Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Kim Bình)/Hoạt động của nhà trường/

Lễ kết nạp đảng viên

Chi bộ trường MN Kim Bình tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo và đ/c Nguyễn Thị Hảo