Liên kết web


Trường mầm non xã Hòa Hậu là một trường mầm non vùng nông thôn, cách  trung tâm huyện Lý Nhân khoảng 22 km về phía nam. Trường được thành lập năm 1996 và thuộc loại hình trường Dân lập. Sau 7 năm thành lập, trường được chuyển đổi sang loại hình trường Bán công theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Đến tháng 01 năm 2012 trường được chuyển đổi sang loại hình trường Công lập theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường luôn duy trì giữ vững là trường tiên tiến.

Trường mầm non xã Hoà Hậu có bẩy điểm trường với tổng diện tích là 5.613m2. Năm học 2016 - 2017 toàn trường có 990 trẻ/ 28 nhóm lớp trong đó có 7 nhóm trẻ ( trong đó có 02 nhóm trẻ gia đình) và 21 lớp mẫu giáo. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 53 người.

Nhà trường đã thực hiện đường lối, mục tiêu nguyên lý giáo dục phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị ở địa phương. Đặc biệt nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng, chính quyền và các đoàn thể xã hội tại địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo đến phong trào nhà trường. Chính vì vậy chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao, Từ năm học 2007-2008 đến năm học 2014-2015, nhà trường liên tục được công nhận là tập thể lao động tiên tiến.
Video

điệu nhẩy rửa tay
Kỹ năng sống cho trẻ mầm non
Kỹ năng sống cho trẻ mầm non
Dậy trẻ rửa tay trước khi ăn

Thư viện ảnh

Khai giảng năm học mới 2016-2017 Ảnh hội thi bé khéo tay Lễ tổng kết