GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT AM 20.11

GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT AM 20.11

Chi tiết

Thư viện ảnh

NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày hội của bé năm học 2016-2017

Thứ hai, 05/09/2016

hình ảnh Ngày hội của bé năm học 2016-2017

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

Một số hình ảnh khai giảng năm học 2016-2017

Thứ sáu, 04/11/2016

Lãnh đạo xã Duy Minh tặng hoa chúc mừng nhà trường

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

Thứ năm, 12/11/2015

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CÁC BÉ CÓ NGÀY SINH TRONG THÁNG 10

TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CÁC BÉ CÓ NGÀY SINH TRONG THÁNG 10

Thứ tư, 18/11/2015

TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CÁC BÉ CÓ NGÀY SINH TRONG THÁNG 10

TIN HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT AM 20.11

Thứ bảy, 17/11/2018

GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT AM 20.11

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Thứ sáu, 09/11/2018

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN DUY MINH NĂM HỌC 2018-2019

Thứ hai, 08/10/2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN DUY MINH NĂM HỌC 2018-2019

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON DUY MINH NHIỆM KỲ 2015-2018

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON DUY MINH NHIỆM KỲ 2015-2018

Thứ ba, 10/03/2015

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON DUY MINH NHIỆM KỲ 2015-2018