Liên kết web

Hoạt động tạo hình

11/09/2018

Kế hoạch

Bồi dưỡng thường xuyên
Xem tiếp

11/09/2018

Công khai thông tư 36

4 biểu công khai
Xem tiếp

23/07/2018

Thông báo tuyển sinh

Thông báo thủ tục làm hồ sơ tuyển sinh năm học 2018-2019
Xem tiếp

23/07/2018

Kế hoạch tuyển sinh

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019
Xem tiếp

06/06/2018

Thông tư công khai 36

Cập nhật các thông tin công khai theo thông tư 36
Xem tiếp

04/06/2018

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018

Báo cáo viết lên những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế của nhà trường trong năm học vừa qua
Xem tiếp

18/05/2018

Hoạt động trải nghiệm của các cháu

Các cháu trải nghiệm thực tế tại nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Bình
Xem tiếp

18/05/2018

Thăm quan trường Tiểu học

Các cháu khối 5 tuổi thăm quan trường Tiểu học
Xem tiếp

12/04/2018

Hoạt động tạo hình

Trẻ thamgia hoạt động tạo hình từ nguyên vật liệu thiên nhiên
Xem tiếp

12/04/2018

Hoạt động tạo hình

Ai khéo hơn ai
Xem tiếp

Video

HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Ngày hội đến trường
điệu nhảy rửa tay