01/2018

31

Bài tuyên truyền

Thông báo từ : Trường MN Kim Bình

01/2018

31

Bài tuyên truyền

Thông báo từ : Trường MN Kim Bình

01/2018

29

Báo cáo kiểm tra học kỳ I

Thông báo từ : Trường MN Kim Bình

Liên kết web

Hoạt động của nhà trường

02/01/2018

Sơ kết công tác kiểm tra nội bộ

Kết quả thực hiện trong học kỳ I
Xem tiếp

21/11/2017

Kịch bản chương trình tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Tiến trình buổi lễ
Xem tiếp

21/11/2017

Bài tuyên truyền

Phòng chống một số dịch bệnh
Xem tiếp

Video

HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Ngày hội đến trường
điệu nhảy rửa tay

Thư viện ảnh

Ảnh khai giảng An toàn giao thông

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác