Tin tức Tin tức/(Trường MN Duy Minh)/TIN HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG/

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT huyện Duy Tiên. Được sự nhất trí của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Duy Minh trường MN Duy Minh long trọng tổ chức HN sơ kết HKI năm học 2017 - 2018 nhằm đánh giá kết quả hoạt động HKI năm học 2017 - 2018 và triển khai phương hướng HKII năm học 2017 - 2018. Báo cáo sơ kết đã chỉ ra những mặt mạnh và những hạn chế tồn tại chỉ ra biện pháp khắc phục hạn chế trong HKII. HN đã bầu ra những cá nhân tiên tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong HKI gồm các đòng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nhung, Lê Thị Hồng Thiết, Lê Thị Diễn, Phạm Thị Hằng, Dương Thị Kim Thoa, Dương Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Thủy.

Hình ảnh của hội nghị

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm