Chi bộ trường Mầm non Duy Hải tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

Kết quả đại hội thành công tốt đẹp

Chi tiết

Thư viện ảnh

Năm học 2017-2018

Chi bộ trường Mầm non Duy Hải tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

Thứ năm, 18/01/2018

Kết quả đại hội thành công tốt đẹp

Trường Mầm non Duy Hải tổ chức cuộc thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Thứ sáu, 12/01/2018

Trường Mầm non Duy Hải tổ chức cuộc thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Trường Mầm non Duy Hải tổ chức hội giảng cấp trường năm học 2017-2018

Thứ sáu, 08/12/2017

Trường Mầm non Duy Hải tổ chức hội giảng cấp trường năm học 2017-2018

Năm học 2016-2017

thêm các tin về hoạt động này

Thứ năm, 22/12/2016

thêm các tin về hoạt động này

Tin họp phụ huynh học sinh đầu năm

Họp phụ huynh học sinh đầu năm2014-2015

Thứ ba, 25/11/2014

Nhà trường tổ chứccuộc họp tại văn phòng

Trường Maamfnon Duy Hải tổ chức họp phụ huyh học sinh đầu năm học 2017-2018

Trường Mầm non Duy Hải tổ chức họp phụ huynh học sinh lần 1 năm học 2017-2018

Thứ hai, 18/09/2017

Buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm thành công tốt đẹp

Sinh hoạt chuyên môn cấp học mầm non, cụm số 2 tại trường Mầm non Duy Hải

Sinh Hoạt chuyên môm cụm cấp học mầm non năm học 2017-2018

Chủ nhật, 17/12/2017

Sinh Hoạt chuyên môm cụm cấp học mầm non năm học 2017-2018