Liên kết web

kẾ HOẠCH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON HỢP LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ... / KH -MNHL Hợp Lý, ngày 10 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017 Căn cứ vào Luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành; Căn cứ điều 18 của Điều lệ trường mầm non quy định chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của HĐ trường; Căn cứ vào Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/04/2008 về việc quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non; Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và tình hình thực tế của nhà trường, Hội đồng trường Mầm non xã Hợp Lý xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016 - 2017 như sau: A. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ I. Mục tiêu, phương hướng chung Tập trung quán triệt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo cho mọi tập thể, cá nhân cán bộ, công chức và học sinh góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo theo cấp học, đáp ứng yêu cầu cách mạng CNH - HĐH đất nước. II. Nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng trường 1. Xem xét, phê chuẩn mục tiêu nhiệm vụ các chủ trương kế hoạch biện pháp, giải pháp của nhà trường thực hiện hàng năm, nhiệm kỳ đạt yêu cầu chính xác phù hợp, sát thực kết quả. Từ đó, bắt buộc các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức phải tích cực chủ động tham gia đầy đủ, nghiêm túc kết quả cao nhất Giáo dục và Đào tạo theo cấp học, đáp ứng yêu cầu Cách mạng CNH-HĐH đất nước. 2. Theo quyền hạn chức năng nhiệm vụ của hội đồng trường dưới sự lãnh đạo của các cấp Đảng, Chính quyền, các ngành, Hội đồng trường phải tuân thủ tuyệt đối, toàn diện. Cụ thể mục tiêu Hội đồng trường phê chuẩn trường Mầm non xã Hợp Lý năm học 2016 - 2017 phải nỗ lực phấn đấu đạt chỉ tiêu sau: 2.1. Chất lượng chăm sóc 1. Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe + Chỉ tiêu. - 100% các nhóm lớp đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, công tác y tế trường học; - 100% các cháu đến trường đều được tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 1, theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm so với cùng kỳ năm trước 1,5%; + Nhà trường đã phối kết hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho các cháu lần 1 vào 05/10/2016. + Tổng số trẻ được theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng: 701 cháu, số trẻ SDD thể nhẹ cân: 51 cháu, số trẻ SDD thể thấp còi: 47 cháu - Các biện pháp đã triển khai để làm tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ: - Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn hoạt động chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng cho trẻ. Chú trọng biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ khi đến trường. - Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Quản lý chặt chẽ việc tổ chức nuôi ăn cho trẻ tại trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn, tăng tỷ lệ trẻ được nuôi ăn bán trú tại trường so với cùng kỳ năm trước. Tăng tỷ lệ rau, quả sạch trồng tại trường trong khẩu phần ăn của trẻ. - Làm tốt công tác tuyên truyền với các bậc cha mẹ để nâng mức ăn cho trẻ. - Phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt việc tổ chức cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong nhà trường. Thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi - Rubella cho trẻ em; 2. Công tác giáo dục. + Chỉ tiêu. - 100% các nhóm, lớp thực hiện chương trình GDMN và tổ chức học 2 buổi/ ngày. - 100% trẻ đến trường có đủ sách, vở và đồ dùng học tập. - Đảm bảo 100% các lớp mẫu giáo 5 tuổi sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em để hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN đảm bảo chất lượng. - Các nhóm lớp làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường đầu tư bổ sung, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, học liệu cần thiết cho các nhóm, lớp trong trường để thực hiện chuyên đề phát triển vận động cho trẻ mầm non. - 100% giáo viên thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào chương trình GDMN. - 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu đã được trang bị. - Phấn đấu 100% giáo viên nhà trường thực hiện tốt các nền nếp giảng dạy. - 100% giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên giỏi và thi trưng bầy đồ dùng đồ chơi, làm bài thi năng lực cấp trường, phấn đấu 80% - 85% đạt loại khá, tốt. - Phấn đấu thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học xếp loại tốt. - Tổ chức tốt các hội thi cấp trường khác trong năm học: Thi làm đồ dùng đồ chơi, thi giáo viên giỏi cấp trường. - Phấn đấu có từ 50% trở lên cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 2 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 2. 