Tổ chức

  • Địa chỉ: xóm 9, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam
  • Email: c0hoahau@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03516275293
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Thu Hương
Vị trí: Tổ Trưởng
Email: huongtran1357@gmail.com
Điện thoại: 01633056969
2
Họ tên: Nguyễn Thị Yến
Vị trí: Tổ phó
Email: ntyenc0hh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0918085968
3
Họ tên: Trần Thị Thoa
Vị trí: Giáo Viên
Email: tranthoamn1963@gmail.com
Điện thoại: 01682305762
4
Họ tên: Trần Thị Thơm
Vị trí: Giáo viên
Email: tranthommn1985@gmail.com
Điện thoại: 0916502138
5
Họ tên: Trần Bích Thảo
Vị trí: Giáo viên
Email: bichthaomn1983@gmail.com
Điện thoại: 0977711532
6
Họ tên: Trần Thị THu Huyền
Vị trí: Giáo viên
Email: thuhuyenmn1979@gmail.com
Điện thoại: 01699289192
7
Họ tên: Trần Thu Hương
Vị trí: Giáo viên
Email: thuhuongmn1986@gmail.com
Điện thoại: 01673464741
8
Họ tên: Trần Thanh Tùng
Vị trí: Giáo viên
Email: thanhtungmn1977@gmail.com
Điện thoại: 01658070105
9
Họ tên: Trần Thị Thủy a
Vị trí: Giáo viên
Email: ttthuy75c0hh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0226
10
Họ tên: Phạm Thị Thanh
Vị trí: Giáo viên
Email: phamthanhmn1965@gmail.vn
Điện thoại: 0972918157
11
Họ tên: Trần Thị Thùy Dung
Vị trí: Giáo viên
Email: thuydungn1982@gmail.com
Điện thoại: 01232960167
12
Họ tên: Nguyễn Thị Thủy
Vị trí: Giáo viên
Email: tranthuyn1984@gmail.com
Điện thoại: 01698215636
13
Họ tên: Trần Thị Nga
Vị trí: Giáo viên
Email: tranngan1985@gmail.com
Điện thoại: 0986519280
14
Họ tên: Hoàng Thị Nguyệt
Vị trí: Giáo viên
Email: htnguyet95c0@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0966206682
15
Họ tên: Trần Thị Diệu Linh
Vị trí: Giáo viên
Email: dieulinhmn1982@gmail.com
Điện thoại: 01678592070
16
Họ tên: Nguyễn Thị Mai Hương
Vị trí: Giáo viên
Email: maihuong1994@gmail.com
Điện thoại: 0974069102
17
Họ tên: Nguyễn Thúy Hạnh
Vị trí: Giáo viên
Email: thuyhanh1981@gmail.com
Điện thoại: 0944366181
18
Họ tên: Trần Thị Hường
Vị trí: Giáo viên
Email: tranhuong1985@gmail.com.vn
Điện thoại: 0226
19
Họ tên: Nguyễn Minh Thu
Vị trí: Giáo viên
Email: minhthu1994@gmail.com.vn
Điện thoại: 01679645838
20
Họ tên: Trần Thị Huyền Trang
Vị trí: Giáo viên
Email: huyentrang1995@gmail.com.vn
Điện thoại: 0973535253
21
Họ tên: Trần Thị Thủy b
Vị trí: Giáo viên
Email: tranthuy1981@gmail.com.vn
Điện thoại: 0226
22
Họ tên: Trần Thị Thu Lan
Vị trí: Giáo viên
Email: thulan1994@gmail.com.vn
Điện thoại: 0962621561
23
Họ tên: Hà Thị Biên
Vị trí: Giáo viên
Email: hathibien1984@gmail.com.vn
Điện thoại: 0982770862
24
Họ tên: Phan Thị Hoa
Vị trí: Giáo viên
Email: phanhoa1994@gmail.com.vn
Điện thoại: 0226
25
Họ tên: Trần Thị Thùy Linh
Vị trí: Giáo viên
Email: tranthithuylinhxh91@gmail.com.vn
Điện thoại: 01649833005
26
Họ tên: Trần Thị Thúy b
Vị trí: Giáo viên
Email: tranthuymn1981@gmail.com.vn
Điện thoại: 0983530787
27
Họ tên: Trần Thu Huyền
Vị trí: Giáo viên
Email: tranthuhuyen1995@gmail.com.vn
Điện thoại: 01672644549
28
Họ tên: Đoàn Thị Lý
Vị trí: Giáo viên
Email: doanly1991@gmail.com.vn
Điện thoại: 0975909291
29
Họ tên: Trần Thị Yến
Vị trí: Giáo viên
Email: tranyenmn1986@gmail.com.vn
Điện thoại: 01642569726
30
Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenngocmn1990@gmail.vn
Điện thoại: 01667235982
31
Họ tên: Trần Thị Thanh Huyền
Vị trí: Giáo viên
Email: heonhocao.95@gmail.com
Điện thoại: 0968913301
32
Họ tên: Trần Thị Tuyết
Vị trí: Giáo viên
Email: trantuyetmn1995@gmail.com
Điện thoại: 0968704302

Video


Trường MN Hòa Hậu tham gia liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân năm 2017
Các bé trường màm non Hòa Hậu tập thể dục buổi sáng
Trường mầm non Hòa Hậu tổ chức thăm viếng mộ nhà văn liệt sỹ Nam Cao
điệu nhẩy rửa tay