Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Hòa Hậu)/TIN TỨC - SỰ KIỆN/

Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện

. Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

.Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ và nghiên cứu khoa học  sư phạm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Trường mầm non Hòa Hậu tham gia giáo viên dạy giỏi cấp huyện,với sự nỗ lực và rèn luyện 2 giáo viên đã đạt kết quả cao trong cuộc thi