Thông tin

Liên kết web

TRường Mầm non Đức Lý tổ chức Hội nghị CBVC và LĐ năm học 2019-2020

TRường Mầm non Đức Lý tổ chức Hội nghị CBVC và LĐ năm học 2019-2020

Xem thêm ...
Trường Mầm non Đức Lý tổ chức họp Ban Đại diện CMHS năm học 2019-2020

Trường Mầm non Đức Lý tổ chức họp Ban Đại diện CMHS năm học 2019-2020

Xem thêm ...
Trường Mầm non Đức Lý tổ chức dự giờ, kiến tập đầu năm học 2019-2020

Trường Mầm non Đức Lý tổ chức dự giờ, kiến tập đầu năm học 2019-2020

Xem thêm ...
Trường Mầm non Đức Lý tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020

Trường Mầm non Đức Lý tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020

Xem thêm ...
Trường Mầm non Đức Lý tổ chức Tết thiếu nhi 1/6/2019

Trường Mầm non Đức Lý tổ chức Tết thiếu nhi 1/6/2019

Xem thêm ...
Trường Mầm non xã Đức Lý tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019

Trường Mầm non xã Đức Lý tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019

Xem thêm ...
Trường Mầm non xã Đức Lý tổ chức ' Hội thảo sinh hoạt chuyên môn liên trường' năm học 2018-2019

Trường Mầm non xã Đức Lý tổ chức ' Hội thảo sinh hoạt chuyên môn liên trường' năm học 2018-2019

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức mít tinh kỷ niệm 109 năm ngày QTPN 8/3

TRường MN xã Đức Lý tổ chức mít tinh kỷ niệm 109 năm ngày QTPN 8/3

Xem thêm ...
TUYÊN TRUYỀN MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 VÀ KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 3/2

TUYÊN TRUYỀN MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 VÀ KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 3/2

Xem thêm ...
Trường MN xã Đức Lý tổ chức sơ kết HKI năm học 2018-2019

Trường MN xã Đức Lý tổ chức sơ kết HKI năm học 2018-2019

Xem thêm ...