Tổ chức

  • Địa chỉ: xóm 9, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam
  • Email: c0hoahau@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03516275293
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Thúy
Vị trí:
Email: thuytranmn1978@gmail.com
Điện thoại: 01679067195
2
Họ tên: Trần Thị Thu Hương
Vị trí:
Email: huongtran1357@gmail.com
Điện thoại: 01633056969

Video

điệu nhẩy rửa tay
Kỹ năng sống cho trẻ mầm non
Kỹ năng sống cho trẻ mầm non
Dậy trẻ rửa tay trước khi ăn