Giới thiệu

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Từ năm học 1997-1998 đến năm học 2008-2009, nhà trường liên tục được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua. Năm học 2009-2010, 2010-2011 trường đạt tập thể lao động xuất sắc được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen.