Liên kết web

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 – 2019

                                                                                                                               Biểu mẫu 04

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

 TRƯỜNG MN XÃ HỢP LÝ

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 – 2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 47

 

 

 4

 31

10 

2 

17

6

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

32 

 

 

2 

29 

1

 

 16

4

 

 

 

 

 

1

Nhà trẻ

 10

 

 

2 

 8

 

 

5

 

 

 

 

 

 

2

Mu giáo

22 

 

 

 

 21

 1

 

11

4

 

 

 

 

 

II

Cán bquản lý

 3

 

 

1 

2 

0 

 

 1

 2

 

 

 

 

 

1

Hiu trưởng

1 

 

 

 1

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2

Phó hiu trưởng

 2

 

 

 

2 

 

 

1 

 1

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

12

 

 

 1

 

 9

2 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

10 

 

 

 

 

8 

2 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Hợp Lý, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                        (đã ký)

 

                                                          Nguyễn Thị Dung

Các tin khác