Tin tức HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN DUY MINH NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MN DUY MINH

12/11/2019

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MN DUY MINH

HỘI NGHỊ CÁN BỌ CÔNG CHỨC, VIÊN CHƯC NĂM HỌC 2019-2020

09/10/2019

HỘI NGHỊ CÁN BỌ CÔNG CHỨC, VIÊN CHƯC NĂM HỌC 2019-2020

NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ

05/09/2019

NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ

HỘI THI :BÉ KHÉO TAY VÀ TRIỂN LÃM TRANH CỦA TRẺ MẦM NON CẤP TRƯỜNG' NĂM HOCJ2018-2019

26/05/2019

HỘI THI :BÉ KHÉO TAY VÀ TRIỂN LÃM TRANH CỦA TRẺ MẦM NON CẤP TRƯỜNG' NĂM HOCJ2018-2019

HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ LÀM NĂM HỌC 2018-2019

25/01/2019

HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ LÀM NĂM HỌC 2018-2019

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

20/12/2018

ỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT AM 20.11

17/11/2018

GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT AM 20.11

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

09/11/2018

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

hội nghị

15/10/2018

mô tả

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN DUY MINH NĂM HỌC 2018-2019

08/10/2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN DUY MINH NĂM HỌC 2018-2019