Tổ chức

  • Địa chỉ: Thị trấn Hoà Mạc – Duy Tiên – Hà Nam
  • Email: mnhoamacdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513831962
TT Thông tin
1
Họ tên: Bùi Ngọc Hân
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: buihan@gmail.com
Điện thoại: 0984028115
2
Họ tên: Nguyễn Thị Cửu
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: cuuhoahong75@gmail.com
Điện thoại: 0962068982
3
Họ tên: Vũ Thị Thanh
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: vtthanh@gmail.com
Điện thoại: 0917764965
4
Họ tên: Trần Thị Hoa
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: tthoa@gmail.com
Điện thoại: 01258089123

Video

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường