Duy trì sĩ số, tiếp tục huy động trẻ ra các nhà, nhóm trẻ.

       - Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

       - Tích cực làm bổ xung đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của cô và trẻ trong tháng.

       - Trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

       - Tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

     - Chỉ đạo các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

       - Phun thuốc diệt ruồi, muỗi, phòng chống các dịch bệnh mùa hè cho trẻ.

       - Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế trường học.

       - Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ (Đ/c Nguyễn Thị Hồng Sáng).

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Ng. Lụa, Lan (GV)

       - Kiểm tra chuyên đề Đ/c Huyền, Nữ, Quý

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/3/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

27/2/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

28/2/2017

- Tổng hợp nuôi tháng 2.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

01/3/2017

- Dự giờ cô Vị, Trầm.

- Dự giờ cô Riệu, Huệ.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

02/3/2017

- Dạy lớp D2

- Dạy lớp B2

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

03/3/2017

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn

- Dự giờ cô Mây, Bùi Thị Hoa Lụa.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 04/3/2017

- Họp HĐSP

 

 

CB,GV,NV

 

       2. Tuần 2/3/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 06/3/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 07/3/2017

- Dự giờ cô Xoan, Đào

- Dự giờ cô Thảo, Lan

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

08/3/2017

- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

09/3/2017

- Dạy lớp A5

- Dạy lớp B5

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

10/3/2017

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp khu Hội Động.

- Dự giờ cô Hồng, Huyền

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

11/3/2017

- Sinh hoạt chuyên môn

 

 

 

CB,GV,NV

 

      

       3. Tuần 3/3/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 13/3/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 14/3/2017

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp khu Văn Xá, Nội, Ngò.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

15/3/2017

- Dự giờ cô Thảo, Lan.

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

16/3/2017

- Dạy lớp A4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

17/3/2017

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn.

- Dự giờ cô Hiền, Quyên.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

18/3/2017

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/3/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 20/3/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 21/3/2017

- Dự giờ cô Uyên, Nữ.

- Dự giờ cô Xoan, Đào.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

22/3/2017

- Kiểm tra nề nếp bếp nuôi khu Hội Động

- Dự giờ cô Tĩnh, Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

23/3/2017

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

24/3/2017

- Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ - Đ/c Nguyễn Thị Hồng Sáng

 

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

Ngày

25/3/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

                                        

CB,GV,NV

 

 

       5. Tuần 5/3/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 27/3/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 28/3/2017

- Dự giờ cô Huyền, Lụa.

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

29/3/2017

- Kiểm tra nề nếp bếp nuôi khu Hội Động

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

30/3/2017

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

31/3/2017

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Ng. Lụa, Lan (GV)

- Kiểm tra chuyên đề Đ/c Huyền, Nữ, Quý.

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 3.

- Ban KTNBTH

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

Ngày

01/4/2017

- Họp HĐSP

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2017

       - Duy trì sĩ số, tiếp tục huy động trẻ ra các nhà, nhóm trẻ.

       - Quán triệt giáo viên nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường.

       - Tích cực làm bổ xung đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của cô và trẻ trong tháng.

       - Trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

       - Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ khi ở trường.

       - Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng trong các bếp ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

       - Đón kiểm tra chéo các trường MN.

         - Kiểm tra hồ sơ cán bộ quản lý tại PGD. 

         - Kiểm tra chất lượng cuối năm học của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

         - Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho trẻ.

     - Chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để đón kiểm tra chất lượng cuối năm của Sở giáo dục.

       - Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân.

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Hồng, Riệu.

       - Kiểm tra chuyên đề Đ/c Xuân, Xoan, Quyên.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/4/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

03/4/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 04/4/2017

- Dạy lớp A2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 05/4/2017

- Dự giờ cô Huyền, Hồng.

- Dự giờ cô Xoan, Đào.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày 06/4/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày 07/4/2017

- Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá chất lượng giáo dục.

- Dự giờ cô Thảo, Lan.

