Liên kết web

Báo cáo sau khai giảng năm học 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN HỢP LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO NHANH

TÌNH HÌNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019


I/ Tình hình trường, lớp, học sinh, giáo viên, CSVC:

1/ Số liệu về trường, lớp, học sinh:

 

 

Khối lớp

Số lớp

Số HS

Con TB, Liệt sĩ

HS khuyết tật

HS bỏ học

17-18

HS bỏ học trong hè 2018

HS chưa ra lớp đến thời điểm 5/9

Ghi chú

Nhà trẻ

5

95

0

0

0

0

262

 

Mẫu giáo

14

597

0

1

0

0

26

 

Cộng

19

692

0

1

0

0

288- Số Trẻ  nhà trẻ ra lớp: 95                đạt tỷ lệ: 26,6

- Số Trẻ mẫu giáo ra lớp: 597           đạt tỷ lệ: 95,82

- Tình hình học sinh bỏ học, Họ tên học sinh bỏ học, lớp, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp vận động học sinh ra lớp:

2/ Số liệu về giáo viên:

- Tổng số CB - GV - CNV: 45 (Trong đó: biên chế: 20, Hđồng: 12, GV trực tiếp đứng lớp: 32)

- Cân đối thừa, thiếu, chủng loại GV và đề xuất kiến nghị của nhà trường:

+ Cân đối giáo viên so với nhóm lớp nhà trường còn thiếu: 7 giáo viên (trong đó 1 giáo viên nghỉ sinh vào tháng 10/2018).

+ Kiến nghị: Nhà trường đề nghị các cấp bổ sung kịp thời giáo viên đứng lớp còn thiếu, vì số trẻ ra lớp quá đông.

- Tổng số đảng viên: 14 đ/c, trong đó nữ: 14 đ/c; Số mới kết nạp Năm học 2017-2018: 2 đ/c.

3/ Số liệu về CSVC:

- Số phòng học hiện có: 19, trong đó: kiên cố, cao tầng: 17, Phòng học mới xây, khánh thành đưa vào sử dụng năm học mới: chưa. Dự kiến khánh thành đưa vào sử dụng 6 phòng học, và công trình phù trợ trong tháng 11/2018.

- Số phòng chức năng hiện có (phòng học bộ môn, thiết bị, thí nghiệm): 05, trong đó: kiên cố, cao tầng: 05, Phòng mới xây: 0

- Số phòng thư viện, phòng đọc hiện có: 0, trong đó: kiên cố, cao tầng: 0, Phòng mới xây: 0

- Số phòng hành chính quản trị, phòng khác: 0, trong đó: kiên cố, cao tầng: 0,  phòng mới xây: 0

- Tổng số các phòng trong nhà trường hiện có: 24, trong đó: kiên cố, cao tầng: 22, Phòng mới xây: 0.

- Số phòng, công trình hiện còn đang thi công, chưa khánh thành: 6; dự kiến thời gian khánh thành đưa vào sử dụng: trong tháng 11/2018

- Số bộ bàn ghế HS: 230, đóng mới: 0

- Số chỗ ngồi HS: 695, đóng mới: 0

- Số bộ bàn ghế GV: 15, đóng mới: 0

- Tình hình cung ứng SGK cho học sinh: Đảm bảo đủ sách vở và đồ dùng, thiết bị chăm sóc giáo dục trẻ tại trường.

- Số SGK hỗ trợ học sinh gia đình chính sách: 0

- Số học sinh gia đình chính sách được hỗ trợ SGK: 0

- Số tủ SGK dùng chung: 0 Số bản SGK của trường phục vụ cho GV, HS gia đình chính sách: 0, Sách T.Khảo của trường: 1 (Không tính Sách học sinh mua)

- Tổng số tiền đầu tư cho xây dựng, mua sắm, sửa chữa CSVC phục vụ năm học 2018-2019: 6.518.700.000 triệu đồng, trong đó Nhà nước: 6.518.700.000 triệu đồng, địa phương: 0 triệu đồng; doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân hỗ trợ: 0 triệu đồng. nhân dân đóng góp: 0 triệu đồng. (các trường xây mới báo tổng kinh phí đầu tư đơn nguyên đó, có thể thi công kéo dài từ những năm học trước.

III/ Đánh giá chung:

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên.

+ Giáo viên tích cực dọn vệ sinh, trang trí trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

+ Nhà trường thực hiện nghiêm túc các ý kiến tư vấn, đề xuất của PGD kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới ngày 28/8/2018.

+ Do Nguyên đơn 3 khu Chỉ Trụ còn đang trong quá trình thi công và dự tính đưa vào sử dụng trong tháng 11/2018 nên 2 lớp mẫu giáo 4, 5 tuổi vẫn tiếp tục học tại khu trung tâm. Khi nguyên đơn 3 khu Chỉ Trụ đưa vào sử dụng sẽ chuyển 2 lớp 4,5 tuổi về khu học.

- Khó khăn: Số giáo viên bổ sung còn thiếu nhiều.

IV/ Đề xuất, kiến nghị:

- Nhà trường trân trọng đề nghị các cấp bổ sung trang thiết bị nhà trường (Đồ chơi ngoài trời, bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh)

          - Nhà trường đề nghị các cấp bổ sung kịp thời giáo viên đứng lớp còn thiếu, vì số trẻ ra lớp quá đông.

                                                                                     Ngày 06 tháng 9 năm 2018

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Các tin khác