Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Hoàng Tây)/Mầm non/

Đại Hội Chi bộ trường Mầm non

Được sự nhất trí của  Đảng ủy xã Hoàng Tây, ngày 08/01/2020 Chi bộ trường Mầm non tổ chức Đại hội chi bộ  nhiệm kỳ 2020 - 2023.
Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thiện đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã, và 100% đảng viên của chi bộ về dự đông đủ.    

Đại hội được diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 trình tại Đại hội. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đã đề ra. 

Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 - 2023.​

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm