Tin tức Tin tức/(Trường MN Duy Hải)/Kiểm định chất lượng GD/

Trường Mầm Non Duy Hảiđón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài của tỉnh Hà Nam

Ngày 30/10/2014, trường mầm non xã Duy Hải đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam về kiểm tra, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Thành phần: 

Sở GD&ĐT: Ông Đinh Văn Đằng -Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD Sở GD&ĐT Hà Nam - Thành viên tổ giám sát, hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài, Ông Hoàng Văn Sử - Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD Sở GD&ĐT Hà Nam - Thành viên tổ giám sát, hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài.

Đoàn đánh giá ngoài: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng trường MN Bắc Lý - huyện Lý Nhân - Trưởng đoàn, bà: Mai Thị Loan - Hiệu trưởng trường MN Văn Lý - huyện Lý Nhân - Thư ký cùng các thành viên đoàn đánh giá ngoài. 

Phòng GD&ĐT: Ông Trần Quang Tuyến - HUV - Trưởng phòng GD&ĐT, bà Phạm Thị Thúy Hường - Chuyên viên tổ MN - phòng GD&ĐT, Ông Lâm Trọng Phúc - Chuyên viên phòng GD&ĐT phụ trách công tác KĐCLGD

Nhà trường: Bà Trần Thị Yến - Hiệu trưởng và các thành viên tự đánh giá nhà trường

 

 Ông Trần Quang Tuyến - HUV - Trưởng phòng GD&ĐT Duy Tiên phát biểu ý kiến

Bà: Mai Thị Loan - Thư ký đoàn đánh giá ngoài lên làm việc

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng đoàn ĐGN lên làm việc

  Ông Đinh Văn Đăng - Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD Sở GD&ĐT Hà Nam - Thành viên tổ giám sát, hỗ trợ đoàn 

đánh giá ngoài phát biểu ý kiến

Ông Trần Quang Tuyến -  Trưởng phòng giáo dục đào tạo Duy Tiên phát biểu ý kiến