công khai 1

Ba công 
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
a, Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được, chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện, kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển, các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ cơ sở mầm non
b, Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục thực tế trẻ được học 2 buổi/ngày và được thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non.
c, Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được theo mốc thời gian.
d, Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non, công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Tin cùng chuyên mục