Tin tức Tin tức/(Trường MN xã Hoàng Đông)/Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường/

Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường

Cô giáo: Nguyễn Thị Thơm - Hướng dẫn trẻ hoạt động làm quen với chữ cái 

Cô giáo: Tạ Thị Thơm - Hướng dẫn trẻ Nhà trẻ hoạt động phát triển thể chất

Cô giáo: Tạ Thị Thu Trang - Hướng dẫn trẻ 3 tuổi hoạt động giáo dục âm nhạc

Cô giáo: Nguyễn Thị Thu Hà - Hướng dẫn trẻ 5 tuổi hoạt động khám phá khoa học