Tổ chức

  • Thôn Nội - Đức Lý
  • Địa chỉ: Thôn Nội - Đức Lý
  • Email: nttvan@gmail.com
  • Điện thoại: 0963977598
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Vân
Vị trí: Bí thư Chi bộ
Email: nttvan@gmail.com
Điện thoại: 0963977598
2
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Sáng
Vị trí: Phó bí thư
Email: nthsang@gmail.com
Điện thoại: 0977680057
3
Họ tên: Nguyễn Thị Thuý
Vị trí: Cấp uỷ
Email: ntthuy@gmail.com
Điện thoại: 01658242426
4
Họ tên: Phạm Thị Thuý
Vị trí: Đảng viên
Email: ptthuy@gmail.com
Điện thoại: 01658242426
5
Họ tên: Nguyễn Thị Thảo
Vị trí: Đảng viên
Email: nttha@gmail.com
Điện thoại: 01685424426
6
Họ tên: Nguyễn Thị Lụa
Vị trí: Đảng viên
Email: ntlua@gmail.com
Điện thoại: 01683424426
7
Họ tên: Phạm Thị Hiền
Vị trí: Đảng viên
Email: pthien@gmail.com
Điện thoại: 0947569173
8
Họ tên: Nguyễn Thị Mây
Vị trí: Đảng viên
Email: ntmay@gmail.com
Điện thoại: 01683424426
9
Họ tên: Lương Thị Kim Tuyến
Vị trí: Đảng viên
Email: ltktuyen@gmail.com
Điện thoại: 01694799116

Video

Cô giáo Thành Duyên dạy hát bài Bắp cải xanh
Ngành GD xã Đức lý thi bóng chuyền hơi cấp huyện chào mừng 20/11/2018
Trường MN xã Đức lý xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm.
Trường Mầm non Đức Lý liên hoan văn nghệ mừng Đảng - Mừng Xuân 2018