Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Hòa Mạc)/Tin tức - Sự kiện/

VUI ĐÓN XUÂN SANG

Ngày 30/1/2019 trường  mầm non thị trấn Hòa Mạc tổ chức hội chợ xuân 2019 

Phần mở đầu là các tiêt mục văn nghệ múa hát mừng xuân

 Sau phần múa hát mừng xuâ các con được trải nghiệm hoạt động " Hội chợ xuân"