Phòng ban trực thuộc

  • Địa chỉ: Trường mầm non thị trấn Kiện Khê- Thanh Liêm- Hà nam
  • Email: mnkienkhe.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263558368
TT Thông tin
1
Họ tên: Dương Thị Thúy Hiền
Vị trí: Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng trường
Email: duongthuyhien1979@gmail.com
Điện thoại: 0948090088
2
Họ tên: Nguyễn Thị Kha
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: kha3454@gmail.com
Điện thoại: 0917530946
3
Họ tên: Trần Thị Quyên
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: quyentt1973@gmail.com
Điện thoại: 0944676906