Liên kết web

Chương trình tổ chức

12/02/2019

Hoạt động trải nghiệm

Các bé trải nghiệm gói bánh chưng đón tết Kỷ Hợi
Xem tiếp

01/02/2019

Hoạt động trải nghiệm của các bé

Các bé trường Mầm non Kim Bình thực hành gói bánh chưng đón tết Kỷ Hợi
Xem tiếp

01/02/2019

Thực hành trải nghiệm

Trẻ thực hành trải nghiệm gói bánh chưng đón tết nguyên đán
Xem tiếp

17/01/2019

Báo cáo phòng chống tham nhũng

Thực hiện kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng trong nhà trường
Xem tiếp

17/01/2019

Báo cáo kiểm tra nội bộ

Báo cáo về việc kiểm tra hoạt động và kiểm tra chuyên đề trong nhà trường
Xem tiếp

17/01/2019

Báo cáo kiểm tra HKI

Một số kết quả trong học kỳ I năm 2018
Xem tiếp

17/01/2019

Kế hoạch phòng chống tham nhũng

Một số nội dung về phòng chống tham nhũng
Xem tiếp

19/12/2018

Lễ khai mạc hội thi giáo viên giỏi cấp Thành phố

Ảnh khai mạc hội thi giáo viên giỏi cấp Thành phố
Xem tiếp

19/12/2018

Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn

Ảnh hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn
Xem tiếp

12/11/2018

Chương trình tổ chức

Lễ kết nạp đảng viên mới
Xem tiếp

Video

HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Ngày hội đến trường
điệu nhảy rửa tay