Liên kết web

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Của Trường Mầm non xã Hợp Lý

V/v: chiêu sinh các cháu nhà trẻ - mẫu giáo

Năm học 2018-2019

 

Kính gửi: Toàn thể nhân dân trong địa bàn xã Hợp Lý

          Thực hiện công văn số số 514/PGDĐT-MN ngày 11/6/2018 cuả Phòng giáo dục huyện Lý Nhân, về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè và công tác chiêu sinh năm học mới.

          Căn cứ theo kế hoạch điều tra phổ cập năm học 2018 -2019 của Trường Mầm non xã Hợp Lý, được sự nhất trí của thường trực Đảng, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hợp Lý. Trường Mầm non tiến hành chiêu sinh các cháu nhà trẻ - mẫu giáo ở các độ tuổi sinh năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ra lớp để tập trung. thời gian đúng 7h30 ngày 02/08/2018 dương lịch (tức ngày 21/06/2018 âm lịch) tức thứ 5, được phân công theo các địa điểm sau:

          I. Khu Phúc Thượng gồm 13 nhóm,  lớp thuộc các xóm sau:

          1. Lớp 5T: A5 do cô giáo: Trần Thị Yến – Cô Đỗ Thị Hằng: Phụ trách gồm  xóm 1 + 2 + 3+ 4+8

          2. Lớp 5T: B5 do cô giáo :Nguyễn Thị Thu Hiền: Phụ trách gồm xóm 5+6 +7+9+10+11

          3. Lớp 5T: C5 do cô giáo : Trần Thị Mơ: Phụ trách xóm 12+13+14+16

          4. Lớp 4T: A4 do cô giáo Đỗ Thị Hạnh- cô Đỗ Thị Tâm: Phụ trách gồm  xóm1+2+3+ 4+8

          5. Lớp 4T: B4 do cô giáo Nguyễn Thị Thủy- cô Nguyễn Thị Thỏa Phụ trách gồm xóm 9 +10+11

          6. Lớp 4T: C4 do cô giáo An Thị Bích Liên- cô Nguyễn Thị Yến Phụ trách gồm xóm 12+13+ 14+16

          7. Lớp 4T: E4 do cô Trần Thị Hà- cô Hoàng Thị Hồng: Phụ trách xóm 5+6+7

          8. Lớp 3T: A3 do cô giáo Nguyễn Thị Mơ- cô Huấn Thị Nguyệt: Phụ trách gồm  xóm 1+2+3+6

          9. Lớp 3T: B3 do cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang – Ngọc Thị Hiện: Phụ trách gồm các xóm 4+5+8

          10. Lớp 3T: E3 do cô giáo: Phạm Thị Thao- Nguyễn Thị Tâm: Phụ trách xóm 7+9+10+11

          11. Nhà trẻ: A2 (Nhóm cơm): độ tuổi từ 24-36 tháng do cô giáo Nguyễn Thị Thu - Nguyễn Thị Kim Oanh: phụ trách xóm 1+2+3+5+6

          12. Nhà trẻ: B2 (Nhóm cơm): độ tuổi từ 24-36 tháng do cô giáo Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Thị Ngọc Ân: Phụ trách gồm các xóm 4+7+8 +9 +10 +11

          13. Nhà trẻ: E2 (nhóm cháo): độ tuổi từ 18-24 tháng do cô giáo Nguyễn Thị Nhung - Nguyễn Thị Lành: phụ trách

          2. Khu Phúc Hạ gồm 4 lớp thuộc các xóm sau:

          1. Lớp 5T: D5 do cô giáo Nguyễn Thị Sen - cô Trần Thị Phương : Phụ trách xóm 15+17+18

          2.  Lớp 4T: D4 do cô giáo Lê Thị  Thu Hà - Nguyễn Thị Phương: Phụ trách xóm 15+17+18

          3. Lớp 3T: D3 do cô giáo  Nguyễn Thị Kim Liên - Nguyễn Thị Hoa: Phụ trách xóm 15+17+18

          4. Nhà trẻ: D2 (nhóm cơm) do cô giáo Nguyễn Thị Oanh - cô TrầnThị Hằng: Phụ trách xóm 15+ 17+18

          3. Khu Chỉ Trụ gồm 2 nhóm, lớp thuộc các xóm sau:

          1. Lớp 3T: C3 do cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền: Phụ trách xóm 12+13+14+16

          2. Nhà trẻ: C2 do cô giáo Trần Thị Duyên : Phụ trách xóm 12+13+14+16

          Trên đây là thông báo của trường Mầm non xã Hợp Lý. Nhà trường trân trọng thông báo để các bậc phụ huynh nắm bắt đưa các cháu đến các địa điểm trên để ghi tên, ổn định nề nếp, để nhà trường chuẩn bị tiến hành tổ chức nuôi ăn bán trú cho  các cháu vào thứ 2 tuần tới.

           Điều kiện: Khi đi mỗi cháu mang theo bản giấy khai sinh chính để đăng ký nhập học. Học sinh nhập học làm hồ sơ gồm: 1 đơn xin nhập học, 2 giấy khai sinh bản chính phô tô công chứng, 1 bản phô tô sổ hộ khẩu.

 

                                                              Hợp Lý, ngày 31 tháng 7 năm 2018

                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                             Nguyễn Thị Dung

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

Các tin khác