Tin tức HỘI THI 'TIẾNG HÁT TRẺ THƠ'

HỘI THI :BÉ KHÉO TAY VÀ TRIỂN LÃM TRANH CỦA TRẺ MẦM NON CẤP TRƯỜNG' NĂM HOCJ2018-2019

26/05/2019

HỘI THI :BÉ KHÉO TAY VÀ TRIỂN LÃM TRANH CỦA TRẺ MẦM NON CẤP TRƯỜNG' NĂM HOCJ2018-2019

HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ LÀM NĂM HỌC 2018-2019

25/01/2019

HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ LÀM NĂM HỌC 2018-2019

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

20/12/2018

ỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT AM 20.11

17/11/2018

GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT AM 20.11

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

09/11/2018

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

hội nghị

15/10/2018

mô tả

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN DUY MINH NĂM HỌC 2018-2019

08/10/2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN DUY MINH NĂM HỌC 2018-2019

Hội thi 'Bé khéo tay' và triển lãm tranh của trẻ mầm non cấp trường năm học 2017- 2018

17/05/2018

Hội thi 'Bé khéo tay' và triển lãm tranh của trẻ mầm non cấp trường năm học 2017- 2018

TRẺ ĐI THĂM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ

06/04/2018

TRẺ ĐI THĂM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ

HỘI THI 'TIẾNG HÁT TRẺ THƠ'

30/03/2018

HỘI THI 'TIẾNG HÁT TRẺ THƠ'