Thông tin

Liên kết web

Lễ kết nạp Đảng viên

Trường mầm non kết nạp Đảng viên mới

Xem thêm ...
Hội nghị sơ kết học kỳ 1

Đánh giá công tác trong học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2

Xem thêm ...
Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện

Giáo viên trường mầm non tham gia giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Xem thêm ...
Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo 20/11

Xã Hòa Hậu tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo

Xem thêm ...
Hội thi giáo viên giỏi cấp trường

Trường mầm non tổ chức thi giáo viên gỏi

Xem thêm ...
Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam

Trường mầm non tổ chức lễ kỷ niệm ngày phụ nữ Viêt Nam 20/10

Xem thêm ...
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động

Mục đích thực hiện việc dân chủ trong nhà trường

Xem thêm ...
Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

Cô và trò trường mầm non Hòa Hậu tưng bừng phấn khởi dự lễ khai giảng.

Xem thêm ...
Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

Trường mầm non xã Hòa Hậu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm học 2015-2016

Xem thêm ...