Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Hoa Sen)/Công nghệ thông tin/

Phòng học Kismart

Để thực hiện tốt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ. Trường mầm non Hoa Sen đã bổ sung 05 máy vi tính tại phòng học Kismart nhằm tạo điều kiện đầy đủ và tốt nhất cho các con vui chơi và học tập. 100% các con học sinh 5 tuổi được tham gia chương trình Vui học Kismart vào các buổi chiều đã giúp các con cảm thấy thoải mái, hứng thú với hoạt động, đồng thời giúp các con củng cố lại hệ thống tri thức đã được tiếp thu trong các hoạt động học chính khóa.