Liên kết web

BÁO CÁO TỔNG HỢP HỘI GIẢNG

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN
TRƯỜNG MN XÃ HỢP LÝ
KẾT QUẢ
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Năm học 2018 - 2019
(kèm theo Công văn số 872/PGDĐT ngày 29/9/2016 của Phòng GDĐT)
STT Nội dung Đơn vị tính Tổng số
Tổng số Công lập Ngoài CL
  Tổng số giáo viên toàn trường        
1 Số giáo viên tham dự Hội thi cấp trường. Trong đó chia ra: Người 31 31  
  - Giáo viên dạy nhà trẻ Người 12 12  
  * Kết quả        
  - Số giáo viên đạt loại giỏi Người 8 8  
  - Số giáo viên đạt loại khá Người 4 4  
  - Số giáo viên loại TB Người      
  - Số giáo viên loại yếu Người      
  , - Giáo viên dạy mẫu Giáo Người 19 19  
  * Kết quả        
  - Số giáo viên đạt loại giỏi Người 14 14  
  - Số giáo viên đạt loại khá Người 5 5  
  - Số giáo viên loại TB Người      
  - Số giáo viên loại yếu Người      
4 Tổng kinh phí. Trong đó chia ra: Triệu đồng 3.300.000 3.300.000  
  Cấp trường nt      
         - Ngân sách nhà nước nt      
         - Các nguồn khác nt 3.300.000 3.300.000  
   
Hợp Lý, ngày 16 tháng 11 năm 2018
NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Hồng Phượng Nguyễn Thị Dung

Các tin khác