Thông tin

Liên kết web

Trường MN xã Đức Lý tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi thăm quan trường Tiểu học

Trường MN xã Đức Lý tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi thăm quan trường Tiểu học

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức cho trẻ mẫu giáo 4, 5 tuổi thăm quan di tích lịch sử của địa phương

Trường MN xã Đức Lý tổ chức cho trẻ mẫu giáo 4, 5 tuổi thăm quan di tích lịch sử của địa phương

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Trường MN xã Đức Lý tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm học 2016-2017

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức sơ kết học kì I năm học 2016-2017

Trường Mầm non xã Đức Lý tổ chức sơ kết học kì I năm học 2016-2017

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20/11 năm học 2016-2017

Trường MN xã Đức Lý tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20/11 năm học 2016-2017

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức Hội thi GV tự làm đồ dùng năm học 2016-2017

Trường MN Đức Lý tổ chức hội thi tự làm đồ dùng của GV

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức Hội nghị CB, CC và LĐ năm học 2016-2017

Trường MN xã Đức Lý tổ chức Hội nghị CB, CC và lao động.

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức Hội thi GVG cấp trường năm học 2016-2017

Trường MN xã Đức Lý tổ chức Hội thi GVG cấp trường năm học 2016-2017

Xem thêm ...
Công khai theo TT09 Năm học 2016-2017

Công khai theo TT09 Năm học 2016-2017

Xem thêm ...