Tin tức Tin tức/(Trường MN xã Hoàng Đông)/Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục/kiểm định chất lượng giáo dục/

Trường Mầm Non Hoàng Đông đón đoàn đánh giá ngoài của tỉnh Hà Nam

Trường Mầm Non Hoàng Đông đón đoàn đánh giá ngoài của tỉnh Hà Nam

Ngày 17/03/2015, trường mầm non xã Hoàng Đông đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam về khảo sát, công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Thành phần: 

Sở GD&ĐT: Ông Đinh Văn Đằng - Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD Sở GD&ĐT Hà Nam - Thành viên tổ giám sát, hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài,

Đoàn đánh giá ngoài: Bà Trần Thị Minh Hồng - Hiệu trưởng trường MN Hoa Sen - TP Phủ Lý - Trưởng đoàn, bà: Dương Thị Thúy Hiền - Hiệu trưởng trường MN TT Kiện Khê - huyện Thanh Liêm - Thư ký cùng các thành viên đoàn đánh giá ngoài. 

Phòng GD&ĐT: bà Lâm Thị Vững - TT tổ mầm non - phòng GD&ĐT, Ông Lâm Trọng Phúc - Chuyên viên phòng GD&ĐT phụ trách công tác KĐCLGD

Nhà trường: Bà Ứng Thị Miên - Hiệu trưởng và các thành viên hội đồng tự đánh giá nhà trường