Thông tin

Liên kết web

Hoạt động trải nghiệm

Các bé trải nghiệm gói bánh chưng đón tết Kỷ Hợi

Xem thêm ...
Hoạt động trải nghiệm của các bé

Các bé trường Mầm non Kim Bình thực hành gói bánh chưng đón tết Kỷ Hợi

Xem thêm ...
Thực hành trải nghiệm

Trẻ thực hành trải nghiệm gói bánh chưng đón tết nguyên đán

Xem thêm ...
Báo cáo phòng chống tham nhũng

Thực hiện kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng trong nhà trường

Xem thêm ...
Báo cáo kiểm tra nội bộ

Báo cáo về việc kiểm tra hoạt động và kiểm tra chuyên đề trong nhà trường

Xem thêm ...
Báo cáo kiểm tra HKI

Một số kết quả trong học kỳ I năm 2018

Xem thêm ...
Kế hoạch phòng chống tham nhũng

Một số nội dung về phòng chống tham nhũng

Xem thêm ...
Lễ khai mạc hội thi giáo viên giỏi cấp Thành phố

Ảnh khai mạc hội thi giáo viên giỏi cấp Thành phố

Xem thêm ...
Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn

Ảnh hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn

Xem thêm ...
Chương trình tổ chức

Lễ kết nạp đảng viên mới

Xem thêm ...