Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Kim Bình)/Hoạt động của nhà trường/

Công khai dự toán thu chi

Đơn vị: Trường MN xã Kim Bình   Biểu số 2
Chương: 622    
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP 
NĂM HỌC 2019-2020
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu dự toán Ghi chú
A Dự toán thu các khoản đóng góp 1,658,724,000  
1 Dự toán các khoản tài trợ, viện trợ 53,100,000  
1.1 Dự kiến Bổ sung đồ dùng, đồ chơi 30,600,000  
1.2 Dự kiến Hỗ trợ cơ sở vật chất 22,500,000  
2 Thu hoạt động của Ban đại diện CMHS 42,480,000  
3 Các khoản thu hộ mua hộ học sinh ( Thỏa thuận ) 0  
3.1 Học liệu, học phẩm    
4 Dạy thêm học thêm ( Thỏa thuận ) 0  
5 Nuôi ăn bán trú ( Thỏa thuận ) 1,563,144,000  
5.1 Tiền ăn 1,031,184,000  
5.2 Tiền các dịch vụ phục vụ bán trú 167,400,000  
5.3 Tiền chăm sóc bán trú 334,800,000  
5.4 Bổ sung dụng cụ nuôi, ăn, ngủ 29,760,000  
B Dự toán chi các khoản đóng góp 1,747,773,000  
1 Chi các khoản vận động tự nguyện, XHH 53,100,000  
1.1 Dự kiến Bổ sung đồ dùng, đồ chơi 30,600,000  
  (Có danh mục kèm theo)    
1.2  Dự kiến Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất 22,500,000  
   - Mua nồi nấu cháo bằng điện 80l cho khu B 18,700,000  
   - Làm hệ thống điện để lắp nồi nấu cháo 3,800,000  
2 Chi hoạt động của Ban đại diện CMHS 42,480,000  
  (Chi tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tiền chè nước, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ PHHS, chi mua bánh kẹo, hoa quả cho các cháu ngày tết thiếu nhi, trung thu, bánh chưng, giò tết nguyên đán,...) 42,480,000  
3 Chi Các khoản mua hộ học sinh ( Thỏa thuận ) 89,049,000  
3.1 Học liệu, học phẩm  89,049,000  
4 Chi dạy thêm học thêm ( Thỏa thuận ) 0  
5 Nuôi ăn bán trú ( Thỏa thuận ) 1,563,144,000  
5.1 Tiền ăn 1,031,184,000  
5.2 Tiền các dịch vụ phục vụ bán trú 167,400,000  
  - Tiền điện 22,500,000  
  - Tiền nước 8,100,000  
  - Tiền ga, sửa chữa bếp ga, tủ cơm ga 90,900,000  
   - Tiền thu gom rác thải 2,700,000  
   - Tiền mua chổi quét nhà, lau nhà, chổi rễ,…. 5,670,000  
  -Tiền mua dầu rửa bát, lau sàn, vim, xà phòng… 37,530,000  
5.3 Tiền chăm sóc bán trú 334,800,000  
  - Chi lương, các khoản đóng góp HHĐ trường 190,132,500  
  - Thuê HĐ thời vụ 54,000,000  
  - Chi BD trực trưa cho CBGVNV công tác quản lý, độc hại cho GV 90,667,500  
5.4 Bổ sung dụng cụ nuôi, ăn, ngủ 29,760,000  
   - Mua làm giá để xoong bằng inox,  mua chăn, chiếu, xoong,…. 29,760,000  
       
       
    Ngày   04  tháng 11 năm 2019
  Kế toán Thủ trưởng đơn vị
       
  Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Bình