Tin tức Cuộc thi 'Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm'

hội nghị

15/10/2018

mô tả

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN DUY MINH NĂM HỌC 2018-2019

08/10/2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN DUY MINH NĂM HỌC 2018-2019

Hội thi 'Bé khéo tay' và triển lãm tranh của trẻ mầm non cấp trường năm học 2017- 2018

17/05/2018

Hội thi 'Bé khéo tay' và triển lãm tranh của trẻ mầm non cấp trường năm học 2017- 2018

TRẺ ĐI THĂM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ

06/04/2018

TRẺ ĐI THĂM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ

HỘI THI 'TIẾNG HÁT TRẺ THƠ'

30/03/2018

HỘI THI 'TIẾNG HÁT TRẺ THƠ'

HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

16/03/2018

HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

10/02/2018

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

HỘI CHỢ XUÂN CHO BÉ

08/02/2018

HỘI CHỢ XUÂN CHO BÉ

Đại hội chi bộ trường MN Duy Minh

22/01/2018

Đại hội chi bộ trường MN Duy Minh

Cuộc thi 'Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm'

02/01/2018

Cuộc thi 'Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm'