Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Hoa Sen)/Tin - Sự kiện giáo dục/

Đón Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục TP Phủ Lý, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam về việc đón đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, nhà trường đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, hồ sơ kiểm định để đón đoàn. Kết quả sau kiểm tra, nhà trường đã được Bộ đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt công tác kiểm định, và là đơn vị có cách làm khoa học, sáng tạo. Nhà trường đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đoàn kiểm tra của Bộ giáo dục.