Liên kết web

Thông báo ba công khai

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD và ĐT thành phố Phủ Lý, Trường mầm non Hoa sen thực hiện ba công khai về chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo trên cổng thông tin đện tử.