Tin tức Tin tức/(Trường MN Duy Hải)/Tin họp phụ huynh học sinh đầu năm/

Họp phụ huynh học sinh đầu năm2014-2015

TRƯỜNG MẦM NON XÃ DUY HẢI TỔ CHỨC HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH LẦN 1

NĂM HỌC 2014 - 2015

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 -2015, đảm bảo hiệu quả trong công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời nắm bắt được nguyện vọng, mong muốn của các bậc phụ huynh, ngày 14/9/2014 trường MN xã Duy Hải tổ chức họp PHHS đầu năm học 2014 – 2015.

Về phía nhà trường có bà Trần Thị Yến – Hiệu trưởng, bà Vũ Thị Thanh - Phó hiệu trưởng, bà Nguyễn Thị Lan - Phó hiệu trưởng và các giáo viên phụ trách 13 lớp. Về phía PHHS có Bà Nguyễn Thị Yên – Hội trưởng hội cha mẹ học sinh cùng các ông, bà trong ban đại diện hội và  phụ huynh học sinh toàn trường.

Cuộc họp có 3 phần chính:

* Phần 1: họp PH toàn trường tại hội trường.

Các bậc phụ huynh đã được nghe bà Trần Thị Yến – Hiệu trưởng nhà trưởng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 và các nội quy của nhà trường; Xem các hình ảnh hoạt động của các con trong những ngày đầu năm học mới. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cũng được thông qua các khoản thu chi theo quy định và theo thỏa thuận.

* Phần 2: Các bậc phụ huynh họp tại lớp 

Cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2014 – 2015 đã thành công tốt đẹp với sự ủng hộ và nhất trí cao của các bậc phụ huynh trong toàn trường.

* Phần 3: Bầu ban thường trực hội cha mẹ học sinh năm học 2014 – 2015

Sau khi các lớp bầu ra ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, các ông bà là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp về họp tại văn phòng nhà trường và bầu ra ban thường trực cha mẹ học sinh năm học 2014 – 2015, gồm các ông bà có tên sau:

1.     Bà: Nguyễn Thị Yên - Phụ huynh lớp D2

2.     Bà: Nguyễn Thị Linh - Phụ huynh lớp B5

3.     Ông: Vũ Minh Thao - Phụ huynh lớp C5

4.     Bà: Trần Thị Sáng – Phụ huynh lớp A4

5.     Ông: Đinh Thanh Luật - Phụ huynh học sinh lớp A2