2. Căn cứ vào nghị quyết của Đảng các cấp, của chi bộ, nghị quyết của hội nghị CBVC, hội đồng trường đồng ý phê chuẩn những chủ trương, chỉ tiêu giáo dục, giảng dạy thực hiện các nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 .Đó là Hội đồng trường giao trách nhiệm cho Ban giám hiệu, BCH Công đoàn nghiên cứu, xem xét bố trí giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, tập thể với tinh thần dân chủ, công khai, công bằng, hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, của tổ chức cấp trên thực hiện chức năng quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Hội đồng trường hoàn toàn nhất trí các chỉ tiêu giáo dục đã thông qua nghị quyết, yêu cầu trường và các tổ chức liên quan kết hợp chặt chẽ, đổi phương pháp tổ chức dạy học đúng quy trình, và kế hoạch năm học 2016 - 2017. Những năm tiếp theo, Hội đồng trường sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, mở hội nghị bổ sung nghị quyết. 2. 3. Công tác xây dựng các đoàn thể, công tác XHHGD và các tổ chức liên quan Từ năm học 2016 - 2017 Hội đồng trường yêu cầu các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phải phát huy nội lực, đồng thời nhạy bén đón nhận các điều kiện ngoại lực để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình đạt kết quả cao nhất. Căn cứ vào Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết của hội nghị CBVC, Nghị quyết của đại hội các đoàn thể, Hội đồng trường chuẩn y những nội dung tiêu chí về giáo dục; chú trọng quá trình tổ chức, quản lý, chỉ đạo kiểm tra, đánh giá các hoạt động nhưng yêu cầu nhà trường phải đầu tư kế hoạch con người, quỹ vốn hỗ trợ để các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, bằng phong trào thi đua. Phấn đấu 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh năm học 2016 - 2017. Về việc xây dựng XHHGD: Hội đồng trường sẽ chủ động tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND, phối hợp với các trường đóng trên địa bàn, các đoàn thể hữu quan xúc tiến mạnh mẽ công tác XHHGD. Với nhà trường Mầm non phải có trách nhiệm đóng vai trò chủ đạo hưởng ứng tích cực công tác XHHGD, động viên CBVC và HS tham gia thường xuyên, hiệu quả. Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh cùng hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Tham mưu tích cực với Hội cha mẹ học sinh huy động đóng góp mua sắm trang thiết bị bàn ghế, xây cổng tường bao các khu. Tích cực đề nghị, tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xin kinh phí hỗ trợ bàn ghế ngồi họp, tủ đựng tài liệu, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vận động phụ huynh tu sửa công trình cải tạo hệ thống đun ga bếp ăn khu Phúc Thượng, trồng hoa, cây cảnh các khu. Phấn đấu giữ vững 4/5 tiêu chuẩn của phong trào. Đẩy mạnh phong trào thi đua: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục huy động sự đóng góp của tập thể CBVC, phụ huynh học sinh, các tập thể và cá nhân liên quan. Hỗ trợ sức người, sức của, củng cố cơ sở vật chất phòng học, lớp học, khuôn viên nhà trường giữ vững danh hiệu trường đạt danh hiệu trường tiên tiến. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ dân trí, Hội đồng trường nhất trí nghị quyết của Hội nghị CBVC về công tác phổ cập; chăm lo duy trì tổ chức quản lý, giáo dục học sinh kết hợp cùng các tổ chức khác xây dựng môi trường giáo dục, góp phần có hiệu quả trong việc duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập Giáo dục cho trẻ em 5 tuổi đúng độ tuổi trong những năm tiếp theo và nâng cao trình độ dân trí. 2.4. Về việc huy động nguồn lực cho nhà trường Trên cơ sở của BGH, hội nghị CBVC đã có Nghị quyết, Hội đồng trường hoàn toàn nhất trí những chủ trương, giải pháp về huy động nguồn lực cho nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu chính trị, mục tiêu giáo dục đào tạo theo cấp học, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 thành công. Hội đồng trường lưu ý BGH, BCH hội cha mẹ HS phải thường xuyên dựa vào phụ huynh, phát huy tôn trọng quyền làm chủ, tự nguyện, tự giác tham gia sức người, sức của giải quyết những khó khăn, những đề nghị hợp tình hợp lý 2.5. Về huy động tài chính, tài sản nhà trường Hội đồng trường đã nghiên cứu và xem xét nghị quyết của hội nghị CBVC năm học 2016-2017, căn cứ vào thực tế của nhà