Tổ chức

  • Tổ Văn Phòng
  • Địa chỉ: Khu Phúc Thượng - Trường MN Hợp Lý
  • Email: c0hoply@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263662172
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Dung
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: c0hoply@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0972128620
2
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Gấm
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: honggammnhl@gmail.com
Điện thoại: 0947948002
3
Họ tên: Phạm Thị Thu Trang
Vị trí: Nhân viên kế toán
Email: Phamthutranghn@gmail.com
Điện thoại: 0978052908
4
Họ tên: Phạm Thị Hồng Phượng
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: phamhongphuong8686@gmail.com
Điện thoại: 0903497131
5
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Dung
Vị trí: Nhân viên văn thư
Email: c0hoply@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0979296250

Video

Điệu nhảy
Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy
Ngày hội đến trường