Liên kết web

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018

12/11/2018

Kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên mới
Xem tiếp

12/11/2018

Chương trình tổ chức

Lễ kết nạp đảng viên mới
Xem tiếp

08/10/2018

Bài tuyên truyền

Cách phòng chống bệnh tay chân miệng
Xem tiếp

08/10/2018

Kế hoạch

Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên
Xem tiếp

11/09/2018

Kế hoạch

Bồi dưỡng thường xuyên
Xem tiếp

11/09/2018

Công khai thông tư 36

4 biểu công khai
Xem tiếp

23/07/2018

Thông báo tuyển sinh

Thông báo thủ tục làm hồ sơ tuyển sinh năm học 2018-2019
Xem tiếp

23/07/2018

Kế hoạch tuyển sinh

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019
Xem tiếp

06/06/2018

Thông tư công khai 36

Cập nhật các thông tin công khai theo thông tư 36
Xem tiếp

04/06/2018

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018

Báo cáo viết lên những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế của nhà trường trong năm học vừa qua
Xem tiếp

Video

HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Ngày hội đến trường
điệu nhảy rửa tay