Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Hoa Sen)/Tin nội bộ MN Hoa Sen/

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố- Bậc học mầm non

Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố - Bậc học mầm non, nhà trường có 3 giáo viên tham dự với 6 hoạt động dạy khác nhau. Với sự nỗ lực cố gắng và tập luyện của 03 đồng chí giáo viên và sự quyết tâm của tập thể nhà trường, 03 giáo viên đã hoàn thành xuất sắc các tiết dạy, mang đến cho các con học sinh những hoạt động đầy sáng tạo và các con thực sự được hoạt động.

Các bé rất hứng thú và hăng say cùng cô trong tiết âm nhạc 

các bé hăng say biểu diễn bằng các loại hình tiết tấu khác nhau