• Năm học 2015-2016, Tổ chuyên môn mẫu giáo trường Mầm non Lê Hồ gồm 22 đồng chí giáo viên phụ trách 15 nhóm lớp. Trong đó, Mẫu giáo 5-6 tuổi có 4 lớp, MG 4-5 tuổi có 5 lớp, MG 3-4 tuổi có 6 lớp
  • Địa chỉ: xã Lê Hồ - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam
  • Email: lehoc0kb@hanam.edu
  • Điện thoại: 03513509590
TT Thông tin