Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Hoa Sen)/Công nghệ thông tin/

Kết nối mạng internet 100% các lớp học

Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho năm học 2016 - 2017, trong dịp hè nhà trường tiến hành lắp mạng cáp quang cho 100% các lớp học và các phòng chức năng nhằm phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và các hoạt động của nhà trường.