Liên kết web

Hoạt động của nhà trường

03/06/2019

Công khai thông tư 36

Công khai thông tư 36
Xem tiếp

20/05/2019

Hoạt động trải nghiệm của các bé

Hoạt động trải nghiệm của các bé với trương Tiểu học Kim Bình
Xem tiếp

20/05/2019

Trường Tiểu học với các bé

Các bé được làm quen với trương Tiểu học
Xem tiếp

Video

HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Ngày hội đến trường
điệu nhảy rửa tay

Thư viện ảnh

Ảnh khai giảng An toàn giao thông

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác