Tin tức Tin tức/(Trường MN Hai Bà Trưng)/Mầm non/

TRƯỜNG MẦM NON HAI BÀ TRƯNG XÂY DỰNG ĐƠN NGUYÊN MỚI

Sau khi di dời các lớp ra nhà văn hóa và cung thiếu nhi do điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn nên cô và trò gặp ít nhiều khó khăn song các cô đã cố gắng khắc phục để đưa các hoạt động của các con học sinh dần đi vào ổn định.