Giới thiệu

LICH SU HINH THANH

Trường Mầm non xã Duy Minh là một trường mầm non vùng nông thôn nằm ở phía Bắc huyện Duy Tiên. Trường được thành lập từ năm 1998 thuộc loại hình trường mầm non dân lập và được chuyển đổi sang loại hình trường mầm non bán công năm 2008 theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, ngày 19 tháng 01 năm 2012 được chuyển đổi sang trường mầm non công lập theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Nam.