• - Đ/c Trần Thị Yến-Hiệu trưởng trường Mầm non Duy Hải phụ trách chung của nhà trường - Đ/c Vũ Thị Thanh- Phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục, phổ cập giáo dục - Đ/c Nguyễn Thị Lan - Phó hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng, kiểm định chất lượng giáo dục
  • Địa chỉ: Tứ Giáp -Duy Hải- Duy Tiên-Hà Nam
  • Email: ttyen82mndh@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0919921582
TT Thông tin
1
Họ tên: Cô giáo Trần Thị Yến
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: ttyen82mnduyhai@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0919921582
2
Họ tên: Vũ Thị Thanh
Vị trí: phó hiệu trưởng
Email: vtthanhmnduyhai@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0916639386
3
Họ tên: Nuyễn Thị Lan
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: ntlanmndh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0948616868