trường, thực tế của địa phương, Hội đồng trường quyết định: a. Đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND cho phép nhà trường được huy động sức đóng góp của các bậc phụ huynh và học sinh hỗ trợ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Thông qua hội nghị ban chấp hành hội cha mẹ học sinh, Hội nghị họp CMHS các lớp, theo đề nghị của nhà trường, toàn thể phụ huynh hoàn toàn nhất trí các khoản đóng góp, cụ thể là: Theo QĐ của UBND Tỉnh và các công văn của cấp trên hướng dẫn: Tiền học phí: 55.000đ/trẻ/tháng. Các khoản quỹ khác do Ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh bàn bạc, thống nhất, quản lý thu chi, nhà trường giám sát, UBND xã phê chuẩn. Hội đồng trường yêu cầu kế toán, thủ quỹ phải làm đúng quy trình, nguyên tắc thu - chi tài chính, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, hiệu quả. Nếu sai sót, Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 2. 6. Về tổ chức nhân sự Kể từ năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo, Hội đồng trường phê chuẩn Nghị quyết hội nghị CBVC về việc phân công giao nhiệm vụ cho từng đoàn thể và cá nhân. Song, Hội đồng trường lưu ý BGH phải thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng; phù hợp năng lực, sức khỏe, phẩm chất. Đồng thời, BGH phải kết hợp với Tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên theo dõi kiểm tra và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn hiện nay. Hội đồng trường đề nghị BGH, các Tổ trưởng chuyên môn phối kết hợp với các đoàn thể để tuyên truyền động viên cho từng CBVC và học sinh nâng cao nhận thức trách nhiệm tự học tự rèn, áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy - học phấn đấu đạt các chỉ tiêu về chất lượng, học sinh hoàn thành chương trình mầm non, giáo viên giỏi, theo kế hoạch đề ra. Hội đồng trường yêu cầu nhà trường phải thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua theo chủ đề, chủ điểm đạt kết quả cao nhất. Hội đồng trường đề nghị BGH hết sức quan tâm, giúp đỡ đầu tư con người, nguồn vốn để các đoàn thể, cá nhân trong trường hoạt động đúng quy trình, có hiệu quả. Trước mắt Hội đồng trường lưu ý: - Nhà trường phải thực hiện tốt Điều lệ trường Mầm non; - Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên; - BGH phải có kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng đội ngũ kế cận theo yêu cầu hiện tại, trước mắt và lâu dài, đúng định hướng, đúng kế hoạch, đúng đối tượng; 2.7. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của của Hội đồng trường Hội đồng trường căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non, các điều khoản đã ban hành yêu cầu: - 100% các thành viên trong Hội đồng trường phải đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường trong năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo của nhiệm kì; giám sát toàn diện các hoạt động GD&ĐT theo nhiệm vụ, mục tiêu cấp học và năm học; - Định kỳ, Hội đồng trường phải tổ chức xem xét việc các tập thể, cá nhân CBVC trong việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh và bổ sung vào Nghị quyết; - Duy trì chế độ sinh hoạt hội họp với nội dung sát thực, dân chủ công khai đúng quy định; - Có nội dung kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên thực thi Nghị quyết của mình: + Về chính quyền: HĐTĐ khen thưởng, kỉ luật, thu chi tài chính, chỉ đạo chung do đ/c Hiệu trưởng đảm nhận và trực tiếp giao nhiệm vụ do hội nghị CBVC đã đưa vào nghị quyết Hội đồng trường chấp nhận. + Tổ chức đoàn thể: Ban chấp hành Công đoàn trực tiếp là đ/c Chủ tịch Công đoàn phụ trách, chịu trách nhiệm tuyên tuyền, động viên đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. + Hàng kì, hàng năm Hội đồng trường phải tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra kế hoạch hoạt động cho thời gian tiếp theo. B. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN - Động viên, tuyên truyền để mỗi CBVC, thành viên của Hội đồng trường chủ động, tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để cùng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng trường. - Chủ động cùng với các tổ chức liên quan để thực hiện đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ quy định. - Làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng, dân chủ; kịp thời phát hiện những biểu hiện sai phạm để ngăn ngừa và xử lí dứt điểm. Nơi nhận: T.M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG - Phòng GD&ĐT (để b/c); CHỦ TỊCH - Các thành viên HĐT, các tổ CM (để thực hiện); - Lưu: VP. (đã ký) Nguyễn Thị Dung

Các tin khác