Thông tin

Liên kết web

Trường MN xã Đức Lý tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20/11 năm học 2016-2017

Trường MN xã Đức Lý tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20/11 năm học 2016-2017

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức Hội thi GV tự làm đồ dùng năm học 2016-2017

Trường MN Đức Lý tổ chức hội thi tự làm đồ dùng của GV

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức Hội nghị CB, CC và LĐ năm học 2016-2017

Trường MN xã Đức Lý tổ chức Hội nghị CB, CC và lao động.

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức Hội thi GVG cấp trường năm học 2016-2017

Trường MN xã Đức Lý tổ chức Hội thi GVG cấp trường năm học 2016-2017

Xem thêm ...
Công khai theo TT09 Năm học 2016-2017

Công khai theo TT09 Năm học 2016-2017

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

Trường MN Đức Lý tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017.

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức hoạt động ngoại khoá

Trường MN xã Đức Lý tổ chức hoạt động ngoại khoá

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức hội thi ' Bé khéo tay'

Trường MN xã Đức Lý tổ chức hội thi ' Bé khéo tay'

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức hội nghị sơ kết học kì 1 Năm học 2015-2016

Trường MN xã Đức Lý tổ chức hội nghị sơ kết học kì 1 Năm học 2015-2016

Xem thêm ...