- HĐTĐG

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 08/4/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

 

 

 

       2. Tuần 2/4/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 10/4/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 11/4/2017

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Lương Hà.

- Dự giờ cô Tuyến, Duyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 12/4/2017

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

13/4/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Riệu, Huệ.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

14/4/2017

- Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường  Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày

15/4/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/4/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 17/4/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 18/4/2017

- Dự giờ cô Mây, Bùi Lụa.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

19/4/2016

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

20/4/2017

- Kiểm tra sĩ số ăn khu Nội

- Dự giờ cô Thảo, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

21/4/2017

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đ/c Hồng, Riệu

- Kiểm tra chuyên đề Đ/c Xuân, Xoan, Quyên

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày

22/4/2017

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/4/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 24/4/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 25/4/2017

- Dự giờ cô Quý, Xoan.

- Dự giờ cô Đào, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

26/4/2017

- Kiểm tra sĩ số ăn khu Văn Xá.

- Dự giờ cô Nữ, Hồng

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ 5

ngày

27/4/2017

- Dạy lớp C3

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

28/4/2017

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 4.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

29/4/2017

- Họp HĐSP

 

CB,GV,NV

 

 

         

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5

         I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017

       - Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ.

       - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trong và ngoài lớp học, vệ sinh bếp ăn... để phòng chống các dịch bệnh mùa hè cho trẻ.

       - Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực làm đồ dùng, chơi.

       - Tổng hợp số liệu thống kê cuối năm, thống kê phổ cập, các loại báo cáo cuối năm.

         - Nộp báo cáo tổng kết, thống kê cuối năm học, báo cáo tổng kết công tác KTNBTH và báo cáo tự đánh giá chỉ tiêu công tác KTNBTH năm học 2016 - 2017 về Phòng GD-ĐT.

         - Nộp báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học  năm học 2016-2017 về  PGD.

       - Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

       - Kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1 (Đ/c Nguyễn Thị Hồng Sáng).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/5/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

01/5/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 02/5/2017

- Dự giờ cô Tĩnh, Lụa.

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

03/5/2017

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

04/5/2017

- Kiểm tra bếp ăn khu Nội

- Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ cuối độ tuổi năm học 2016-2017.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

05/5/2017

- Kiểm tra sĩ số ra nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Mây, Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

06/5/2017

- Họp HĐSP

 

CB,GV,NV

 

       2. Tuần 2/5/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 08/5/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 09/5/2017

- Kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1 (Đ/c Nguyễn Thị Hồng Sáng).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 4

ngày

10/5/2017

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh.

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Hà.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

11/5/2017

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày

12/5/2017

- Kiểm tra bếp ăn khu Hội Động.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

13/5/2017

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

        3. Tuần 3/5/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 15/5/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 16/5/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra các nhóm, lớp

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

17/5/2017

- Dự giờ cô Trầm, Vị.

- Dự giờ cô Riệu, Huệ.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

18/5/2017

- Dạy lớp B4

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

19/5/2016

- Kiểm tra bếp ăn khu Văn Xá.

- Dự giờ cô Qúy, Lụa.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

20/5/2017

- Nghỉ

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/5/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 22/5/2017

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 23/5/2017

- Kiểm tra số trẻ ra nhóm, lớp.

 

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 4

ngày

24/5/2017

- Kiểm tra chất lượng các hoạt động của các nhóm, lớp.

- Đ/c Sáng,

TT các tổ CM

 

Thứ 5

ngày

25/5/2017

-  Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ.

 

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

26/5/2017

 - Chuẩn bị các điều kiện để bàn giao trẻ 5T vào lớp 1 và tổ chức ngày 1/6 cho trẻ.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

Ngày

27/5/2017

Sinh hoạt chuyên môn

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 5/5/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

 

Thứ 2

ngày 29/5/2017

- Bình xét thi đua cuối năm

CB,GV,NV

 

Thứ 3

ngày 30/5/2017

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức bàn giao trẻ vào trường Tiểu học.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 31/5/2017

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 5.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân