Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Duy Minh)/TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CÁC BÉ/

TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CÁC BÉ CÓ NGÀY SINH TRONG THÁNG 10

            Hàng tháng các lớp đều tổ chức sinh nhật cho các bé có ngày sinh trong tháng vào ngày thứ 6 của tuần cuối tháng. Ngày sinh nhật thực sự là một ngày vui và cũng thể hiện tình cảm của cô giáo và các bạn đối với các bé có ngày sinh trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

             Một số hình ảnh tổ chức sinh nhật của các lớp