Thông tin

Liên kết web

Kế hoạch

Bồi dưỡng thường xuyên

Xem thêm ...
Thông báo tuyển sinh

Thông báo thủ tục làm hồ sơ tuyển sinh năm học 2018-2019

Xem thêm ...
Kế hoạch tuyển sinh

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019

Xem thêm ...
Thông tư công khai 36

Cập nhật các thông tin công khai theo thông tư 36

Xem thêm ...
Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018

Báo cáo viết lên những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế của nhà trường trong năm học vừa qua

Xem thêm ...
Hoạt động trải nghiệm của các cháu

Các cháu trải nghiệm thực tế tại nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Bình

Xem thêm ...
Thăm quan trường Tiểu học

Các cháu khối 5 tuổi thăm quan trường Tiểu học

Xem thêm ...
Hoạt động tạo hình

Trẻ thamgia hoạt động tạo hình từ nguyên vật liệu thiên nhiên

Xem thêm ...