CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11/2017

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11/2017

Chi tiết

Thư viện ảnh

Năm học 2017-2018

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11/2017

Thứ hai, 20/11/2017

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11/2017

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11/2017

Thứ hai, 20/11/2017

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11/2017

Trường mầm non Duy Hải tổ chức sinh nhật cho các cháu

Thứ hai, 13/11/2017

Trường mầm non Duy Hải tổ chức sinh nhật cho các cháu

Năm học 2016-2017

thêm các tin về hoạt động này

Thứ năm, 22/12/2016

thêm các tin về hoạt động này

Tin họp phụ huynh học sinh đầu năm

Họp phụ huynh học sinh đầu năm2014-2015

Thứ ba, 25/11/2014

Nhà trường tổ chứccuộc họp tại văn phòng

Trường Maamfnon Duy Hải tổ chức họp phụ huyh học sinh đầu năm học 2017-2018

Trường Mầm non Duy Hải tổ chức họp phụ huynh học sinh lần 1 năm học 2017-2018

Thứ hai, 18/09/2017

Buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm thành công tốt đẹp

Mầm non Duy Hải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2lần trên năm

Khám sức khỏe

Thứ ba, 25/11/2014

Tất cả trẻ đều được khám sức khỏe2lần trên năm