Liên kết web

Hoạt động của nhà trường

05/11/2019

Công khai dự toán thu chi

Công khai dự toán thu chi năm học 2019 - 2020
Xem tiếp

04/11/2019

Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2019

Công khai quyết định dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2019 của trường
Xem tiếp

04/11/2019

Quyết định về việc công khai kế hoạch các khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, các khoản tài trợ viện trợ, hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019-2020

Công khai kế hoạch các khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, các khoản tài
Xem tiếp

Video

HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Ngày hội đến trường
điệu nhảy rửa tay

Thư viện ảnh

Ảnh khai giảng An toàn giao thông

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác