Tin tức Tin tức/(Trường MN Duy Hải)/Trường Mầm non Duy Hải phối hợp với trạm Y tế xã để tiêm phòng sởi Rubella /

Tiêm phòng sởi Rubella cho trẻ tại trạm y tế xã Duy Hải

TRƯỜNG MẦM NON DUY HẢI THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TIÊM VẮCXIN SỞI-RUBELLA

           Căn cứ thực hiện Công văn số 463 ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y Tế về việc triển khai “Chiến dịch tiêm vắc xin sởi-Rubella”;

                      Căn cứ kế hoạch số 179và kế hoạch số 150/KH-TYT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của UBND huyện Duy Tiên triển khai “Chiến dịch tiêm vắc xin sởi-Rubella đợt I cho trẻ từ 1-5 tuổi trên địa bàn xã”

           Thực hiện theo sự chỉ đạo của phòng giáo dục, nhà trường đã phối hợp cùng trạm y tế xã để triển khai kế hoạch tiêm vắc xin sởi RUBELLa cho tất cả trẻ từ 1đến 5tuổi. Nhân viên y tế trường kết hợp với Ban giám hiệu cùng GVCN các lớp với nhiều hình thức tuyên truyền, thông tin, trao đổi với PHHS vào giờ đón trả trẻ, loa phát thanh xã về việc tiêm vắc xin sởi-Rubella

             Đúng 8h00 sáng ngày 10/11/2014  các y, bác sĩ của trạm y tế xã kết hợp với nhà trường tổ chức tiêm vắc xin tại trạm y tế xã Duy Hải. Trước khi tiêm các cháu đều được khám sàng lọc cụ thể, cháu nào bị đau cảm, sốt hoặc đang uống thuốc thì được hẹn vào ngày khác để tiêm vét, cháu nào bình thường sẽ được ghi giấy chứng nhận và tiến hành tiêm ngay. Trong quá trình tiêm diễn ra hết sức nhẹ nhàng và khoa học, không có sự nhầm lẫn cháu được tiêm và chưa tiêm, sau 2,5 ngày tiêm chủng diễn ra với 420 cháu, 100% các cháu sức khỏe bình thường sau khi tiêm.

Các cháu chưa được tiêm đợt này được Bác sĩ hẹn tiêm vét vào ngày gần nhất

Dưới đây là một số hình ảnh tiêm phòng sởi Rublla

 Ảnh tiêm phòng sởi tại trạm y tế xã Duy Hải