Liên kết web

Phun thuốc

04/05/2020

Trẻ sát khuẩn tay trước khi vào lớp học

Cô giáo sát khuẩn tay cho trẻ khi vào lớp học
Xem tiếp

04/05/2020

Trẻ đo thân nhiệt

Cô giáo đo thân nhiệt và ghi nhiệt độ khi trẻ vào trường học
Xem tiếp

04/05/2020

Vệ sinh đôi bàn tay

Trẻ được dãn cách khi vệ sinh đôi bàn tay
Xem tiếp

04/05/2020

Đo thân nhiệt khi trẻ đến trường

Cô giáo đo thân nhiệt cho trẻ trước khi trẻ bước vào cổng trường
Xem tiếp

04/05/2020

Trẻ ngồi dãn cách khi học bài

Lớp học được bố trí cho trẻ ngồi dãn cách khi học bài
Xem tiếp

09/04/2020

Hướng dẫn trẻ làm thí nghiệm

Cô giáo hướng dẫn trẻ làm thí nghiệm trong thời gian nghỉ dịch covid-19
Xem tiếp

09/04/2020

Hướng dẫn làm đồ chơi

Cô giáo hướng dẫn trẻ làm đồ chơi trong thời gian nghỉ dịch covid-19
Xem tiếp

09/04/2020

Kể chuyện cho bé

Cô giáo kể chuyện cho bé trong thời gian nghỉ dịch covid-19
Xem tiếp

13/03/2020

Dọn vệ sinh chuẩn bị đón trẻ đến trường

Tổng vệ sinh đón trẻ đến lớp
Xem tiếp

13/03/2020

Phun thuốc

Phun thuốc phòng dịch lần 2
Xem tiếp

Video

HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Ngày hội đến trường
điệu nhảy rửa tay